Odluka o postavljanju mr. sc. Andree Gustović Ercegovac za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Moldovi, sa sjedištem u Bukureštu

NN 89/2011 (29.7.2011.), Odluka o postavljanju mr. sc. Andree Gustović Ercegovac za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Moldovi, sa sjedištem u Bukureštu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1894

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/10-01/45, urbroj: 50304/2-11-03 od 7. srpnja 2011., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. ANDREA GUSTOVIĆ ERCEGOVAC, izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske u Rumunjskoj, sa sjedištem u Bukureštu, postavlja se i za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Moldovi, sa sjedištem u Bukureštu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/11-02/07

Urbroj: 71-05-03/1-11-3

Zagreb,21. srpnja 2011

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.