Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu

NN 89/2011 (29.7.2011.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1897

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08.) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O OGRANIČENJIMA JAKOSTI ELEKTROMAGNETSKIH POLJA ZA RADIJSKU OPREMU I TELEKOMUNIKACIJSKU TERMINALNU OPREMU

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu (»Narodne novine«, br. 183/04.), osim odredaba članka 7., 9., 10. i 11. te tablice 4. iz dodatka 3. koje prestaju važiti danom stupanja na snagu pravilnika Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije kojim će se propisati posebni uvjeti postavljanja i uporabe određenih vrsta radijskih postaja te način i uvjeti obavljanja izračuna i mjerenja vrijednosti elektromagnetskog polja.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/58

Urbroj: 530-10-11-1

Zagreb, 26. srpnja 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.