Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN 89/2011 (29.7.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

1907

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 152/08. i 88/10.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, broj 122/09., 9/10.-isp., 61/10. i 82/10. i 36/11.) u Tabeli I u točki II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA, u popisu općina, iza općine Gornja Stubica dodaje se općina Hum na Sutli uz koju se u popisu razreda dodaje razred D, a za pripadajuće naselje Hum na Sutli razred C.

U točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, u popisu gradova, u gradu CRIKVENICI za naselje Jadranovo razred B mijenja se u razred A, a u popisu općina u općini Matulji za naselje Rupa razred B mijenja se u razred C.

U točki XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA u popisu gradova, u gradu Splitu za naselje Slatine razred C mijenja se u razred B.

U točki XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA u popisu općina, za općinu Kaštelir-Labinci- Castelliere-S. Domenica razred D mijenja se u razred C, a za pripadajuća naselja Labinci-S. Domenica i Rogovići razred C mijenja se u razred B.

U točki XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA u popisu općina, za općinu Župa dubrovačka razred D mijenja se u razred C.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/55

Urbroj: 529-05-11-01

Zagreb, 21. srpnja 2011.

Ministar
Damir Bajs, v. r.