Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

NN 89/2011 (29.7.2011.), Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

HRVATSKA NARODNA BANKA

1908

Na temelju članka 58. stavka 4. i članka 60. stavka 3. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/2009.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O NAČINU OTVARANJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA

I.

U Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, br. 3/2011., 35/2011. i 50/2011.) u Prilog 1. Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka unose se sljedeće izmjene:

1. Pod entitetom »BONAIRE, SVETI EUSTAZIJE I SABA« učinjena je izmjena u službenom nazivu te on sada glasi:

BONAIRE, SVETI
EUSTAZIJE

BONAIRE, SINT EUSTATIUS

BQ

BES

535

I SABA

AND SABA

Bonaire, Sveti Eustazije i Saba

Bonaire, Sint Eustatius and Saba

2. Pod entitetom »FIDŽI« učinjena je izmjena u službenom nazivu te on sada glasi:

FIDŽI

FIJI

FJ

FJI

242

Republika Fidži

Republic of Fiji

3. Pod entitetom »MIJANMAR« učinjena je izmjena u službenom nazivu te on sada glasi:

MIJANMAR

MYANMAR

MM

MMR

104

Republika Mijanmarska Unija

Republic of the Union of Myanmar

4. Pod entitetom »NIUE« učinjena je izmjena u službenom nazivu te on sada glasi:

NIUE

NIUE

NU

NIU

570

Niue

Niue

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 215-020/07-11/ŽR

Zagreb, 21. srpnja 2011.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.