Uredba o dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

NN 91/2011 (3.8.2011.), Uredba o dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1934

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2011. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (»Narodne novine«, br. 60/2002 i 98/2006), u članku 4. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Ex-Agencija može obavljati i sljedeće poslove:

– certifikacija eksplozivnih tvari i

– certifikacija sustava upravljanja.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/11-01/11

Urbroj: 5030105-11-1

Zagreb, 21. srpnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.