Odluka o opozivu dr. sc. Darka Bekića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko

NN 92/2011 (4.8.2011.), Odluka o opozivu dr. sc. Darka Bekića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1955

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/10-02/16, urbroj: 50304/2-10-05 od 24. studenoga 2010., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Dr. sc. DARKO BEKIĆ opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko, sa sjedištem u Rabatu, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Tunis, sa sjedištem u Rabatu, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Gabonskoj Republici, sa sjedištem u Rabatu, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kamerun, sa sjedištem u Rabatu, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Mauritaniji, sa sjedištem u Rabatu.

Ova Odluka stupa na snagu 31. kolovoza 2011. godine.

Klasa: 018-07/10-02/17
Urbroj: 71-05-03/1-11-4
Zagreb, 1. kolovoza 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.