Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2011

NN 92/2011 (4.8.2011.), Izvod iz registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 01/2011

MINISTARSTVO KULTURE

1957

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 01/2011

Lista zaštićenih kulturnih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 01/2011– Liste zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 30. lipnja 2011. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) podvodna arheološka nalazišta, (c) pokretna kulturna dobra i (d) nematerijalna kulturna dobra:


(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

BRODSKO-POSAVSKA županija

Općina BRODSKI STUPNIK

STARI SLATINIK 

Arheološko nalazište »Krči« 

1389, 1390; 1391; 1392; 1393; 1394

Stari Slatnik 

Z-4951 

Općina BUKOVLJE

VRANOVCI 

Arheološko nalazište »Gomilice« 

1336/1, 1336/2, 1336/3, 1369 i 1094, 1092, 1093/1, 1093/2, 1093/3, 1093/4, 1250

Bukovlje-Vranovci 

Z-4908 

Općina CERNIK

PODVRŠKO 

Ostaci starog grada Podvrško sa srednjovjekovnim grobljem 

377/1, 393/1; 377/2; 378; 393/3, 393/2

Podvrško 

Z-4969 

Općina DONJI ANDRIJEVCI

SREDANCI 

Arheološko nalazište lokalitet »Bebrinske« 

146/3, 147/2, 147/6, 594/2

Sredanci 

Z-4835 

Općina GARČIN

KLOKOČEVIK 

Arheološko nalazište »Klinovac« 

231/1; 231/2; 233/1 i 233/2 (grunt. čest. 233),; 234/2, 234/3(grunt. čest. 234) 235/1; 235/2; 235/3; 236/1A, 2019/6; 236/1B; 236/2; 237/1, 237/2, (grunt. čest. 237/1); 1579/2; 1580/2, 1580/1; 1585/1; 1585/2, 1589; 1591/1; 1591/2; 1591/3; 1588/1, 1588/2; 2019/1; 2019/2; 2019/3; 2019/4, 2019/5; 2019/7; 2019/8; 2023/28

Klokočevik 

Z-4907 

ZADUBRAVLJE 

Arheološko nalazište »Saloš, Pašnik, Berca« 

214, 227 1166, 244; 215; 239, 216; 217; 218; 219; 220/1; 220/2; 228; 229; 230; 231/1; 231/2; 232; 233; 234; 235; 236; 237; 238; 240; 241; 242; 243; 1162/2; 1252/1, 1255, 1258,; 1161, 1165/1, 1163, 1164/1, 1167,; k.o. Vrba, k.č. 129/1, 129/2, 129/3; 819 

Vrba-Zadubravlje 

Z-4909 

Općina GORNJA VRBA

GORNJA VRBA 

Arheološko nalazište
»Vrbsko polje-Bukovlje« 

27/1; 28/1; 28/2; 28/3; 28/4; 28/5, 28/6, 28/7, 28/8; 29/1; 29/2, 30/2; 30/1; 31/1; 31/2; 32/1, 32/4; 32/2, 32/5; 32/6; 33/1, 33/2; 33/3; 34/1; 34/3; 35/1; 35/3, 35/5, 35/6; 35/4; 35/7; 35/10; 35/12; 35/13; 36; 37/1; 37/2, 1141/1, 1141/2; 1216/4; 1218/3

Vrba 

Z-4952 

Općina KLAKAR

DONJA BEBRINA 

Arheološko nalazište »Paljevine« 

692/4, 2354, 2360, 2367, k.o. Donja Bebrina; 698/1, 698/2, 698/3, 824, 823, k.o. Poljanci 

Donja Bebrina – Poljanci 

Z-4832 

Općina OPRISAVCI

OPRISAVCI 

Arheološko nalazište »Vrtlovi« 

415/2, 415/1; 416; 417/1; 417/2, 2108/1, 2108/2, 2103/2, 2112/2; 418; 425/2, 419/1; 419/2; 420; 421; 422, 423/2, 423/3; 423/1; 424/1; 424/3, 424/4; 424/2; 424/5; 425/1; 2108/3, 2111, 2081/2,; 2010; 447/1, 448/1; 447/2, 448/2; 447/3, 448/3; 449; 452/2; 491/2

Oprisavci 

Z-4906 

STRUŽANI 

Arheološko nalazište »Vrtlovi-Kućište-Veliki Trstenik« 

109/1, 110, 186/2; 109/2 111; 112, 113/2, 114, 115, 116, 530/2, 541/DIO, 556; 117, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1; 118/2, 119/2, 120/2, 121/2, 124; 125/1, 126/1, 127/1, 231/2; 125/2, 126/2, 127/2; 128; 183, 184/1, 185; 184/2; 187/2, 188, 189/2, 232 190, 191, 192; 209, 210, 211, 226; 212, 213; 214, 215, 219/1, 220/1, 219/2, 220/2, 221; 222, 223; 224; 225, 227; 228; 229; 230/1, 230/2, 230/3; 231/1; 542/1, 542/2, 543, 545, 559, 561 557, 558, 565; 547/1, 547/2, 564 544, 560; 541/DIO, 623

Stružani 

Z-4956 

Općina SIKIREVCI

JARUGE 

Arheološko nalazište »Gođevo« 

39/2, 39/4, 40/2, 40/3, 41/2, 41/3, 41/4, 41/7, 41/8, 41/9 

Jaruge 

Z-4833 

JARUGE 

Arheološko nalazište »Gođevo-Berava« 

108/1, 108/2, 109/1, 109/2, 110/2, 110/3, 111/2, 112/1, 113/2, 114/2, 115/2, 116/2, 117/3, 117/1 

Jaruge 

Z-4834 

Grad SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

Kulturno-povijesna cjelina grada Slavonskog Broda

Zapadna granica Kulturno-povijesne cjeline grada Slavonskog Broda započinje s k.č. 3677/2 i 3705 od juga prema sjeveru, prolazi pored Vojnovićeve i Lucićeve, obuhvaća k.č.br. 5003/2 i 5003/1 do sjeverozapadnog ruba k.č. br. 2446. Ovdje započinje sjeverna granica koja uključuje k.č. br. 2446, 2442, 2443, 2445 do južnog ruba Borovske i Pilareve na k.č. br. 4896. Istočna granica počinje od Pilareve, istočnim rubom parcela uz Trg pobjede od k.č. br. 2539/1 uključivo s k.č. br. 2539/2, 2538, 2537 te u smjeru istoka sjevernim rubom k.č. br. 2534, 2533/1, 2532, 2531, 2530, 2529, 2528, u produžetku presijeca Gupčevu uokvirujući k.č.br.2765/1, prelazi Cesarčevu, slijedi istočni rub k.č. br.2588/1, 2590/2 te u nastavku sjeverni i istočni rub k.č. br.2591. granica dalje slijedi istočni rub k.č.br. 2592, 2593, 2594/1, 2494/4, 2594/5, 2596, 2598/1, 2598/2, 2594/4, ide dalje sjevernim rubom Ulice Nikole Zrinskog uključujući k.č. br. 2608/1, presijeca Teslinu te obuhvaća k.č. br.2630/5, 2630/3, zatim prolazi sjevernom stranom izduženih k.č. br. 2631, 2632, 2634, 2635 u Ulici Nikole Zrinskog zaključno s k.č.br.2636. U smjeru sjeveroistoka, granica prolazi sjevernim i istočnim rubom k.č.br.3388/1, uključuje k.č.br.3388/2, presijeca Gajevu, produžuje po začeljnom rubu parcela u Badalićevoj od k.č.br.3325/1, 3326, 3327, 3328, 3329/2, 3330/17 sve do k.č. br. 3338/2, presijeca Gundulićevu, obuhvaća k.č.br. 3274, 3253., nadalje ide istočnim rubom Gundulićeve do sjevernog ruba k.č.br. 3242/2, uključuje k.č.br. 3239, 3237, 3236, 3235, 3234, 3233, 3232/1, 3232/2, 3231, 3230, 3229, 3228/1, presijeca Ulicu Andrije Štampara i ide njenim istočnim rubom do sjeverne granice početka Vrazove. Ovdje prelazi na južni rub Mačekove nastavlja istočnim rubom k.č.br. 4263, sjevernim i zapadnim rubom k.č.br. 4269 i 4264/1 do rijeke Save. Granica slijedi obalni pojas rijeke Save do početne točke na jugozapadu na k.č.br. 3677/2.

Slavonski Brod 

Z-1965 

Općina STARA GRADIŠKA

GREĐANI

Arheološko nalazište »Bajir« 

84/2, 84/4, 84/9; 100/1, 100/2, 101, 84/6, 84/5; 88/3, 95; 87/1, 87/2, 88/1; 88/2; 93/1, 93/2; 94; 96; 97, 98, 99

Gređani 

Z-4971 

GREĐANI 

Arheološko nalazište »Jelavi« 

280/2a, 280/1, 292; 295/2

Gređani 

Z-4970 

Općina VRPOLJE

STARI PERKOVCI 

Arheološko nalazište »Glože« 

839/1, 839/7; 839/5, 839/6; 840/1; 840/2; 841; 842; 844; 849; 850, 851/1; 851/2; 852, 853, 854; 855

Stari Perkovci 

Z-4954 

VRPOLJE 

Arheološko nalazište »Veliko Polje« 

73/1, 74/1; 73/2, 74/2; 73/3, 74/3; 73/4, 74/4; 75/1; 75/2; 76/1; 76/2; 76/3, 77/1, 78/1; 77/2, 78/2; 155/1, 156/1; 155/2, 156/3, 163; 156/2; 157, 158; 159/1, 160/1; 159/2, 160/2; 161, 162, 164/1, 165, 166, 167/2, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 205; 164/2; 164/3; 164/4; 167/1; 210/1; 210/2; 210/3, 211; 212/1; 212/2; 212/3; 212/4; 214; 215; 216/1, 216/2; 216/3, 216/4, 216/5 154, 190.

Vrpolje 

Z-4955 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija

Grad DARUVAR

DOLJANI

Crkva sv. Ilije

32

Doljani

Z-5198

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Općina BLATO

BLATO 

Arheološko nalazište s ostacima ville rustice 

čest. zem. 16320/1, 16320/2, 16320/3, 16325/1 

Blato 

Z-4675 

BLATO 

Crkva Gospe od Polja 

čest. zgr. 1117, čest. zem. 16322

Blato 

Z-4862 

BLATO 

Arheološko nalazište Mirje u predjelu Potirina 

12320/1, 12320/2, 12321, 12328/2, 12339/2, 12371, 12479/2, 12323/1, 12324/2, 12323/2, 12324/1, 12324/3, 12328/1, 12337, 12339/1, 12479/1, 12351, 12329, 12332, 12333, 12338, 12355, 12336, 12349/1, 12349/2, 12350, 12349/3, 12356, 12357, 12362, 12363, 12364/1, 12364/2, 12369/1, 12369/2, 12369/3, 12370/1, 12370/3, 12370/2, 12375/2, 12476/4, 12480/1, 12480/2, 12480/3, 12481/1, 12481/2, 12481/3.

Blato

Z-5111

Grad DUBROVNIK

DUBROVNIK 

Arheološko nalazište s ostacima crkve sv. Vlaha s grobljem 

čest. zgr. 21, na čest. zem. 211/3 

Čibača 

Z-4617 

DUBROVNIK 

Ljetnikovac Gučetić – Rašica 

286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 285, čest. zem. 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 

Gruž 

Z-4673 

DUBROVNIK 

Tvrđava Lovrjenac 

č.zgr. 2442, č.zem. 2295 

Dubrovnik 

Z-4916 

DUBROVNIK 

Tvrđava Revelin 

čest.zgr. 2425, 2429, 2430, 2433, čest.zem. 2295, 2641/1, 2641/2  

Dubrovnik 

Z-4917 

DUBROVNIK 

Kuća Kulušić

č.zgr. 232, č.zem.349 i 352

Dubrovnik 

Z-5219

DUBROVNIK 

Ljetnikovac Rešetar-Abramović

č.zgr. 448, č.zem. 838, 848, 849, 850

Dubrovnik 

Z-5218

DUBROVNIK 

Tvrđava Fort Imperial

čest.zgr.5325/1, 5325/2, 5326, 5327, 5328, 5324

Dubrovnik 

Z-5171

Grad KORČULA

ČARA 

Crkva sv. Petra 

čest.zgr. 85, čest. zem. 3386

Čara 

Z-4923 

ČARA

Crkva Gospe od Polja

č.zgr.81, č.zem. 3306

Čara

Z-5169

KORČULA 

Arheološko nalazište na otoku Majsan 

čest.zem. 920/1, 921/2, 920/2, 921/1 

Korčula 

Z-4967 

KORČULA 

Crkva i kuća bratovštine Svih Svetih 

čest.zgr. 275 i 259 

Korčula 

Z-4859 

KORČULA 

Crkva naše Gospojine 

čest.zgr. 53  

Korčula 

Z-4861 

KORČULA 

Crkva Navještenja 

čest.zgr. 103 

Korčula 

Z-4919 

KORČULA 

Crkva sv. Antuna 

čest.zgr. 696, 695, 697, 698, 699, 700, čest.zem. 560, 561, 562, 559, 655/80, 558/1, 558/2, 555/4, 557/1, 557/2, 557/3, 563/1, 655/38, 655/180, 655/109, 655/169, 655/170, 655/160, 655/161, 655/162, 655/163, 655/153, 655/53, 655/70, 655/71, 655/72, 655/73, 655/74, 655/75, 655/76, 655/77, 655/78, 655/214, 655/215, 655/104, 655/42, 655/41, 655/40, 655/168, 655/167, 655/39, 655/166, 655/165, 655/172, 655/191, 655/79, 520/7, 520/6, 520/5, 565, 564, 945, 979 

Korčula 

Z-4854 

KORČULA 

Crkva sv. Mihovila s Kućom bratovštine sv. Mihovila 

č. zgr. 271, k.č. zgr. 270 

Korčula 

Z-4866 

KORČULA 

Crkva sv. Petra 

čest.zgr. 173 

Korčula 

Z-4860 

KORČULA 

Dominikanski samostan sa crkvom sv. Nikole 

čest. zgr. 491, 492, 493, 494, 495/1, čest. zem. 138, 141, 136/2, 139, 137, 970, 149/21, 142/1, 149/27 

Korčula 

Z-4918 

KORČULA 

Katedrala sv. Marka 

čest.zgr. 194 

Korčula 

Z-4920 

PUPNAT 

Crkva sv. Jurja 

čest.zgr. 179, čest.zem. 769 

Pupnat 

Z-4924 

ŽRNOVO 

Crkva sv. Filipa i Jakova 

čest.zgr.1146  

Žrnovo 

Z-4921 

ŽRNOVO 

Crkva sv. Mihovila 

čest.zgr.437, čest.zem. 647

Žrnovo 

Z-4922 

ŽRNOVO 

Crkva sv. Vida na mjesnom groblju 

čest.zgr. 616, čest.zgr.3655 

Žrnovo 

Z-4865 

RAČIŠĆE

Crkva sv. Nikole

č.zgr.413, č.zem.748/1 i 746/2

Račišće

Z-5170

Općina LUMBARDA

LUMBARDA 

Crkva sv. Bartula 

čest.zgr. 131

Lumbarda 

Z-4864 

LUMBARDA 

Crkva sv. Križa 

čest.zgr. 1, čest.zem. 454/1 i 454/2 

Lumbarda 

Z-4852 

LUMBARDA 

Crkva sv. Petra i Pavla 

čest.zgr. 76, čest.zem. 1452

Lumbarda 

Z-4759 

LUMBARDA 

Kaštel Arneri-Kršinić/Cankinov 

čest.zgr. 93, 94, 95, 96, 97, 98 i 574, čest. zem. 1563, 1548

Lumbarda 

Z-4850 

LUMBARDA 

Kaštel Nobilo Donji 

čest.zgr. 77 i 78, čest. zem. 1453, 1454, 1455, 1461 i 1462

Lumbarda 

Z-4760 

LUMBARDA 

Kaštel Nobilo Gornji 

čest.zgr.26/1, 26/2, 626, čest.zem. 1466/1, 1466/2, 1468, 1468/2, 1469/3, 1473/1, 1473/2

Lumbarda 

Z-4761 

LUMBARDA 

Kompleks crkve sv. Roka 

čest.zgr. 21, 22, 23, 663/1, 663/2, 733, čest.zem. 1469/1, 1469/6, 1470, 1471/1

Lumbarda 

Z-4857 

LUMBARDA 

Kula Knežina 

č.zgr. 501

Lumbarda 

Z-4851 

LUMBARDA 

Ladanjski sklop Glassner 

čest.zgr. 79/1 i 79/2, čest.zem. 1463/1

Lumbarda 

Z-4853 

LUMBARDA 

Ljetnikovac na Bilin Žalu 

čest. zgr. 2, 517, 518, čest.zem. 401, 402/1, 404, 406/2, 408/1, 408/2, 409, 410, 412, 413/1, 413/2, 419/1, 419/2

Lumbarda 

Z-4863 

Općina SLIVNO

SLIVNO RAVNO 

Arheološko nalazište »Greblje« – stećci 

čest. zem. 10493/1, 10494, 10495

Slivno 

Z-4966 

Grad STON

STON 

Crkva Gospe od Lužina 

čest. zgr. 6, na čest. zem. 30, 31

Ston 

Z-4858 

STON 

Ostaci crkve sv. Ivana 

čest.zgr. 52, na čest. zem. 1172,

Ston 

Z-4765 

STON 

Ostaci crkve sv. Marije Mandaljene 

1268

Ston 

Z-4764 

STON 

Ostaci crkve sv. Martina 

čest. zgr. 29, na čest.zem. 865

Ston 

Z-4762 

STON 

Ostaci crkve sv. Petra 

čest.zgr. 48, na čest.zem. 989/4, 989/5

Ston 

Z-4763 

Općina TRPANJ

DUBA PELJEŠKA 

Crkva sv. Margarite 

čest. zgr. 82/1, 82/2

Duba 

Z-4925 

TRPANJ 

Crkva Sv. Roka s grobljem, stubištem i spomen križem 

čest.zgr.192/1, čest.zem. 2035, 787/2, stubište na čest.zem.787/3, 787/1, 789, 850/1, 850/2, te križ na čest.zem. 3444

Trpanj 

Z-4620 

Općina VELA LUKA

VELA LUKA 

Arheološko nalazište Beneficij – Gudulija 

čest.zem. 9208/1, 8965, 8967/6, 8967/7, 8967/8, 8967/9, 8970, 8941.

Vela Luka 

Z-4674 

VELA LUKA 

Arheološko nalazište Gradina sa crkvom sv. Ivana Krstitelja 

čest.zem. 31039/1, 31039/2, 31039/5, 31039/17, 31039/30, 31039/15, 31039/20, 31039/4, 31039/9, 31039/6, 31039/21, 31039/26, 31039/14, 31039/19, 31039/22, 31039/16, 31039/24, 31039/18, 31039/28, 31039/32, 31039/23, 31039/25 

Vela Luka 

Z-4856 

VELA LUKA 

Arheološko nalazište na otoku Gubeša 

čest. zem. 31040/1, 31040/2

Vela Luka 

Z-4855 

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB 

Urbano-arhitektonski ansambl, pješački pasaž spoja Masarykove 10 i Varšavska 3 – 5 

k.č. 2213, 2212, 2211, 2210, 2009 i 2208

Centar 

Z-4753 

ZAGREB, Ilica 85 

Zgrada akademije likovnih umjetnosti s parkom 

3830/1 

Črnomerec 

Z-4740 

ZAGREB 

Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb

Početna točka granice kreće južnom regulacijskom linijom Ulice grada Mainza, k.č. 3980/2, od križanja sa Slovenskom ulicom do križanja sa Vodovodnom, nastavlja prema jugu zapadnom regulacijskom linijom Vodovodne, k.č. 3349, kao rubnu obuhvaća k.č.3265/1 do Prilaza baruna Filipovića te prema zapadu nastavlja sjevernom regulacijskom linijom Prilaza baruna Filipovića k.č.3980/1 do Cankarove ulice, zatim skreće prema sjeveru istočnom regulacijskom linijom Cankarove k.č. 3144, sve k.o. Črnomerec, do Ilice. Dalje prema zapadu granica nastavlja južnom regulacijskom linijom Ilice k.č. 3979 do ulice Črnomerec, skreće prema sjeveru istočnom regulacijskom linijom ulice Črnomerec k.č. 3075 do Topničke ulice te prema istoku južnom regulacijskom linijom Topničke k.č. 3977 do južne granice k.č. 2971, 2970 i 2973, te nastavlja sjevernim granicama k.č. 2974 i 2975, sve k.o. Črnomerec do ulice Sveti Duh. Dalje prema jugu granica nastavlja zapadnom regulacijskom linijom ulice Sveti Duh k.č. 3964/1, kao rubne obuhvaća k.č. 2927, 2926 i 2925, skreće prema istoku te nastavlja južnom regulacijskom linijom ulice Kuniščak, k.č. 3976/1, do k.č. 2761/1 (početak ulice Antunovac) te obuhvaća prema sjeveru kao rubne k.č. 2761/1, 2762, 2763, 2768, 2769, 2770, 2773, 2774, 2775, 2797, 2798, 2799, 2800, 2804, 2805, 2810, 2811, 2813/1, 2814, 2815, 2818, 2819, 2820/1 i 2821/1, nastavlja zapadnom regulacijskom linijom ulice Antunovac, k.č. 2760, do njenog sjeverozapadnog ruba, prelazi ulicu Zatišje do jugozapadnog ugla k.č. 1612/3 i nastavlja sjevernom regulacijskom linijom ulice Zatišje, k.č. 2834, sve k.o. Črnomerec, do ulice Vrhovec. Prema sjeveru granica se nastavlja zapadnom regulacijskom linijom ulice Vrhovec, k.č. 3961, te kao rubne obuhvaća k.č. 1613, 1617/1, 1616/1, 1615/1 i 1614 od čijeg sjevernog ruba prelazi ulicu Vrhovec te se spušta prema jugu istočnom regulacijskom linijom ulice Vrhovec obuhvaćajući rubne čestice k.č. 1787, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794/1,1795/1, 2671, 2668, 2667, 2665, 2664, 2663, 2662, 2661, 2658/1, 2659/1, 2656, 2652, 2651, 2653, 2646, 2645/1, 2642, 26451/2, 2641/1, 2640, 2638 i 2636, gdje se nastavlja na sjeveroistočnu regulacionu liniju ulice Nad lipom na k.č. 3981 te uključuje rubne čestice 2635, 2634, 2632/1, 2630, 2624, 2623, 2622, 2617, 2616, 2615, 2613, 2612/1 i 2612/2 na križanju s ulicom Podolje na k.č. 3431 te ide sjevernim rubnim česticama k.č. 2612/2, 2611, 2610, 2609, 2608, 2606, 2607, 2604, 2605, 2602, 2603, 2600, 2601 do križanja s Vrtlarskom na k.č. 2595/1, uključujući prve tri rubne parcele s južne strane Vrtlarske k.č. 2596/1, 2596/2 i 2597, sve k.o. Črnomerec. Zatim nastavlja zapadnom regulacijskom linijom ulice Podolje na k.č. 3431 do križanja s Vinogradskom na k.č. 3971/2, čijom zapadnom regulacijskom linijom nastavlja do križanja s ulicom Dursta Franje na k.č. 2594/10 i nastavlja njenom istočnom regulacijskom linijom do k.č. 2568/1 gdje prelazi put na k.č. 2589/2 do k.č. 1805, te prema sjeveru obuhvaća kao rubne k.č. 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814/2, 1814/1 i 1815, prelazi ulicu Vinogradi i nastavlja obuhvaćajući kao rubne k.č. 1836, 1837, 1838/1, 1838/2, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845/6, 1860, 1859/2, 1859/1, 1858/1, 1857/2, 1857/1, 1856, 1855/1, 1855/2 i 1854, sve k.o. Črnomerec. Granica se nastavlja zapadnom i sjevernom granicom k.č. 3971/2 Vinogradske ceste koju prelazi te prema istoku obuhvaća kao rubne k.č. 1886, 1885 i 1887, nastavlja prema sjeveru i kao rubne obuhvaća k.č. 826/3, 826/1, 827/1, 833, 834/9, 846/1, 845/1 i 207 te zapadnom regulacijskom linijom ulice Vinogradi, k.č. 857, sve k.o. Črnomerec, do križanja s ulicom Vrhovec. Zapadnom regulacijskom linijom ulice Vrhovec, k.č. 3961, nastavlja prema jugu do južnog

Črnomerec, Šestine, Gračani, Maksimir, Pešćenica,

Trnje,

Centar,

Trešnjevka 

Z-1525 

ruba k.č. 286, obuhvaća kao rubne k.č. 286, 287 i 275 do ulice Vrhovec, k.č. 3961,gdje od južnog ruba k.č.213/1 prelazi ulicu Vrhovec i ide prema sjeveru po istočnoj regulacijskoj liniji ulica Vrhovec i Šestinski vrh do sjeveroistočnog ruba k.č. 3961, obuhvaćajući kao rubne k.č. 50/1 i 50/2, sve k.o. Črnomerec i 2496/2 k.o. Šestine. Sjevernim rubom k.č. 3954/1 k.o. Črnomerec spaja se i obuhvaća k.č. 113 k.o. Črnomerec do ulice Šestinski vijenac, k.č. 4640/1 k.o. Šestine, od sjevernog ruba k.č.2548 prelazi ulicu Šestinski vijenac do južnog ruba k.č. 2640/2, te obuhvaća kao rubne k.č. 2640/2, 2640/1, 2634/6, 2634/3 i 2638, prelazi k.č. 2660 do k.č. 2657, sve k.o. Šestine. Dalje ide obuhvaćajući kao rubne k.č. 2657, 2656, 2655, 2652/2, 2652/1 i 2641/1 do njenog južnog ugla, prelazi ulicu Šumski prečac do k.č. 3406, nastavlja južnom regulacijskom linijom ulice Šumski prečac, k.č. 3407, do jugozapadnog ugla k.č. 3073 te obuhvaća kao rubne k.č. 3073 i 3074/2, prelazi k.č. 3072/2, obuhvaća k.č. 3074/1, prelazi k.č. 3075 do k.č. 3077, zatim obuhvaća kao rubne k.č. 3077, 3078, 3105/1, 3111/3 i 3111/2, te prelazi k.č. 3153 do sjeveroistočnog ruba k.č.3154, sve k.o. Šestine. Granica kao rubne obuhvaća k.č. 3155, 3156, 3347/1, 3346/2, 3346/1, 3348/3, 3350/4 i 3350/2, prelazi k.č. 3351 do sjevernog ruba k.č. 4021/2, sve k.o. Šestine, nastavlja prema istoku obuhvaćajući k.č. 3337/12, 3335/1, 3331/1 i 3331/7 k.o. Gračani, prelazi Nemetovu ulicu te kao rubne obuhvaća 3330/1, 3332/1 i 3333/1 k.o. Gračani, 3336 i 3335/2 k.o. Šestine, stube Mihaljevac, k.č. 3415 k.o. Gračani, preko ulice Mlinovi, k.č. 3326/8 k.o. Gračani, do zapadnog ugla k.č. 3326/10 k.o. Gračani. Granica dalje prema sjeveru obuhvaća okretište tramvaja k.č. 3752, 3326/2, potok Ribnjak k.č. 3750, te kao rubne k.č. 3305, 3306, 3297, 2940, 2935/10, 2935/9, 2937, 2935/8, 2959/1, 2961, 2968/3, 2968/2, 2970, 2972, 2974/2, 2975, 2983/6, prelazi ulicu Graščica i dalje kao rubne obuhvaća k.č. 2926, sve k.o. Gračani te k.č. 2988/2, 2988/1, 2989/3, do puta na k.č. 2998/6, sve k.o. Šestine. Dalje prema zapadu nastavlja sjevernom regulacijskom linijom puta na k.č. 2998/6 te kao rubne obuhvaća k.č. 3035/3, 3034, 3035/6, 3035/8, 3035/1, 3035/11, 3028/3, 3000/1, 3018, 3014, 3013/2, 3003, 2963, prelazi k.č. 2956 i dalje kao rubne obuhvaća k.č. 2954, 2938, 2937, 2936, 2935, 2934, 2933, 2932, 2931, 2930 i 2929, prelazi put na k.č. 4637 te prema sjeveru kao rubne obuhvaća k.č. 1129 i 1150, prelazi put na k.č. 1154, dalje kao rubne obuhvaća k.č. 1173, 1172, 1171, 1170, 1169, prelazi ulicu Pirovec gornji i dalje kao rubne obuhvaća k.č. 1250/2, 1252, 1253, 1266, 1265, 1264, sve k.o. Šestine. Dalje prema sjeveru prelazi ulicu Sjevernjak i nastavlja istočnom regulacijskom linijom ulice Trešnjina cvijeta k.č. 800 te dalje kao rubne obuhvaća k.č. 817, 815, 820, 841/2, 826, 840, 839, 841/1, 846, 847, 852, 851, 857, 865, 867, 868, 869, prelazi put na k.č. 871/4, kao rubnu obuhvaća k.č. 871/6, prelazi k.č. 876/4 i dalje kao rubne obuhvaća k.č. 876/3, 877, 878, 888, 886, 885/2, 885/4, 885/5, prelazi put na k.č. 955, te kao rubne obuhvaća k.č. 956/2,956/1 i 957, sve k.o. Šestine do ulice Šušnjevec. Granica dalje prema istoku nastavlja južnom regulacijskom linijom ulice Šušnjevec k.č. 4628 do k.o. 975 te dalje kao rubne obuhvaća k.č. 975, 976, 977, 979, 983, 986/1, prelazi k.č. 993, sve k.o. Šestine i dalje kao rubne obuhvaća k.č. 1717/2 i 1719, prelazi 1715, te kao rubne obuhvaća k.č. 1714, 1713, 1712, 1709, 1704, 1699, 1693, 1691/2, 1691/1, sve k.o. Gračani do ulice Šušnjevec. Dalje prema istoku granica nastavlja južnom regulacijskom linijom ulice Šušnjevec k.č. 3771/2 do ulice Trnčevićev put te dalje južnom regulacijskom linijom ulice Trnčevićev put, k.č. 3771/1, kod sjevernog ugla k.č. 1774/2, prelazi Trnčevićev put do

južnog ruba k.č. 1611, te obuhvaća k.č. 1608/3, 1608/1, 1608/2, 1601/1, 1601/3, 1601/2, 1599, 1597 i 1594, sve k.o. Gračani. Od južnog ruba k.č. 1592/2 prelazi ulicu Gračani, k.č. 3769/1, te prema jugu nastavlja obuhvaćajući k.č. 1952, 1957, 1958, 1961, 1964, 1965, 1969, 1970, 1971, 1977/1, 1978/1, 1980/1, 1980/3 i 1981, zatim ide južnim rubovima k.č. 1996/2, 1996/1, prelazi ulicu Grabešćak, k.č. 1997, dalje obuhvaća k.č. 2000/1 i 2020, prelazi ulicu Gračanski Mihaljevac do k.č. 2683/2 te se nastavlja južnom regulacijskom linijom ulice Gračanski Mihaljevac, k.č. 2684, do k.č. 2683/3, sve k.o. Gračani. Prema jugu obuhvaća kao rubne k.č. 2683/3, 2691, 2689, 2701/3, 2704/2, 2701/2, 2702, 2703/1 i 2703/5, prelazi ulicu Gračansko borje te nastavlja zapadnom regulacijskom linijom ulice Gračansko borje, k.č. 3769/2, do križanja s ulicom Isce, te dalje zapadnom regulacijskom linijom ulice Isce, k.č. 3777, do k.č. 2759/1, sve k.o. Gračani. Dalje obuhvaća kao rubne k.č. 2759/1, 2759/2, 2760/1, 2761/1, 2761/2, 2763/2, 2764, 2767, 2769/2, 2769/3, 2772/10, 2772/7, 2772/11, 2998/4 i 2999/4, prelazi 3000/1, rubno obuhvaća 3000/5, 3001/1, 3002, 3003, 3006, 3008/2 i 3011, nastavlja zapadnom regulacijskom linijom ulice Gračansko šetalište, k.č. 3752, do jugoistočnog ugla k.č. 3074 gdje prelazi ulicu Gračansko šetalište i rubno obuhvaća k.č. 3227/1, 3231, 3225/5, 3221/2, 3220, 3240/1 i 3245/1, sve k.o. Gračani, do ulice Kameniti stol. Nastavlja se jugoistočnom regulacijom ulice Kameniti stol, k.č. 3758/2 k.o. Gračani, te prema jugu obuhvaća rubno k.č. 2808, 2810, 2812, 2813, 2820, 2821, 2824, 2825, 2826, 2828, 2829 i 3509 k.o. Gračani te ide jugozapadno zapadnom regulacijskom linijom Fučkovog jarka, k.č. 5147 k.o. Maksimir, i zapadnom regulacijskom linijom ulice Veliki dol, k.č. 5152 k.o. Maksimir, do križanja s Bijeničkom cestom. Prema zapadu nastavlja se sjevernom regulacijskom linijom Bijeničke ceste, k.č. 5181/1, do sjevernog ruba k.č. 1820, dalje po južnoj regulacijskoj liniji Bijeničke ceste do k.č. 1855, sve k.o. Maksimir. Prema jugu rubno obuhvaća k.č. 1855, 1861, 1867, 1874, 1920/7, 1920/8, 1920/9, 1928, 1962, 1961, 1970, 1974, 2034/1, 2033/1, 2040, 2041, 2038/1 i 3810/4, dalje prema zapadu obuhvaća k.č. 3809, odnosno ide južnom regulacijskom linijom ulice Brestovac, k.č. 2045, do križanja s Laščinskom cestom, zatim ponovno prema jugu istočnom regulacijskom linijom Laščinske ceste do k.č. 5078 te kao rubne uključuje k.č. 5078, 5077 i 5075, sve k.o. Maksimir. Od Petrove ulice prema istoku kao rubne uključuje k.č. 5074, 5068, 5057, 5054, 5046, 5037, 5035 i 5021, prelazi Medovićevu ulicu do k.č. 4399, nastavlja se prema sjeveru istočnom regulacijskom linijom Medovićeve ulice, k.č. 5018, do Filipovićeve ulice i dalje južnom regulacijskom linijom Filipovićeve ulice do k.č. 4386/3, te rubno obuhvaća k.č. 4386/3 i 4387, prelazi Kovačevićevu ulicu i dalje obuhvaća kao rubne k.č. 4424 i 4423, prelazi ulicu Dobri dol te obuhvaća kao rubne k.č. Petrove ulice: 4475, 4476, 4477, 4478, 4480, 4486, 4488, 4495, 4496, 4497, 4498, 4705, 4706/2, 4706/3, 4707, 4708, 4709, 4710, 4712, 4713, 4714, 4716, 4718, 4720, 4721, 4722/2, 4650, 4648, 4643, 4642, 4641, 4640/1, 4640/2, 4639, 4636, 4886, 4892, 4893, 4897, 4898, 4902, 4903, 4908, 4909, 4911/2, 4912, i 4917, sve k.o. Maksimir do Bukovačke ceste. Dalje prema jugu granica nastavlja zapadnom regulacijskom linijom Bukovačke ceste do Maksimirske ulice, od koje ide prema zapadu sjevernom regulacijskom linijom Maksimirske ceste, k.č. 5148/1, sve k.o. Maksimir, do križanja s Harambašićevom ulicom. Prema jugu granica nastavlja istočnom regulacijskom linijom Harambašićeve ulice, k.č. 4307, te uključuje kao rubne k.č. 224, 228, 229, 218/1, 231, 233, 234, 235, 236, 239 i 238, sve

k.o. Peščenica. Na križanju s Ulicom kralja Zvonimira na istočnom uglu k.č. 4974 k.o. Centar granica prelazi i ide zapadnom regulacijskom linijom Harambašićeve ulice, k.č. 4308 k.o. Peščenica, do Njegoševe ulice, te nastavlja prema zapadu sjevernom regulacijskom linijom Njegoševe ulice, k.č. 1784 k.o. Peščenica, do Kušlanove ulice, gdje prema jugu kao rubnu obuhvaća k.č. 1813 i 1814 k.o. Peščenica, te nastavlja prema zapadu južnim regulacijskim linijama Njegoševe ulice, k.č. 1816/1 k.o. Peščenica, i Bužanove ulice, k.č. 4332 k.o. Peščenica, obuhvaćajući kao rubne k.č. 1978/17 i 1978/3 k.o. Peščenica te dalje južnom regulacijskom linijom Vrbanićeve ulice, k.č. 7527 k.o. Centar, do Bogišićeve ulice, zapadnom regulacijskom linijom Bogišićeve ulice, k.č. 6833 k.o. Centar, do Ulice kneza Ljudevita Posavskog. Granica dalje prema jugu kao rubne obuhvaća k.č. 6891, 6892, 6895/1, sve k.o. Centar, prelazi prugu, obuhvaća kao rubnu k.č. 1/1, prelazi Radničku cestu, nastavlja istočnom regulacijskom linijom Hektorovićeve ulice k.č. 5495 k.o. Trnje i Botićevog trga k.č. 5496, k.o. Trnje, čijom granicom skreće na istočnu regulacionu liniju Avenije Marina Držića na k.č. 5497 k.o. Trnje i ide prema sjeveru do južne granice k.o. Centar k.č. 2956/1. Nastavlja se prema zapadu južnom granicom k.o. Centar te se produženom središnjim osi Ulice Hrvatske bratske zajednice spušta u smjeru juga do rijeke Save pa dalje nastavlja južnom granicom k.o. Centar uz prugu do Savske ceste te ide njezinom središnjom osi u smjeru juga do rijeke Save. Granica prema sjeveru dalje ide zapadnom regulacijskom linijom Savske ceste, k.č. 6809 i 6694 k.o. Trešnjevka do Tratinske ulice. Sjevernom regulacijskom linijom Tratinske ide od Brozove ulice te nastavlja istočnom regulacijskom linijom Brozove ulice, k.č. 822, i dalje prema zapadu sjevernom regulacijskom linijom Magazinske ceste, k.č. 6687, do zapadnog ruba k.č. 6781, od kojeg nastavlja prema sjeveru preko k.č.6746/1, sve k.o. Trešnjevka, do zapadnog ruba k.č. 6779 i 3545/1 k.o. Črnomerec, nastavlja Slovenskom ulicom, k.č. 3303 k.o. Črnomerec, do početne točke opisa.

ZAGREB, Ilica 85 

Mjesto povijesnih događaja – kompleks šume Dotrščina u Zagrebu

Sjeverna početna točka granice kreće od ulice Štefanovec, k.č. 15268 k.o. Markuševec, te istočnom regulacijskom linijom ulice ide prema jugu do potoka, k.č. 15205, kojim nastavlja prema zapadu do puta, k.č. 15188, te njime na sjever do točke koja u pravcu preko k.č. 15192/1 spaja šumski put i sjevernu među k.č. 15194/1k.o. Markuševec, te nastavlja sjevernim rubom k.č. 15194/1, k.č. 15195/1 i 15197/1 do ulice Štefanovec, koja je početna točka.

Markuševec

Z-1527

ZAGREB

Dio naselja – povijesna jezgra Podsuseda

Početna točka granice na jugu započinje na jugoistočnom uglu k.č. 1136/1 i nastavlja prema zapadu sjevernom regulacijskom linijom Aleje grada Bologne do Aleje seljačke bune, zatim nastavlja prema sjeveru južnom regulacijskom linijom Aleje seljačke bune do sjevernog vrha k.č. 2838/3, od kojeg se ravnom linijom spaja na sjeverozapadni vrh k.č. 1059/1, sve k.o. Podsused. Dalje kao rubne obuhvaća k.č. 1058 k.o. Podsused, te 821/1, 821/4, 836 i 835 k.o. Gornji Stenjevec, prelazi Aleju seljačke bune te njenom istočnom regulacijskom linijom nastavlja prema sjeveru do ulice Jagodišće. Na sjeveru granica nastavlja rubno obuhvaćajući k.č. 918 k.o. Gornji Stenjevec. Granica dalje nastavlja sjevernim rubovima k.č. 1/1, 2839/6, prelazi ulicu Sutinska vrela, k.č. 15, te nastavlja po istočnoj regulacijskoj liniji ulice Sutinska vrela do k.č. 34, dalje kao rubne obuhvaćajući k.č. 34, 33, 31, 27, 24, 21, 20, 18/1, 1040, 1041, 1042, 1046, 1037, 1038 do sjevernog vrha k.č. 1113/1, te dalje kao rubne obuhvaća k.č.2839/1, sve k.o. Podsused, do ulice Podgradski odvojak. Dalje prema istoku granica nastavlja južnom regulacijskom linijom ulice Podgradski odvojak, zatim kao rubne obuhvaća k.č. 1120, 1122, 1128, 1129/4, 1129/6, 1130, 1111, 1110, prelazi put i dalje kao rubne obuhvaća k.č. 1107/1, 1099, 1093, 990/1, 993, 995, 997, sve k.o. Podsused, te nastavlja po južnoj regulacijskoj liniji ulice Dvoriček do ulice Susedgradski vidikovec. Prema jugu granica nastavlja zapadnom regulacijskom linijom ulice Susedgradski vidikovec do Podsusedske aleje, koju prelazi i nastavlja njenom južnom regulacijskom linijom do Podsusedskog trga, k.č. 2851, te dalje istočnom međom k.č. 1136/1, sve k.o. Podsused, do početne točke opisa.

Podsused

Z-1529

ZAGREB

Dio naselja – povijesna cjelina naselja Gornje Vrapče

Početna točka granice na zapadu kreće od sjeverozapadnog ugla k.č. 3469 i nastavlja južnom regulacijskom linijom ulice Margalići, k.č. 3468, prelazi Vrapčansku te nastavlja južnom regulacijskom linijom puta k.č. 3456 do sjeverozapadnog ugla k.č. 3455, sve k.o. Gornje Vrapče. Od sjeverozapadnog ugla k.č. 3455 granica nastavlja ravnom linijom prema sjeveru prelazeći k.č. 3458, 3462, 3460, 3479, 2480, 2483, 2485, 2487, 2491, 2490, 2498, 2499, 2500/2, 2500/3, 2503, 2504/2 do zapadnog ruba k.č. 2504/1, sve k.o. Gornje Vrapče. Dalje prema sjeveru rubno obuhvaća k.č. 2506 do Močvarske ulice te nastavlja prema sjeveru istočnom regulacijskom linijom Močvarske ulice, k.č. 4774, do sjeverne međe k.č. 2521, te nastavlja prema istoku rubno obuhvaćajući k.č. 2521, 2526, 2527, 2528, 2529, prelazi Ulicu Ive Horvata i dalje rubno obuhvaća k.č. 1145, 1144, sve k.o. Gornje Vrapče, do Ulice Vojmila Rabadana. Granica nastavlja zapadnom regulacijskm linijom Ulice Vojmila Rabadana, k.č. 4745/1 do k.č. 4778, te dalje istočnom međom k.č. 4778 i 3438 do južne međe k.č. 3436, dalje obuhvaćajući kao rubne k.č. 3436 i 3435/1 do Vrapčanske, koju prelazi i dalje obuhvaća kao rubne k.č. 3477, 3478, 3475/2, 3470, 3469, sve k.o. Gornje Vrapče, do početne točke opisa.

Gornje Vrapče

Z-1537

ZAGREB

Kulturno-povijesna cjelina naselja Vugrovec

Granica od sjevernog ruba k.č. 45/1, prema jugu obuhvaća k.č. 45/1, 45/2, 47/4, 47/3, 47/2, 47/1, 49/1, 50/7, 50/1, 52, sve k.o. Vugrovec. Sjevernim granicama k.č.56/1 i 282/1 nastavlja prema istoku i spušta se prema jugu zapadnom regulacijskom linijom Bregovite te obuhvaća kao rubne k.č. 275/1, 275/2, 275/3, 270/1, 269 i 267, sve k.o. Vugrovec, do Vinogradske. Zapadnom regulacijskom linijom Vinogradske, k.č. 253, nastavlja prema jugu, prelazi Gupčevu i nastavlja po južnoj regulacijskoj liniji puta k.č. 346, do Šenoine gdje prelazi cestu i rubno obuhvaća k.č. 286/1 i 284/1, sve k.o. Vugrovec – granica potoka. Dalje od vrha k.č. 284/1 k.o. Vugrovec nastavlja prema zapadu južnom regulacijskom linijom Ulice Đure Popovića do zapadnog ruba k.č. 2589 k.o. Đurđekovec, skreće prema sjeveru po zapadnim granicama k.č. 2594, 2588/7 i 2588/6, rubno obuhvaća k.č.2581/2 i nastavlja istočnom regulacijskom linijom puta k.č. 2592 do sjevernih granica k.č. 2583/1, 2590/2 i 2590/6, sve k.o. Đurđekovec. Dalje prema jugu nastavlja istočnom regulacijskom linijom potoka (granica k.o. Đurđekovec i k.o. Vugrovec) do sjevernih granica k.č. 3/2 i 3/3, k.o. Vugrovec, prelazi Šenoinu i njenom istočnom regulacijskom linijom dolazi do početne točke opisa.

Vugrovec

Đurđekovec

Z-1545

ZAGREB

Kulturno-povijesna cjelina Cerje u Zagrebu – povijesna jezgra seoskog naselja Cerja

Početna točka granice na sjeveru kreće od jugozapadnog ugla i rubno obuhvaća k.č. 2809/2, te prema istoku prelazi preko k.č. 2808/1, dalje obuhvaća kao rubne k.č. 2807, 2805 i 2806, prelazi Ulicu Svetog Martina, k.č. 2806, i nastavlja njenom južnom regulacijskom linijom do k.č. 2828/2, zatim prema jugu rubno obuhvaća k.č. 2828/2, 2828/1 i 2827/1, do Ulice Stanka Šatovića. Dalje prema zapadu granica nastavlja sjevernom regulacijskom linijom Šatovićeve, k.č. 9792, prelazi Ulicu Podolnica i nastavlja južnim rubom k.č. 2854/11, 2854/5, 2854/7, 2858, 2859/1 i 2859/5 te njezinim zapadnim rubom u smjeru sjevera, prelazi ulicu Pavla Tukeca, i rubno obuhvaća k.č. 2868, 2870/2 i 2870/1, zatim nastavlja sjeverozapadnom granicom k.č. 2815 Ulice Podolnica i dalje rubno obuhvaća k.č. 2814/1, 2813/1, 2812/3, 2811, 2810/3, sve k.o. Šašinovec, do početne točke opisa.

Šašinovec

Z-2158

ZAGREB

Kulturno-povijesna cjelina Šašinovec u Zagrebu – povijesna jezgra seoskog naselja Šašinovec

Početna točka granice na sjeveru kreće od sjevernog vrha i rubno obuhvaća k.č. 75, nastavlja u smjeru istoka po južnoj regulacijskoj liniji Hukavčeve ulice, k.č. 48/3, nastavlja u smjeru juga, prelazi potok Kašinu i Blažurčevu ulicu te dalje u smjeru juga, kao rubne obuhvaća k.č. 117 i 116, prelazi Rucakovu i dalje kao rubne obuhvaća k.č. 110/2, 109/3, 109/1, 108, 107/2, 107/1, 106, 105/1, do Ulice Ivana Granđe. Tu granica nastavlja na sjever po istočnoj regulacijskoj liniji te ulice k.č. 95/1, sve k.o. Šašinovec do početne točke opisa.

Šašinovec

Z-2159

ZAGREB

Kulturno-povijesna cjelina Resnik u Zagrebu – povijesna jezgra seoskog naselja Resnik

Početna točka granice na zapadu kreće od sjeverozapadnog vrha i rubno obuhvaća k.č. 4224, prelazi ulicu Resnik I. i nastavlja u smjeru sjevera zapadnim rubom k.č. 4129/1 i 4128, te dalje u smjeru jugoistoka i istoka obuhvaća kao rubne k.č. 4128, 4127, 4124, 4123, 4120, 4079, 4080, 4083, 4082/1, 4086, 4087, 4088/2, 4090, dalje nastavlja u smjeru sjevera i kao rubne obuhvaća k.č. 4092/4, 4092/3, 4092/5, 4093, 4094, 4096, 4097, 4098 i 4100, nastavlja po južnoj regulacijskoj liniji ulice Resnik V, k.č.4108/1 i prelazi ulicu Resnik V. do zapadnog ruba k.č. 3571/1, sve k.o. Resnik, te dalje kao rubne obuhvaća k.č. 3571/1, 3571/2, 3574 i 3575. Od istočnog ugla k.č. 3575 granica u pravcu prelazi preko k.č. 3577, 3579, 3583, 3584, 3585/2, 3586/1 do sjevernog ruba k.č. 3686/3 te se preko k.č. 3587 spaja na sjeverni rub i rubno obuhvaća k.č. 3589, dalje prelazi ulicu Resnik V, odvojak 1., nastavlja sjevernim rubom k.č. 4044, 4042/1 i 4042/2 i dalje u smjeru juga kao rubne obuhvaća k.č. 4042/2 i 4043, prelazi ulicu Resnik I., te kao rubne dalje obuhvaća k.č. 4053, 4055 i 4056/1. Granica nastavlja u smjeru zapada i kao rubne obuhvaća k.č. 4067, 4069, 4072, 4074, 4077, 4253, 4252, 4251/1, 4250/1, 4249/1, 4281, 4282/1, 4282/2, dalje nastavlja po južnoj regulacijskoj liniji ulice Resnik IV., prelazi ulicu Resnik IV., rubno obuhvaća k.č. 4240 te nastavlja u smjeru sjevera kao rubne obuhvaćajući k.č. 4241, 4233, 4226, 4225 i 4224, sve k.o. Resnik, do početne točke opisa.

Resnik

Z-2160

ZAGREB

Kulturno-povijesna cjelina Glavničica – povijesna jezgra seoskog naselja Glavničica

Početna točka granice kreće od sjeverozapadnog ugla k.č. 3986 i nastavlja se sjevernim rubom k.č. 3986, 3987, 3988/1, 3989, 3990, 3991/1 i 3991/2, preko ulice Glavničica do sjeverozapadnog ugla puta na k.č. 4004, potom ponovno preko puta prema sjeveru rubno obuhvaćajući k.č. 4093, 4094 i 4095, dalje nastavlja prema jugu duž istočnog ruba k.č. 4095, preko puta pa istočnim rubom međa k.č. 4015/1, 4015/2, 4015/3, 4015/4, 4016 pa preko puta na k.č. 4017 i nastavno prema jugu uz istočne k.č. 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023/1, 4023/2, zatim granica prelazi Puretićev put, k.č. 4024, i nastavlja prema jugu istočnim rubom k.č. 4025, 4026 i 4027, skreće prema zapadu i nastavlja južnim rubom k.č. 4027, 4028/2, 4029, 4030, 4035, prelazi k.č. 4036, dalje ide južnim rubom k.č. 4037, južnom regulacijskom linijom puta k.č. 4201, te južnim rubom k.č. 4067 i 4068, gdje granica prelazi ulicu Glavničica, k.č. 4069, i prema sjeveru nastavlja njenom zapadnom regulacijskom linijom do k.č. 4077, koju rubno obuhvaća, te skreće prema istoku sjevernom regulacijskom linijom puta do zapadnog ruba k.č. 3995 i 3994, zatim južnom regulacijskom linijom ulice Petrasi, k.č. 3992 do k.č. 3986, i njenom zapadnom međom do početne točke opisa.

Glavničica

Z-2161

ZAGREB

Kulturno-povijesna cjelina Moravče – povijesna jezgra seoskog naselja Moravče

Početna točka granice na sjeveru kreće od sjevernog ugla k.č. 9383 i nastavlja prema istoku rubno obuhvaćajući k.č. 9383, 9384, 9385, 9386, 9380, 9382, 9394, 9400 i 9950, sve k.o. Glavnica. Prelazi Benkovu ulicu i prema jugu rubno obuhvaća k.č. 9948 i 9960, prelazi Kucljevu ulicu i nastavlja po njezinoj zapadnoj regulacijskoj liniji do južne regulacije puta na k.č. 9974, sve k.o. Glavnica. Dalje rubno obuhvaća k.č. 9975, 9972, odnosno nastavlja prema sjeveru istočnom regulacijskom linijom Prigorske ceste do sjeverozapadnog ugla k.č. 9974, pa preko ceste i potoka nastavno na istočnu točku loma k.č. 7954 te zatim njenim istočnim i sjevernim rubovima do jugozapadnog ugla k.č. 50032, sve k.o. Glavnica. Potom prema sjeveru nastavlja duž zapadne strane potoka sve do sjeverozapadnog ugla k.č. 8054, prelazi preko Šporčeve ulice do istočnog ugla međe k.č. 8235, prelazi preko Prigorske ceste do jugozapadnog ugla međe k.č. 9383, sve k.o. Glavnica, pa nastavlja duž njene sjeverozapadne međe do početne točke opisa.

Glavnica

Z-2162

ZAGREB

Kulturno-povijesna cjelina Demerje u Zagrebu – povijesna jezgra seoskog naselja Demerje

Početna točka granice počinje od sjevernog ugla k.č.1566, te ide prema istoku njezinom sjevernim rubom, nastavlja prema jugu njezinim istočnim rubom te dalje kao rubne obuhvaća k.č. 1569, 1572, 1576, 1581, 1542, prelazi ulicu Demerje i nastavlja prema jugu obuhvaćajući kao rubne k.č. 1589, 1584, 1671, 1673, 1674, 1669, 1668, 1665, 1662, 1658/2, 1658/1 i 1655. Na zapadnom uglu k.č. 1655 prelazi ulicu Demerje i nastavlja prema sjeveru zapadnom regulacijskom linijom te ulice do k.č. 1719/2 te dalje kao rubne obuhvaća k.č. 1719/2, 1695/1, 1695/3, 1692/2, 1692/1, 1689, 1688, 1686, 1685, 1681, 1678. Na sjevernom uglu k.č.1678 prelazi ulicu Demerje i nastavlja sjevernom regulacijskom linijom te ulice k.č. 1456 do južnog ugla k.č. 1458/2, te dalje prema sjeveru po istočnom rubu k.č. 1458/2 i 1458/1, prelazi ulicu Demerje i nastavlja po zapadnom rubu k.č.1565 i 1566, sve k.o. Demerje, do početne točke opisa.

Demerje

Z-2164

ZAGREB

Dio naselja – povijesna cjelina naselja Čučerje u Zagrebu

Početna točka granice na sjeveru kreće od zapadnog ugla k.č. 1005 i nastavlja se prema istoku južnom regulacijskom linijom ulice Vinišče, k.č. 3147, do Prigorske, prelazi ulicu do jugozapadne točke k.č. 771/6 pa ide uz sjeverni rub iste čestice duž sjeverni rub k.č. 771/12, 771/13, 771/20, preko potoka i dalje sjevernim rubom k.č. 770/1, 768/7 i 768/17. Prema jugu nastavlja istočnim rubom k.č. 768/17, 768/8, 768/9, 768/10, 768/6, prelazi do puta k.č. 3116 i nastavlja njegovom zapadnom regulacijskom linijom do ulice Kuntići, k.č. 3115, te dalje prema jugu po zapadnoj regulacijskoj liniji te ulice i ulice Kameščica, k.č. 3114, do južnog ugla k.č. 654/1. Dalje prema zapadu kao rubne obuhvaća k.č. 592, 591, prelazi potok te dalje rubno obuhvaća k.č. 594, 589/1, 583 i 586/5, do Čučerske ceste. Dalje prema jugu granica nastavlja zapadnom regulacijskom linijom Čučerske ceste, k.č. 3137, do ulice Gradina i dalje prema zapadu po sjevernoj regulacijskoj liniji te ulice, k.č. 316, i puta k.č. 4575 do puta k.č. 4325/3, čijom istočnim rubom Z-1527nastavlja prema sjeveru do groblja k.č. 64, i dalje zapadnim rubom k.č. 60/1, 40, 39, 38, 44/7, 44/6, 44/5, 44/4, 46/2, prelazi ulicu Talani Čučerski, te nastavlja obuhvaćajući kao rubne k.č. 14/4, 828, 827/2, 826/2, 840, 839/2, 838/5 i 838/4 do k.č. 3154, odnosno ulice Sloge. Od ulice Sloge granica nastavlja prema istoku njenom južnom regulacijskom linijom k.č. 3151/1 i 3151/3 do Prigorske ceste, dalje prema sjeveru istočnom regulacijskom linijom Prigorske ceste k.č. 3137, do ulice Drenje i dalje prema zapadu sjevernom regulacijskom linijom ulice Drenje, k.č. 3153 do južnog ugla k.č. 803/6. Dalje obuhvaća kao rubne k.č. 803/6, 804, 805, 808, 807, 1016, 1017 i 1005, sve k.o. Čučerje, do početne točke opisa.

Čučerje

Z-1547

ISTARSKA županija

Općina BALE

BALE 

Crkva sv. Nikole 

260/Z i k.č. 3363/1

Bale 

Z-4812 

BALE 

Crkva sv. Petra na Todolonu 

513/Z

Bale 

Z-4813 

Grad BUJE

BUJE, Ulica Strada Longa br. 12 

Ostaci renesansne kuće 

č.zgr. 372/3

Buje 

Z-4650 

Grad BUZET

BUZET 

Crkva sv. Ane 

k.č. 165/ZGR. k.o.Buzet (stara izmjera), odnosno k.č. 1375 k.o.Buzet–Stari Grad (nova izmjera)

Buzet – Stari Grad 

Z-4809 

Grad PULA

PULA 

Vojni kompleks na području otoka sv. Katarina 

124 i 125 

Pula 

Z-4651 

Grad ROVINJ

ROVINJ 

Povijesna urbana cjelina grada Rovinja 

Prostorne međe kulturno-povijesne cjeline grada Rovinjateku pravolinijski morem od obale Luke Valdibora kod željezničkog kolodvora do geografske pozicije (45o05’08.0” S i 13o37’51.9” I) sjeverozapadno od povijesne jezgre, zatim pravolinijski morem južno do geografske pozicije (45o04’54.0” S i 13o37’52.3” I), te pravolinijski do obale Luke Rovinj u ravnini ulice Mate Balota, Omladinskom ulicom, ulicom Fontana, ulicom M. Benussi, Trgom na lokvi, ulicom G. Carducci, Ratarskom ulicom, ulicom G. Mazzini, k.č. zgr. 348 k.o. Rovinj, ulicom A. Milossa, ulicom A. Zuliani, ulicom Jurja Dobrile, Vijencem braće Lorenzetto, k.č. 9358/1 i k.č. 2949/2 k.o. Rovinj, ulicom Braće Brajković, k.č. 10084/6, k.č. zgr. 2953, k.o. Rovinj do obale Luke Valdibora. 

Rovinj 

Z-4811 

Općina SVETI LOVREČ

SVETI LOVREČ PAZENATIČKI 

Kulturno-povijesna urbanistička cjelina naselja Sv. Lovreč Pazenatički 

Prostorne međe Kulturno-povijesne urbanističke cjeline Sv.Lovreča Pazenatičkog određene su linijom koja se na sjevero-zapadu proteže granicama k.č. 189, 188/2, vanjskom granicom puta na k.č. 7009, dijelom puta na k.č. 7051 prelazi na k.č. 126/2, nastavlja se duž k.č. 413, 388/2, 392, putem na k.č. 7012/1 prelazi na k.č. 394/1, 445, prolazi putem na k.č. 7027/7, zahvaća k.č. 478, zahvaća dio puta na k.č. 7027/7 i prelazi na k.č. 4025, zahvaća dio puta na k.č. 7051, k.č. 580, 4042, dio puta na k.č. 7033/1, k.č. 4269, zahvaća put na k.č. 7035/2, prelazi preko ceste na k.č. 7059, zahvaća k.č. 4289/1, 4289/2, 424, 115/3, 107/3, 113/2, 114/1, zahvaća dio puta na k.č. 7008/1, k.č. na 122/3, 123/4, 126/1 i prolazi dijelom puta na k.č. 7009.

Lovreč 

Z-4810 

Grad UMAG

UMAG 

Kulturno-povijesna urbanistička cjelina grada Umaga

prostorne međe određene su linijom koja teče Obalom Josipa Broza Tita i morem sa sjeverne strane, Trgom Marije i Line, obalom sa sjeverne strane do k.č. 2290, početkom Trgovačke ulice, uz crkvu i začelje crkve Sv. Roka na k.č. 2468, duž k.č. 2470 i k.č. 2473, do Ulice Dantea Alighierija, Ulicom 8. ožujka do mora uz k.č. 88 i 2788 te Obalom Sv. Pelegrina i morem s južne strane.

Umag

Z-2680 

Općina ŽMINJ

ŽMINJ 

Crkva sv. Jakova 

257/5 Z, k.č. 6715 

Žminj 

Z-4814 

KARLOVAČKA županija

Općina GENERALSKI STOL

LIPA (GENERALSKI STOL) 

Kurija Lipa 

12, 10, 11, 14, 13, 15, 16,

Lipa 

Z-4806 

Grad KARLOVAC

KARLOVAC, Strossmayerov trg 2 

Zgrada 

1099

Karlovac II 

Z-4804 

KARLOVAC

Kompleks dvorca Švarča

2505

Karlovac II

Z-5015

VUKMANIĆ

Kurija starog župnog dvora

66, 67/1, 67/2, 68, 66

Vukmanić

Z-5113

KARLOVAC

Kulturno-povijesna urbanistička cjelina grada Karlovca

Prostorne međe Kulturno-povijesne urbanističke cjeline Karlovca počinju s k.č. 2331 (Ulica Banija) i uključuju rubne k.č. 2333, 2334, presijeca Bogovićevu ulicu i nastavlja obuhvaćajući k.č. 2343/3, 2345/3, 2346/1, 2348, 2352, 2353/3, 2864/3, presijeca Starčevićevu ulicu, nastavlja rubnim k.č. 2404/2, 2401, 2400/2, presijeca Petrovićevu ulicu i nastavlja rubnim k.č. 2395/1, 2394, 2396/1, 2398/1, 2382/1, 2380, 2379, 2375, 2373, 2364, 2362, 2360, k.o. Karlovac 1, prelazi rijeku Kupu i dolazi do spoja s tvrđavskom grabom u naselju Gaza te u smjeru juga obuhvaćaju k.č. 603, presijecaju ulicu Gornja Gaza i nastavljaju obuhvaćajući k.č. 699/1, 697, 698/3, 695, 694/1, 692/1, 689, 688/1, 688/2, nastavljaju se jugoistočnim rubom dijela ulice G. Gaza do spoja s k.č. 613 koju obuhvaćaju kao i k.č. 614, 644/1, 646/1, 647, 650, 656, 658, 660, 662, 668/1, 672/1, 674/1, 677, 680/1, presijecaju ulicu I. Tkalca i nastavljaju obuhvaćajući rubne k.č. 727, 4220, 725, 724, 722/2, presijecaju k.č. 722/1, nastavljaju rubnim k.č. 722/3, 719/1, istočnim rubom Ulice Hrvatske bratske zajednice i istočnim rubom Gažanskog trga, presijecaju 728/4, nastavljaju rubnim k.č. 729/3, 729/2 nakon čega presijecaju put na k.č. 897 i nastavljaju se rubnim k.č. 898/2, 900/1, 899/2, 951/27, 951/40, 951/25, pješačkim putem koji povezuje zgradu Šumarske škole i zgradu Šumskog gospodarstva, presijecaju k.č. 951/9, južnim rubom Puta D. Trstenjaka u smjeru sjeveroistoka idu do starog prilaza zgradi Zelenila te istočnim rubom navedenog puta u smjeru juga dolaze do Ruskog puta. Istočnim rubom Ruskog puta se prostorne međe nastavljaju do drvenog mosta preko rijeke Korane i njegovim istočnim rubom prelaze na desnu obalu rijeke, obuhvaćaju dio k.č. 269/3 k.o. Gornje Mekušje, presijecaju navedenu parcelu, gornjim rubom brane na rijeci vraćaju se na lijevu obalu i rubnim k.č. 1856/5, 1856/6 dolaze do ulice na k.č. 1859/1 kojom se u smjeru zapada nastavljaju do Ulice S. Radića te zapadnim rubom navedene ulice do raškršća sa Smičiklasovom ulicom. Južnim rubom Smičiklasove ulice zona ide do k.č. 1317/1 koju obuhvaća te presijeca k.č. 1317/38 (100 m od sjeveroistočnog ruba parcele), presijeca Vrbanićevu ulicu i nastavlje se rubnim k.č. 1315, 1313/3, 1312/1, presijeca Ulicu kralja Tomislava i obuhvaća k.č. 1304/2, 1305/3, 1305/2, 1302/1, 1302/2 i ide istočnim rubom Nazorove ulice te nastavlja rubnim k.č. 1332/1, 1334/1, 1335/1, 1327/15, 1327/14, 1327/13, 1327/12, 1327/8, 1342/1, 1341/1, presijeca Mačekovu ulicu, njezinim južnim rubom ide u smjeru istoka te se nastavlja rubnom k.č. 1362, presijeca 1367/1 i nastavlja rubnim k.č. 1368, 1440, 1441, 1442, 1444, dolazi do k.č. 1419, prelazi Prilaz V. Holjevca te zapadnim rubom željezničke pruge u smjeru juga dolazi do Mačekove ulice te južim rubom navedne ulice dolazi do Meštrovićeve ulice koju prelazi i nastavlja rubnim k.č. 1503, 1502, 1501, 1507, presijeca k.č. 1508/1, nastavlja rubnim k.č 1499, presijeca put na k.č. 4207, obuhvaća rubne k.č. 1527/1, 1528/1, 1528/4, presijeca 1529 (25 m od sjevernog ruba parcele), obuhvaća rubne k.č. 1530/2, 1531/3, ide sredinom Kranjčevićeve ulice te rubnim k.č. 1549/17, 1550/3, 1550/1, ide južnim rubom Primorske ulice i nastavlja rubnim k.č. 1627, 1626, 1625, 1624, 1623, 1622, 1621, 1620, precijeca Gupčevu ulicu, nastavlja 1614, 1613, 1612, 1607, 1606/1, 1605/2, presijeca Tomićevu ulicu i k.č. 1649/3, rubnom k.č. 1649/12, 1649/13, 1649/14, rubnim k.č. 1649/15, 1649/16, 1649/2, južnim rubom Primorske ulice, rubnim k.č. 1652, 1654/2 te 10 m sjeveroistočno od sjeveroistočnog ruba Ulice Luščić u smjeru istoka do k.č. 1754 (Vojno groblje), u smjeru zapada obuhvaća rubne k.č. 1754, 1729, 1725, istočnim rubom Ulice Strmački dol, zapadnim rubom ulice Luščić, rubnim k.č. 1655/1, 1655/3, 1656 k.o. Karlovac 2,

Karlovac I

Karlovac II

Z-2993

južnim rubom ulice Zagrad, rubnim k.č. 421, 422, 423, 426/1, 426/2, 429/1, k.o. Zagrad, k.č. 249, presijeca 251, rubnom k.č. 255/2, presijeca 246 i 210, rubnom k.č. 208, prelazi Ulicu Dubovac do k.č. 410, navedenom k.č. i k.č. 411dolazi do obale rijeke Kupe te se nastavlja rubnim k.č. 412/1, 412/2, 415, presijeca k.č. 418, 419/10 i 419/2. U smjeru jugistoka granica ide rubnim k.č. 419/3, 419/4, 419/5, 397/3, 397/2, 397/1, 400, 394, 419/14, 422/2, 422/3, 425/3, presijeca Kupsku ulicu i nastavlja rubnom k.č. 425/4, presijeca 427/1, ide rubnim k.č. 427/5, 427/4, 428, 429, 431/2, 433/1, 433/3, presijeca 418 do obale Kupe, obalom Kupe do puta na k.č. 442, navedenim putem, nakon čega presijeca k.č. 444/1 i 444/2, obuhvaća rubne k.č. 444/5, 443, presijeca 447, nastavlja k.č. 449/2, 450, 452, 411, presijeca Kumičićevu ulicu i k.č. 460 i ide rubnim k.č. 460/3, 460/4, 460/5, 465, k.o.Karlovac 2, prelazi Krupinu ulicu i istočnim rubom navedene ulice dolazi do Kupe. Sredinom Kupe gradnica ide u smjeru istoka i prelazi na drugu obalu do k.č. 2731 koju obuhvaća kao i rubne k.č. 2729/1, 2729/3, 2730/1, 2732, obuhvaća k.č. 2735, 2770, 2772, 2773, 2774, zapadnim rubom Kačićeve ulice, 2767, 2765, 2764/4, 2764/3, 2764/1, 2763/2, 2763/1, 2762, 2761, 2759, 2756/2, 2754, 2751/2, 2750/1, prelazi Vrazovu ulicu, obuhvaća k.č. 2743, prelazi Masarikovu ulicu, obuhvaća k.č. 2423/3, nastavlja se rubnim k.č. 2421/1, 2421/3, 2420/1, 2420/2, 2417/1, 2416/2, 2416/1, 2408, 2409/2, 2409/1, 2410, 2412, prelazi Vrazovu ulicu, nastavlja 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2454, 2453, 2439, 2438, 2439, 2455, 2457, te južnim rubom Starčevićeve ulice, rubnim k.č. 2492, 2494/1, 2496, 2498, 2500, 2501, 2503, 2504, 2506, 2507, 2509, 2511, 2512, 2513, prelazi preko Laginjine ulice i nastavlja rubnim k.č. 2241/2, 2240, 2239, prelazi 2238/1 te obuhvaća 2242, 2243, 2244 k.o. Karlovac 1 i dolazi do početne točke.

Općina NETRETIĆ

MALI MODRUŠ POTOK 

Kurija Vukasović 

1325, 1326, 1324, 1322, 1323, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1336, 1532/1, 1532/3

Modruš Potok 

Z-4805 

Grad OZALJ

GRDUN

Kurija Grdun

1700/2, 3697/2, 1700/1, 3697/1, 1700/1, 1700/2

Tomašnica

Z-5006

Općina TOUNJ

REBROVIĆI 

Ruralna cjelina Orljak 

Zona »B« (djelomična zaštita povijesnih struktura) obuhvaća k.č. 5163, 5169, 5168, dio 6010, 5162, 5161, 5160, 5155, 5159/1, 5159/2, 5159/3, 5143, 5142, 5158, 5146, 5144, 5141, 5238, 5235, 5236, 5237, 5239, 5139, 5140, 5145, 5136, 5135, 5138, 5240, 5241, 5137, 5134, 5116, 5117, 5115, 5114, 5113, 5112/1, 5112/2, 5112/3, dio 6012, 5111, 5110, 5108, 5107, 5106, 5105, 5109, 5104, 5103, 5102, 5101, 5100, 5092, 5093, 5094, 5097/1, 5097/2, 5099, 5098, 5247, 5248, 5249, 5250, 5253, 6256/2, 5254, 5256/1, 5257, 5255, dio 6008, 5252, 5230/1, 5231, 5230/2, 5229 Zona »C« (ambijentalna zaštita) obuhvaća k.č. 5170, dio 6010, 4801, 4800/1, 4805, 4806, 4802, 4804, 4803, 5045, 5151, 5153, 5152, 5150, 5154, 5156, 5133, 5157, 5128, 5126 5129, 5132, 5130, 5131, 5119/1, 5119/2, dio 6012, 5251, 5246, 5242, 5245, 5244, 5243, 5164, 5165, 5166, 5177/2, 5233, 5234, 5226, 5232, 5258, 5259, 5095, 5096, dio 5088, 5301, 5089, 5090, 5091 

Zdenac 

Z-4807 

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina DONJA STUBICA

DONJA STUBICA 

Kulturno-povijesna cjelina Donje Stubice 

od zapada prema istoku sjevernom stranom Topličke ceste k. č. 1428 (dio), 1427, 1426, 1424/2, 1421, 1419, 1417, 1408, 1405, 1402, 1397, pa dalje sjeverno 5430, 5427, 5426, 5425, 5424, 5422, 1386 (Kolodvorska cesta), istočno 1380, 1378, 1374, 1372, 1367, 1365, 1360/1, 1358, 1349,1346, pa preko potoka Reke 1337, 1342, 1339, dalje preko Ulice Župana Vratislava 1330/2, 1330/1, 1329, 1327, 1326, 1323, 1317, 1278 dio (Matenačka cesta), 1250, 1249, 1246, 1245/1, 1242, preko ulice Ivana Znike 1230, 1229, te najistočnije 1228 i preko Golubovečke ulice 4298; dalje prema zapadu preko Dubrovačke ceste 4295, 4293, 4291, 4289/1, 4193, 4192, od 4191 južno 4200, 4207, 4208, 4213/4 dio), 4213/2, 4213/1, 4215/3 put), 4215/2, 4217, 4223/1, 4222, 5402 (dio), 4635, 4634, 4632, 4630, te najjužnije 4631, 4628, 4627 i 4629. Prema zapadu dalje južnu granicu čine 4664 (arheol. lokalitet Stari grad), 4662 i 4663, 4665. Sjeverno dalje 4650, preko Podgorske ceste 5451, 4137, 4141, 4142, 4144, 4120, 4121, 4114/1, preko Nove ulice dalje zapadno 4100, 4107, 4108, 4106, 4105, 4104, 4103, 4102, preko Grobljanske ceste 3986, 3987, 3984, 3983, 3982, 3981 i s 3980 obuhvat se zaokružuje.

Donja Stubica 

Z-4662 

Grad KLANJEC

KLANJEC, Trg Antuna Mihanovića 2 

»Brozova zgrada« 

412 (katastar), odnosno 152 (zemljišne knjige),

Klanjec 

Z-4802 

KLANJEC 

Kulturno-povijesna cjelina Klanjca 

Počevši od sjeverozapada u smjeru kazaljke na satu: 295/2, 295/1, 297, 299, 301, 305, 316, 317, 327, 328, 330, 332, 341, 347, 348, 353, 352, presijeca Trg Antuna Mihanovića na spoju s Ulicom Ive Broza, zatim k. č. 388, 389, 390, 391/2, 391/3, 392, presijeca Ulicu A. Augustinčića, pa teče uz Runjaninovu zahvaćajući k. č. 421, 422, 423 (134/1), 436, 437, 432, 443/3, 448, 449, 450, 452, 453, 454, prelazi k. č. 462 (Ružmarinska ulica), pa zatim k. č. 466, 468, 470, 471, 474, 478, presijeca k. č. 1543 (Ulica Lijepe naše), pa sa sjeverne strane Ulice Lijepe naše obuhvaća k. č. 258, 259, 260, 264, presijeca k. č. 273 (Cesargradska ulica), nastavlja sjevernim obodom Ulice Lijepe Naše zahvaćajući k. č. 274, 275, 276, 277, 279, 280, presijeca k. č. 281 (put), pa k. č. 284, 286/4, presijeca k. č. 288 (cesta) te se vraća do početne čestice 295/2. 

Klanjec 

Z-4905 

Grad KRAPINA

KRAPINA, Gajeva ulica 12 – 14 

Rodna kuća Ljudevita Gaja (danas Muzej Ljudevita Gaja) 

2665 i 2666

Krapina – grad 

Z-4904 

KRAPINA, Magistratska 12 – 14 

Stambeno-gospodarski kompleks Keglević 

1665, 1666, 1662, 1663/1, 1663/2, 1664/1, 1664/2, 1664/3, 1664/4 

Krapina – grad 

Z-4716 

KRAPINA

Zgrada, Magistratska 37

1630

Krapina – grad 

Z-5009

Općina KUMROVEC

KUMROVEC 

Rodna kuća Josipa Broza Tita 

k.č. 1089, 1088 i 1090

Razvor 

Z-4717 

Grad PREGRADA

PREGRADA 

Kulturno-povijesna cjelina Pregrade 

zapadni dio granice kulturnog dobra čine zapadna strana Kostelgradske ulice (2255) te dalje od sjevera prema jugu: k.č.br.: 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 412, 420, 421-potok, 422, 424, 423 preko Trga Gospe Kunagorske (k.č. 488) nastavlja se zapadnom stranom ulice Stjepana Radića prema jugu: 484, 483, 481, 479, 474, 473, 468, 469, 1394, 1395, 1390, 1388, 1387, 1386, 1385, 1381, 1379, 1377, na jugu raskrižje ulice Stjepana Radića k.č.2256 i ulice Ljudevita Gaja k.č. 567; istočnu granicu kulturnog dobra čine istočna strana ulice Stjepana Radića i istočna strana Kostelgradske ulice, tj.: (od juga prema sjeveru) k.č. 561/1, 560, 556, 557, 551, 549/1, 548, 545, 543, dio puta 524, 539, 532/2, 531, 529/2, dio 529/1 dio 528, 527/2, 520, 516, 517, 512, 510, 507, 504, 501, 500, 498, 494, 492, dio puta 369, 373, 376, 382, 385, 392/1, 397, 271, 278, 272, 283, 282, 284, 285, 288, 289, 290, 293, 295, te nastavno na sjeveru k.č. 295 i 294, gdje granicu kulturnog dobra zatvara dio Kostelgradske ulice (2255) 

Pregrada 

Z-4803 

VALENTINOVO 

Rodna kuća Janka Leskovara 

951/2

Vrbanec 

Z-4664 

Općina TUHELJ

TUHELJSKE TOPLICE

Dvorac Mihanović

2663/1, 2661, 2662, 2667, 2664

Črešnjevec

Z-5008

LIČKO-SENJSKA županija

Grad GOSPIĆ

BARLETE 

Arheološko nalazište Ostaci crkve sv. Ivana Krstitelja 

60

Barlete 

Z-4824 

Grad NOVALJA

CASKA 

Ruševine crkve sv. Jurja 

dio k.č. 3408/3 

Novalja 

Z-4702 

NOVALJA 

Kula zvana »Kaštel« 

ZGR 186/1

Novalja 

Z-4964 

Grad OTOČAC

BRLOG 

SPC sv. Save 

GR 52,

Brlog 

Z-4660 

OTOČAC, Fortička 1 

Kuća 

883

Otočac 

Z-4965 

OTOČAC

Zgrada, Ive Senjanjina 20

1084 i 1085

Otočac 

Z-5049

MEĐIMURSKA županija

Grad ČAKOVEC

ČAKOVEC

Povijesno-urbanistička cjelina grada Čakovca

na sjeveru obuhvaća ugao Ulice Zrinsko –Frankopanske i Ulice Franje Punčeca, tj. k.č.br. 2415/1 i 1002/1 gdje prelazi Svetojelensku ulicu kako bi obuhvatila južni dio k.č.br. 1038/1 nakon koje sječe Ulicu Ivana Gorana Kovačića obuhvaćajući čestice s istočne strane ulice 1109, 1108/2, 1111/1, 1113/1, 1115/1, 1115/2, 1145, 1146, 1148 nastavljajući se na sjevernu stranu Ulice Tome Masaryka gdje uključuje obodne katastarske čestice br. 1143, 1142, 1141, 1139, 1137, 1136/1, 1136/3, 1179/1, 1179/2, 1181, 1180 prelazi na Ulicu Ivana Mažuranića k.č.br. 1296, 1297, 1331, 1348, 1347, 1270, čime je zaključena sjeverna granica povijesno-urbanističke cjeline grada. Na istoku je definirana zapadnom stranom Mihovljanske ulice sa k.č.br. 1270, 1348, 1346, 1344, 1342, 1341, 1340, 1339, 1338/2, 1338/1, prelazi Ulicu kralja Tomislava te se granica nastavlja na zapadnoj strani Ulice Aleksandra Schulteissa obuhvaćajući k.č.br. 1899, 1900, 1901, 1902, 1908/1, 1903/2, 1904, 1905, 1906, 1907, 1939, 1940/1 zatim prelazi na Ulicu Stjepana Radića gdje zauzima čitav koridor ulice k.č.br. 5512/2 spušta se južno obuhvaćajući k.č.br. 2053/2, te se nastavlja Ulicom dr. Ante Starčevića k.č.br. 2018/1, 2016, 2015, 2013, 2012, 2009, 2008/1, 2007, 2005, 2003, 2001, 1999, 1996, 1992, prelazi Ulicu Kalmana Mesarića te se nastavlja dalje na Ulicu dr. Ante Starčevića sa k.č.br. 1988/2, 1987/2, 1987/1, zatim prelazi ulicu France Prešerna te se nastavlja dalje na k.č.br. 1840, 1838, 1835, 1834, prelazi Ulicu Augusta Cesarca nastavljajući dalje na Ulicu dr. Ante Starčevića te uključuje k.č.br. 1790/2, 1788, 1787, 1782, završavajući kompleksom Pedagoške akademije smještenom na zapadnom djelu k.č.br. 3489/1, koja unutar sebe obuhvaća i k.č.br. 3489/2, 3489/3. Na jugu je granica definirana obodnim česticama južne strane Ulice Ruđera Boškovića sa k.č.br. 3462, 3459, 3458, 3457/2, 3457/3, 3456, 2159, 2158, 2156, 2155/1, 2154/1, 2153/2, 2153/12153/5, 2150, 2149/2, 2148/1, 2147, 2144, 2143, 2200, 2201, 2202, 2203/2, 2206, 2211, 2213, 2214, 2215, 2216, 2219, 2220, odakle sječe Ulicu Otokara Keršovanija, te se diže na Ulicu Valenta Morandinija gdje zauzima cijeli koridor ulice k.č.br. 2286 uključujući k.č.br. 2295/1, 2294, 2293/2, 2287/5, 2287/6, zatim se istočnom stranom Ulice Matice hrvatske spušta na Ulicu Vladimira Nazora gdje definira južnu granicu obuhvatom rubnih čestica br. 2364/2, 2365/2, 2365/1, 2366, 2367, 2370, 2369, 2373/5, 2373/4, 2374, 2376, 2386/1, 2386/2, 2387, 2389, 2391, 2393, 2397, 2399/5, 2399/3, 2399/4. Zapadna granica definirana je Perivojem Zrinskih, tj. k.č.br. 2415/2, 5434, 2402, 2411/1, 2434/2, 2429, 2430 i 2417 kojom je cjelina zaokružena.

Čakovec

Z-5187

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Općina BILJE

LUG 

Arheološko nalazište »Silađ-Okrajak« 

1685/1, 1685/2, 1686/1, 1686/2, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691/1, 1691/2, 1692/1, 1692/2, 1693 i 1694, 1695/1, 1695/2, 1696 i 1697, 1698, 1699, 1700/1, 1701, 1702, 1703/1, 1703/2, 1704/1, 1704/2 i 1705, 1706, 1707, 1708/1, 1708/2,1708/3,1708/4, 1709 i 1710.

Lug 

Z-4829 

LUG 

Arheološko nalazište »Lug« 

598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605 i 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614 i 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622/1, 622/2, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637/1, 637/2, 638/1, 638/2, 639, 694, 2097, 2166 i 2167, 2168, 

Lug 

Z-4828 

VARDARAC 

Arheološko nalazište »Kenderfeld« 

730/1, 730/2, 731/1, 731/2, 731/3, 732/1, 732/2, 732/3,733,734, 735, 736, 737, 738/1, 738/2, 739,740, 741, 742, 743, 744, 745, 1227. 

Vardarac 

Z-4830 

Općina BIZOVAC

SAMATOVCI 

Arheološko nalazište »Lug« 

2297, 2298 i 2299, 2300, 2322 i 2323, 2326, 2327 i 2330, 2331, 2334, 2335, 2338, 2339, 2340, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2511 i 2513/1, 2513/2, 2514, 2515, 2516, 2517 i 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2541, 2542, 2543, 2544/1, 2544/2, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554/1, 2554/2  

Petrijevci 

Z-4959 

Općina DRAŽ

DRAŽ 

Arheološko nalazište »Kobilica-Veliki Baratvud« 

kč.br. 2185, 2186 i 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209/1, 2209/2, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216 i 2217/1, 2217/2, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 4333. 

Draž 

Z-4825 

Grad ĐAKOVO

ĐAKOVO 

Arheološko nalazište »Ivandvor« 

1661/1, 1670/3, 1670/12, 1670/13, 1670/14, 1670/4, 1670/23, 1670/24, 1670/25, 1670/26, 1670/27, 1670/28, 1670/29, 1670/30, 1670/31, 1670/32, 1670/33, 1670/34, 1670/35, 1670/36, 1670/37, 1670/38, 1670/50, 1671/1, 1671/2, 1672/1, 1672/2, 1672/3, 1673, 1674, 1675, 1676/1, 1676/2, 1679/1, 1679/2, 1681, 1682/1, 1682/2. 

Đakovo 

Z-4961 

ĐAKOVO

Kulturno–povijesna cjelina grada Đakova

Prostorne međe kulturnog dobra iz točke 1. izreke ovog rješenja određene su sljedećim ulicama i katastarskim česticama:

Granica zone počinje na sjeveru od križanja Starčevićeve i Ulice bana Jelačića, te se od k.č. 6056 pruža uz sjeverne rubove parcela sjevernom stranom Ulice bana Jelačića, zahvaćajući k.č. 6038/13 sa sjeveroistočne strane Vijenca kardinala Alojzija Stepinca čijom se zapadnom stranom spušta do sjevernih parcela Radićeve zaključno s k.č. 7487 odnosno k.č. 7476 na južnoj strani ulice. Dalje se prema jugu zona proteže zapadnom stranom Ulice Hrvatskih velikana, a prema zapadu se širi Ulicom Luke Botića, zaključno sa česticama 7563/2 i 7418/1. Zona omeđuje povijesni perivoj zaključno s k.č. 7398/2 i 7398/10. Prema sjeveru krug obuhvata zaštite se uspinje istočnim rubom parcela uz istočnu stranu Preradovićeve od k.č. 8085, nastavlja se zapadnom stranom Cesarčeve, presijeca Gupčevu do k.č. 7377/1 i 7377/2. Zona se proteže prema zapadu Ulicom kralja Tomislava do k.č. 6452 gdje se spajajući s Ulicom bana Jelačića završava.

Đakovo

Z-2260

Općina ERDUT

ERDUT 

Arheološko nalazište »Stari Prkos i Kremenuša« 

1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542 i 1543, 1544 i 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550 i 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560/1, 1560/2, 1560/4, 1561, 1562, 1563/1, 1564, 1565/1, 1565/2, 1565/3, 1565/4, 1566 i 1567.

Erdut 

Z-4831 

ERDUT 

Arheološko nalazište »Veliki Varod, Mali Varod i Žarkovac« 

869/2, 892/1, 892/2, 893/1 i 893/2, 893/3, 895/1, 895/2, 895/3, 895/4, 895/5, 896, 897, 898 i 899 i 900, 901, 902, 903, 904/2 i 905, 912/1, 912/2, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920/1, 920/2, 920/3, 920/4, 920/5, 921/1, 921/2, 921/3, 921/4, 921/5, 921/6, 921/7, 921/8, 923/1, 923/2, 923/3, 923/4, 924, 925/1, 925/2, 925/3, 925/4, 925/5, 926/1, 926/2, 926/3, 926/4, 927/1 i 927/2, 928/1, 928/2, 928/3, 928/4 i 928/5 i 928/6.  

Erdut 

Z-4957 

Općina JAGODNJAK

NOVI ČEMINAC 

Arheološko nalazište »Remanenc Poljana – Krčevine« 

592, 593, 594 i 595 i 605, 606, 607 i 608/1, 608/2 i 609, 610/1, 610/2, 611, 612, 613/1, 613/2 i 614, 615/1, 615/2, 616, 617/1, 617/2, 617/3, 618, 619/1, 619/2, 619/3, 620/1, 620/2, 621/1, 621/2, 621/3 

Čeminac 

Z-4958 

Grad NAŠICE

NAŠICE

Kulturno-povijesna cjelina grada Našica

Prostorne međe kulturnog dobra iz točke 1. izreke ovog rješenja određene su slijedećim ulicama i katastarskim česticama:

Početna točka granice, na jugozapadnoj strani, započinje k.č. 2640 te u nastavku prolazi zapadnim rubom k.č. 2639, 2638, 2637, 2636 i 2624/2. Od sredine zapadnog ruba k.č. 2624/2 granica prelazi Nazorovu i Ulicu kralja Tomislava uključujući prostor raskrižja tih dviju ulica. U nastavku granica prati zapadni rub k.č. 1764. Od zapada prema istoku granica prolazi sjeverozapadnim rubom k.č.1764, ide Salajevom sve do perivoja u zoni A. Prva mikrocjelina zone A obuhvaća kompleks Velikog i Malog dvorca Pejačević. Granica prolazi južnim i zapadnim rubom k.č. 1712/1 do prilaznog stubišta prema Malom dvorcu Pejačević. Od stubišta prema zapadu granica slijedi južni i zapadni rub k.č. 1714/2, presijeca odvodni kanal k.č.1717 te u smjeru sjevera prolazi južnim i zapadnim rubom k.č. 1693 odnosno zapadnim i sjevernim rubom k.č.1691 presijecajući odvodni kanal na k.č. 1716. Sa sjeverne strane, od zapada prema istoku, granica prolazi sjevernim rubom k.č. 1698 zaključno sa k.č. 1701 i 1709. Od k.č. 1709 granica prolazi, u smjeru juga, istočnim rubom parcele1710 1711/1 i 1711/2 zaključno s polaznom točkom uz jugoistočni rub parcele 1712/1. Istočna granica kulturno-povijesne cjeline ide Ulicom kralja Tomislava od k.č. 1575/1 na istoku i 1678 na zapadu. Granica u nastavku dijagonalno presijeca Ulicu Kralja Tomislava te prolazi sjevernim rubom k.č.1575/1 . Nadalje prolazi istočnim rubom k.č. 1572 od koje presijeca Strossmayerovu te se tom ulicom spušta č. 557 na sjeveru i 1531 na jugu, te se nastavlja do Ulice braće Radića, gdje završava s k.č. 1530. Od istoka prema zapadu granica kulturno-povijesne cjeline prolazi južnim rubom k.č. od k.č. 1530 do k.č. 1541/1 koja se nalazi na raskrižju Sokolske i Ulice Braće Radića. Granica u smjeru sjever – jug okomito presijeca Ulicu Braće Radića prolazi istočnom stranom Sokolske do južnog ruba k.č. 2787/1. Južna granica kulturno-povijesne cjeline započinje sa k.č. 2771 prolazi njezinim južnim rubom uključujući k.č. 2770/1, nadalje u smjeru zapada prolazi Franjevačkom do k.č. 2683 prateći njezin istočni i sjeverni rub, završno sa k.č. 2640.

Našice

Z-1733 

Grad OSIJEK

OSIJEK 

Arheološko nalazište »Ciglana – Zeleno polje« 

8437, 8444, 8445, 8446/1, 8446/2, 8446/3, 8446/4, 8447/1, 8447/2, 8447/4, 8447/5, 9040/2 i 9040/3 i 9040/4, 9041/1 i 9041/2, 9044/1, 9044/2, 9044/3, 9044/4, 9047/1 i 9047/2, 9048/1, 9048/2, 9048/3, 9048/5, 9051/1, 9051/2, 9051/3, 9051/4, 9051/5, 9052/1, 9052/2, 9052/3, 9052/4, 9052/5, 9054/2, 9055, 9056/1, 9057/1, 9058/2, 9058/3, 9059/2, 9060/1, 9060/2, 9060/3, 9060/4, 9060/5, 9060/6, 9060/7, 9060/8, 9060/9, 9063/1, 9063/3, 9064/1, 9064/2, 9064/3, 9064/4, 9064/5, 9064/6, 9064/7, 9064/8, 9064/9, 9064/10, 9064/11, 9065/1, 9065/2, 9065/3, 9065/4, 9066/1, 9066/2, 9066/3 i 9066/4, 9067/1 i 9067/2, 9067/3, 9068/1, 9068/2, 9068/3, 9068/4, 9069/1, 9069/2, 9070/1, 9070/2, 9070/3, 9070/4, 9070/5, 9070/6, 9071/1, 9071/2, 9071/3, 9073/1, 9073/2, 9074/1 i 9074/2, 9076/1 i 9076/2, 9078/1, 9078/2, 9079/2, 9080/1, 9080/2, 9080/3, 9080/4, 9082/1 i 9082/2, 9084/1, 9084/2, 9085/1, 9085/2, 9087, 9088/1, 9088/2, 9089/1 i 9089/2, 9995/1 i 9995/2, 9996/1 i 9996/2, 9997/1, 9997/2, 9998/1 i 9999, 10002/10, 10006/1, 10006/2, 10006/3, 10006/4, 10007/1, 10007/2, 10007/3, 10007/4, 10008/1 i 10008/2, 10009/1, 10009/2, 10009/3, 10010/1, 10010/2, 10011/1, 10011/2, 10011/3 i 10011/4, 10012/1 i 10012/2 i 10012/3, 10012/4, 10012/5, 10013/1, 10013/2, 10013/3, 10013/4, 10014/1, 10014/2, 10014/4, 10014/6 i 10015/1, 10015/2, 10015/3, 10015/4, 10015/5, 10016/1, 10016/2, 10016/3, 10016/4, 10016/5, 10016/7, 10016/10 i 10016/11, 10017, 10018 i 10019/2, 10020/1, 10020/2, 10020/3, 10020/4, 10020/5, 10020/6, 10021, 10022/1, 10022/2, 10025 i 10026, 10027, 10028, 10029/1, 10029/2, 10029/3, 10029/4, 10029/5, 10030/1, 10030/2, 10031, 10032, 10033/1, 10034/2, 10035, 10036, 10037, 10038, 1042/1, 1042/2, 1042/6, 1042/8, 1042/9, 1042/10, 1042/12, 1043/1, 1043/2, 10045 i 10046 i 10047, 10048, 10049/1 i 10049/2 i 10050 i 10051, 10052 i 10053 i 10054, 10055 i 10056 i 10057 i 10058, 10059 i 10060/1 i 10060/2 i 10060/3 i 10061 i 10062, 10063/1, 10063/2, 10064/1, 10064/2, 10065/1, 10065/2, 10065/3, 10066/1, 10066/2, 10067, 10068 i 10069, 10070/1, 10070/2, 10071/1, 10071/2, 10071/3, 10071/4, 10072/1, 10072/2, 10072/3, 10072/4, 10072/5, 10073, 10074 i 10075 i 10076, 10077/1, 10077/2, 10078, 10079, 10080/1, 10080/2, 10080/3, 10080/4, 10080/5, 10080/6, 10080/7, 10080/8, 10080/9, 10080/10, 10080/11, 10080/12, 10080/13, 10081/1 i 10081/2, 10082/1 i 10082/2, 10083, 10084/1, 10084/2, 10084/3, 10084/4, 10084/5, 10085/1, 10085/2, 10085/3, 10085/4, 10085/5, 10086, 10087 i 10088, 10089, 10095/1, 10095/2, 10096, 10097, 10098, 10101/1 i 10101/2, 10102, 10103, 10104/1, 10104/2, 10104/3, 10105/1, 10105/2, 10105/3, 10105/4 i 10106 i 10107 i 10108, 10111, 10112, 10113 i 10114, 10115, 10116/1 i 10116/2 i 10117/1 i 10117/2 i 10117/3 i 10118, 10119, 10120, 10121 i 10122 i 10123, 10124, 10125, 10126 i 10127, 10128, 10129 i 10130 i 10131, 10132/1, 10132/2, 10133 i 10134, 10135/1, 10135/3, 10136 i 10137, 10138/1, 10138/2, 10138/3, 10138/4, 10138/5, 10139/1, 10139/2, 10139/3, 10140 i 10141, 10141/1, 10142/2 i 10142/3 i 10142/4, 10143, 10144, 10145/1, 10145/2, 10145/3 i 10145/8 i 0145/9 i 10145/17, 10145/19 i 10145/20, 10145/21, 10145/22, 10146/3, 10147/2, 10147/5, 10148, 10149, 10199, 10203/1 i 10204/1 i 10205/1, 10205/2, 10206/1, 10206/2, 10206/3, 10206/4, 10206/5, 10207/1, 10207/2, 10207/3, 10207/4, 10207/5, 10212/1, 10212/22 i 11401/1.

 

Z-4973 

OSIJEK 

Arheološko nalazište »Filipovica-Hermanov vinograd« 

9741/12,, 9742/3 i 9742/4, 9742/5, 9742/7, 9743/1 i 9743/2, 9743/3, 9743/4, 9743/5, 9743/6, 9744/1 i 9744/2, 9745/1, 9745/2, 9745/3 i 9745/4, 9746/1 i 9746/2, 9746/3 i 9746/4, 9746/5 i 9746/6, 9747/1, 9747/2 i 9749 i 9750/1 i 9750/2, 9750/3 i 9750/4 i 9751/1 i 9751/2, 9751/3, 9751/4, 9751/5 i 9751/6, 9751/7, 9751/8 i 9751/9, 9751/10, 9751/11, 9751/12, 9751/13, 9751/14, 9751/15, 9751/16, 9751/17, 9751/18, 9751/19, 9752/1, 9752/2, 9752/3, 9752/4, 9752/5, 9752/6, 9752/7, 9754/1 i 9754/2, 9754/3, 9755/1 i 9755/2 i 9755/3 i 9755/4, 9755/5, 9755/6, 9755/7, 9755/8, 9755/9 i 9755/10, 9755/11, 9755/12 i 9755/1. 

Osijek 

Z-4960 

Općina ŠODOLOVCI

KOPRIVNA (ŠODOLOVCI) 

Arheološko nalazište »Vodenčina« 

397, 398, 399/1, 399/2, 399/3, 400/1, 400/2, 401/1, 401/2, 401/3, 402, 403, 404, 405/1, 405/2 i 405/3 i 405/4 i 405/5, 406/1,406/2, 

Koprivna 

Z-4826 

KOPRIVNA (ŠODOLOVCI) 

Arheološko nalazište »Udovičko polje« 

370/1 i 370/2 i 370/3, 371/1 i 371/2 i 371/3, 372/1 i 372/2 i 373/1 i 373/2, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 375/3, 375/4, 376/1, 376/2 i 376/3, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385/1 i 385/2 i 385/3, 385/4 i 385/5, 386, 387, 388, 389. 

Koprivna 

Z-4827 

Grad VALPOVO

VALPOVO 

Kulturno-povijesna cjelina grada Valpova

Zona zaštite kulturno-povijesne cjeline Valpova proteže se sa sjevera Strossmayerovom od k.č. 1091 prema zapadu. Prelazeći rijeku Karašicu te se nastavlja prema jugu Stepinčevom gdje dalje ide na Gupčevu od k.č. 1110. Uz zapadni rub parcela zapadne strane Gupčeve zona se prema zapadu proteže obuhvaćajući i sjevernu i južnu stranu Gajeve zaključno s k.č. 1215/1 i 1877.

Južni dio zone tvori park-perivoj kojeg omeđuje Reljkovićeva na zapadu, Ulica Ive Lole Ribara na istoku, a na jugu južna gradska oblilaznica.

Prema istoku zona zaštite se proteže prateći južnu obalu vodotoka rijeke Karašice koju presijeca kao i Zvonimirovu kod k.č. 2561 na južnoj i 2453 na sjevernoj strani ulice. Nadalje se penje prema sjeveru uz istočni rub parcela uz istočnu stranu Zvonimirove, dvorišnim rubom parcela uz Trg kralja Tomislava i dvorišnim rubom parcela uz Strossmayerovu sve do k.č. 1056.

Valpovo 

Z-2261 

POŽEŠKO-SLAVONSKA županija

Općina BRESTOVAC

SLOBOŠTINA 

Arheološko nalazište Polje 

1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160/1, 1160/2, 1161/1, 1161/2, 1162/2, 1162/3, 1162/1, 1163/2, 1163/1, 1165, 1166, 1167/1, 1167/2 

Kujnik Požeški 

Z-4912 

Grad POŽEGA

POŽEGA 

Kulturno-povijesna cjelina grada Požege

Kulturno-povijesnu cjelinu grada Požege čini prostor omeđen sa zapada južnim obodom čestica uz Ulicu Matice Hrvatske, Ulice sv. Roka do kućnog broja 11 i 2 sa sjeverne strane, početak Orljavske ulice prije broja 1, sjevernom stranom parcela Tomićeve ulice, Kempfovu do broja 31 i 36 (sjeverne strane čestica 1075 i 1179), obuhvaća Dalmatinsku ulicu, zapadnom stranom čestica Babukićeve ulice (k.č. 1199/1, 1199/2) do Primorske ulice zaključno s brojem 19 (k.č. 1248), gdje prelazi na drugu stranu te sjevernom stranom čestica u Babukićevoj ulici nastavlja do raskrižja s Ulicom Kamenita vrata zaključno s brojem 6 (1369/3), dalje zapadnom stranom Ulice Kamenita vrata ide prema sjeveru do raskrižja s Ulicom Franje Tuđmana, obuhvaća parcelu OŠ Julija Kempfa (k.č. 1496, 1495) i dalje nastavlja prema jugu do trase srednjovjekovnog gradskog zida uključivši parcelu katedrale sv. Terezije (k.č. 1487), skreće prema istoku južnom stranom parcele nove gimnazije (k.č. 1484), početak Vukovarske ulice, kućne brojeve 1 (zapadnom stranom k.č. 1476/1 i sjevernom 1476/3) i 2 (sjev. stranom k.č. 1474/1 i 1474/2), sjevernom stranom parcela u Ulici Pod gradom, cijelu Kraljevićevu ulicu, Trg Matka Peića, Kanižlićevu ulicu s južnom stranom pripadajućih parcela, Trg Sv. Trojstva uključujući k.č. 2007/1 i 2000, zaključno s k.č. 1999, gdje skreće prema jugu i obuhvaća dio Ulice Sv. Duh (k.č. 2037), Ulicu Vučjak do broja 53 i 48, te prema sjeveru uključujući k.č. 2430, 2429, 2413, 5426, 2393, 2391, 2386.

Požega

Z-2798

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Grad RIJEKA

RIJEKA, Trpimirova 2 

»Riječki neboder« 

4012 . 

Rijeka 

Z-4719 

RIJEKA, Krešimirova 12 

Kuća u Krešimirovoj 12 – Hotel Bristol 

3426 (1080)

Rijeka 

Z-4718 

Grad VRBOVSKO

RTIĆ

Crkva sv. Franje Ksaverskog

2171, 2170

Lukovdol

Z-5033

OSOJNIK

Crkva sv. Petra i Pavla

686

Osojnik

Z-5022

Grad KRK

MILOHNIĆI

Crkva sv. Krševana

kč. 151/1 s pripadajućim okolišem na k.č. 747/1, 747/2, 747/3, 747/4 i 747/5

Poljica

Z-5026

LINARDIĆI

Ruralna cjelina

1, 1/1, 1/2, 97, 2546/1, 2546/2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 4/1, 4/2, 4/3, 5, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3,13/4, 14, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17/1. 17/2, 17/3, 17/4, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 25/1, 25/2, 26, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30, 30/1, 30/2, 31/1,31/2, 32, 33/1, 33/2, 94, 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48/1, 48/2, 48/3, 114, 118/1, 118/2, 119, 100, 106, 107, 108, 151, 155, 156/1, 156/5, 156/4, 144, 154, 154/3, 2546/10, 2546/2, 2546/3, 2546/4, 95, 2545/1, 2545/2, 2545/3, 2545/6, 1378/9, 1378/8, 1378/4, 1378/5, 1378/6, 1377/2, 93, 1374, 1373, 1376/1.1376/2, 13767/3, 1376/4, 1376/5

Linardići

Z-5178

BRZAC

Samostan trećoredaca glagoljaša s crkvom sv. Marije od Bezgrešnog Začeća

k.č. Z142/1, Z142/2, Z142/3, Z147 s pripadajućim okolišem na k.č. 777/1, 777/2, 778/2, 778/4, 778/5, 778/6, 778/7, 778/8, 778/11, 779/2, 779/4, 781/1, 782/1, 782/2, 782/3, 783, 784/1, 784/2, 3590/1, 3590/2, 3590/3, 3595/2, 3595/3, 3595/7, 3595/8, 36313632, 3633, 3634 i 3635.

Poljica

Z-5024

Općina OMIŠALJ

OMIŠALJ

Kompleks Mirine-Fulfinum s arheološkim nalazištem

2993, 2994, 2994/1, 2995/2, 2993, 2992/1, 2990/1, 2990/2, 2992/2, 2989/1, 2989/2, 3003/1, 3003/3, 2994/3, 2998/1, 2992/2, 3002/1, 3002/2, 3004/1, 3004/2, 3005, 2988, 3018/1, 3018/2, 3018/3, 3018/4, 3017/1, 3017/2, 3015, 3016, 3019, 3021, 3003, 3007/1, 3007/2, 3007/4, 3007/5, 3006, 2987, 2987/2, 2987/3, 2986, 2985/2, 2985/1, 2985/3, 2982, 2983, 2984/1, 2984/2, 2978, 2977, 3020, 3023, 3022, 3014, 3008/1, 3008/2, 3010, 3008/3, 3013/1, 3013/2, 3025, 3026, 3028, 3012, 3011, 2975, 2976, 2979, 3029/1, 3029/2, 3029/3, 3029/4, 3030, 3031, 2990, 2969, 2968, 2966, 2967, 2944/1, 2952/1, 2952/2, 2953, 2951/3, 2951/1, 2951/2, 2950/1, 2950/2, 2950/3, 2950/4, 3032/1, 3032/2, 3/32/3, 3033/1, 3033/2, 3033/4, 3035, 3036, 3037,3038, 3039, 3040 (pomorsko dobro), 2999 (pomorsko dobro), 3018/1, 3018/2, 3018/3, 3042 (pomorsko dobro), 2947, 2948/1, 2948/2, 2944/2, 2944/3, 2932/1, 2932/2, 346/9, 2945/1, 2945/2, 2945/3, 2931, 2930, 2929, 2943/2, 2943/3, 2943/4, 2943/5, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958/1, 2958/2, 2963, 2965, 2981, 2981/1, 2989/1, 2989/2, 2989/3, 2992, 2959, 2940/1, 2940/2, 2941, 2943/4, 2942/1, 2942/2, 2949/1, 2949/2, 2949/3, 2934, 2933/1, 2933/2, 3041/1, 3041/2, 3041/3, 2928/1, 2928/2, 2918, 346/3, 2929/2, 2929/3, 2920/1, 2919, 318, 2916, 2914/1, 2914/2, 2913/1, 2913/2, 2911/1, 2911/2, 2911/3, 2911/4, 2900/1, 2900/2, 2900/3, 2907, 2910, 2908, 2906, 2905, 2904, 2902, 2901, 2900/1, 2900/2.

Omišalj

Z-5016

OMIŠALJ

Povijesna urbana cjelina Omišalj

Granica počinje na sjeveru, od morske obale, od točke najbliže sjevernom kraju k.č. 1259/89 i nastavlja se prema istoku, u smjeru kazaljke na satu do k.č. 1259/90. Teče zapadnim rubom k.č. 1259/90, sjevernim rubom k.č. 1258/43, zapadnim rubom k.č. 1258/1, k.č. 1270/3 do k.č. 10238/1. Česticom 10238/1 spušta se prema jugu do k.č. 10238/8, preko k.č. 10238/10 spaja se na k.č. 10238/6 i njom teče do k.č. 10244/2. Dalje teče ovom česticom sjeverno pa južno. Dalje teče česticom 10252/1, nastavlja se k.č. 10252/2 i do k.č. 10249/1. Teče južno do k.č. 10282/1 pa k.č. 10253/3 do k.č. 10253/1, k.č. 10274/2, k.č. 10280/1, k.č. 10287, k.č. 10275/3, k.č. 10275/4, k.č. 10273/1 do k.č. 9559 (magistralna cesta). Granica skreće prema zapadu na k.č. 6218 (spojem lokalne prometnice i magistralne ceste), zatim se spaja s k.č. 6189/2 (lokalna cesta) nakon čega skreće jugozapadnim rubom k.č. 14065/1 i 14066, spaja se na k.č. 14060 (lokalna cesta) te prateći tu česticu skreće u smjeru zapada na k.č. 14049 (lokalna cesta) prati česticu (cestu) u smjeru zapada te na skreće južno a odmah zatim zapadno, nakon čega na prvom idućem križanju skreće sjeverno te nakon toga zapadno do kraja čestice odnosno do morske obale.

Omišalj

Z-2006 

Grad CRIKVENICA

SELCE

Kuća Joze Lončarića, ex. Slavka Jeličića 45

828;828/1 i 828/2

Selce

Z-5023

CRIKVENICA

Ruralna cjelina naselja Sopaljska

1785/1, 1785/2, 2287/1, 2287/2, 2288, 2289, 2290, 2291, 2293, 2294, 2295, 2298 i 2300

Crikvenica

Z-5089

Općina ČAVLE

ČAVLE

Kuća Linić, kbr. 166

6416 (3194/1 broj zemljišta )

Cernik-Čavle

Z-5034

Općina VIŠKOVO

VIŠKOVO

Kuća Srok, Viškovo 234

k.č. 3488 i 3487

Viškovo

Z-5032

Općina VINODOLSKA OPĆINA

Drivenik

Kulturno-povijesna cjelina grada Drivenika

od potoka Dubračine na k.č. 22054 do spoja i duž sredine ceste k.č. 21985, duž južne i istočne granice k.č. 7466/1 do spoja s česticom k.č. 7465 i sredinom puta do spoja s glavnom prometnicom koja vodi od dolinom do Triblja k.č. 21926, sjevernom granicom k.č. 174, 175, 176, 177, sjeverozapadnom granicom k.č. 178, 179/3, 179/2, 179/1, zapadnom granicom k.č. 182, 187/4, 186/3, 186/2, 186/1, 187/2 preko mostića k.č. 1123 i prelazeći cestu kod Klokačice na k.č. 21972, duž zapadne granice k.č. 1064 i k.č. 1063 u potok Dubračina k.č. 22054, duž zapadne granice k.č. 2903, 2904, 2905, 2906, 2908, 2913, 2914, 2917, 7920, 7921, 7922, 7924, 7925 do spoja sa k.č. 21988 duž čestice prema istoku sve do spoja sa potokom Dubračinom k.č. 22054.

Drivenik

Z-5088

Grad OPATIJA

MALA UČKA

Ruralna cjelina

sastavljena iz dvije međusobno odijeljene jezgre naselja, odnosno zaseoka Brubnjaki s pripadajućim katastarskim česticama 31, 32, 30/2, 30/1, 29/1, 29/2, 23/2, 19/5, 19/4, 28, 27, 26, 25, 24, 23/1, 22, 21, 3575/3, 3575/2, 3575/1, 19/6, 20, 19/9, 19/8, 19/7, 19/2, 19/1, 19/3, 33, 34, 40, 39, 35/2, 36/2, 36/1, 35/1, 38, 94, 89/1, 89/14, 89/1, 93, 89/5, 89/6, 92, 89/8, 91/3, 91/2, 91/1, 42, 89/2, 89/10, 89/11, 89/12, 89/4, 89/3, 88/2, 42, 44, 45, 41, 88/1, 87, 25, 26/1, 26/2, 24, 27, 28, 29, 39/1, 18, 17, 20, 19, 31/1, 31/2, 33, 16, 36/1, 36/2, 23, 15/1, 14/2, 14/1, 12/2, 12/1, 11/1, 11/2, 11/3, 34, 13/1, 13/2, 7/1, 7/2, 17, 12, 13, 14, 8, 9/1, 9/2, 6/2, 6/3, 6/4, 6/1, 10, 4/5, 6, 22, 21, 403, 1/2, 1/1, 1, 3, 1/3, 7, 9, 5, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 1, 4/2, 3/1, 3/2, 4/1, 49/1, 49/2, 50, 46/5, 46/4, 46/3, 46/6, 48, 47/2, 47/1, 52, 53, 51/2, 56, 54/1, 46/2, 55/1, 57/1, 57/2, 57/3, 55/2, 57/4, 46/1, 55/3, 57/5, 55/4, 58/1, 58/2, 55/5, 59, 60, 61, 62/1, 55/6, 62, 66, 55/7, 64/1, 63, 64/2, 65, 54/3, 67/1, 67/2, 68/1 i 68/2, sve k. o. Moščenićka Draga,;i zaseoka Brumnjaci s pripadajućim katastarskim česticama 1915/1, 1914/1, 1914/2, 1914/3, 1913, 1912, 1920, 1921, 1997, 1996, 1995, 1998, 1994, 1993/2, 1993/1, 1992, 1991, 1972, 156, 158, 157, 2819/83, 2819/84, 2819/854, 2819/878, 2819/876, 2819/878, 2145/78, 2145/79, 236, 1974/1, 1974/2, 1977/1, 1967/2, 1967/3, 1967/4, 1967/5, 1967/6, 1966, 1965/1, 1965/2, 1968, 155/1, 155/2, 1971/1, 1971/2, 1971/3, 153, 1970/1, 149, 150, 237, 238, 151, 152, 141/4, 141/1, 141/2, 141/3, 141/5, 130, 147, 148, 129, 2106/17, 2106/18, 145, 144, 143, 142, 2106/15, 2106/14, 2106/13, 2106/16, 2106/12, 2106/11, 1976/3, 1976/2, 1976/1, 1975/1, 1975/2, 1106/20, 2106/19, 2106/21, 2106/22, 2106/23, 2106/10, 2106/9, 1977, 1978, 2106/8, 1982, 1973, 1973/8, 1979/1, 1981/2, 1981/1, 2006, 2008, 2009, 2011, 2010, 1980, 2106/26, 2106/25, 2106/37, 2106/24, 2106/7, 1979/2, 2013, 2012, 1973/7, 1973/6, 1985, 1984, 1984, 1890, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000/4, 2000/3, 2000/2, 2000/1, 1886, 1887, 1888, 1989, 1973/5, 1973/4, 1973/3, 1973/2, 1973/1, 2019, 2016, 2015, 2014, 2017, 2018, 2024, 1999/1, 1999/2, 1999/3, 1999/6, 1999/4, 1999/5, 1954/1, 1954/2, 1955, 1954/3, 1956/1, 1956/2, 1956/3, 1956/4, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963/1, 1963/2, 1964/1, 1964/2, 137 i 138, sve k. o. Vranja

Mošćenička Draga; Vranja

Z-5090

Grad NOVI VINODOLSKI

NOVI VINODOLSKI

Urbanistička cjelina

616, 615, 611, 610, 609, 608, 607, 331, 332, 340, 341, 341/1, 341/2, 347/1, 347/2, 348, 349, 304, 303, 302/1, 302/2, 301, 300, 280, 275, 76266/1, 573, 373, 572/2, 572/1, 570, 565, 566, 564, 563, 558, 557, 556, 550, 551, 552, 553, 549, 547/1, 547/2, 547/3, 546/ 1, 546/2, 545, 544, 543, 542/1, 542/2, 540, 541, 539, 538, 537, 535, 534, 533, 526, 524, 523, 522, 521, 520, 517, 516/1, 516/2, 515, 514, 594/1, 594/2, 594/3, 2287/1, 2287/2, 2288, 2289, 2290, 2291, 2293, 2294, 2295, 2298 i 2300, sve k.o. Novi i ( šira zona zaštite ) s pripadajućim rubnim katastarskim česticama 574, 575, 577, 578, 668/1, 668/2, 669, 667, 582, 583, 625, 624, 584, 588, 620/1, 620/2, 623, 589, 622, 621, 16266/1, 618, 617, 616, 615, 611, 610, 609, 608, 607, 331, 332, 323, 322, 321, 320, 319/1, 319/2, 319/3, 319/4, 319/5, 316, 317, 315, 314, 312, 313, 311, 310, 309, 308/1, 308/2, 294, 293, 249, 247, 246, 226, 225, 224, 223, 230, 231/1, 231/2, 233, 232, 229/2, 228, 235, 234, 236, 257/2, 257/1, 258, 138/2, 138/3, 140, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 50/2, 50/1, 49, 48, 47, 44, 45, 33/1, 33/2, 31/1, 31/2, 32, 27, 28, 26, 21/3, 21/1, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, sve k.o. Novi

Novi

Z-5087

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Općina JASENOVAC

KRAPJE 

Povijesna seoska cjelina Krapje 

16, 18, 19, 20, 21, 27, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ,66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408/1, 408/2, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417,, 418, 419, 420, 421,422, 423, 424,, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459,, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489,490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 501, 503/2, 503/3, 503/4, 503/5, 503/6, 503/7, 503/8, 503/9, 503/10, 503/11, 503/12, 503/13,503/14, 503/15, 503/16, 503/17, 503/18, 503/19, 503/20, 503/21 503/22, 503/23, 503/24, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557 i 584.

Krapje 

Z-4749 

Općina MARTINSKA VES

LIJEVA LUKA, Lijeva luka 12 

Tradicijsko gospodarstvo 

320

Lijeva Luka 

Z-4821 

LIJEVO ŽELJEZNO, Lijevo Željezno broj 8 

Tradicijsko gospodarstvo 

68

Lijeva Luka 

Z-4819 

Općina PETRINJA

MOŠČENICA, Ulica A. Starčevića 77 

Tradicijska drvena katnica 

gruntovna čestica 3/2, nova izmjera 669 

Mošćenica 

Z-4820 

Općina SUNJA

BOBOVAC, Bobovac 280 

Tradicijsko seosko gospodarstvo 

126/1 

Bobovac 

Z-4748 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina BOL

BOL 

Crkva sv. Ivana Krstitelja 

č.zgr. 729

Bol 

Z-4773 

BOL 

Dominikanski samostan sv. Marije Milosne 

čest. zgr. 733 i 734,

Bol 

Z-4774 

BOL 

Zidine Koštilo 

katastarskom i sudskom česticom: 4096 

Bol 

Z-4930 

MURVICA (BOL) 

Dragonjina (Zmajeva) špilja i Pustinja Silvio (Dubravčić) 

čest. zgr. 625, 626, 627 i 628

Nerežišća 

Z-4784 

MURVICA (BOL) 

Crkva i kuće Pustinje Stipančić

čest. zgr. 624, čest. zem. 6073/1/2/3/4, 6074, 6075, 6076, 6077 i 6078

Nerežišća

Z-4999

MURVICA (BOL) 

Ruševine crkve i kompleks kuća u Dračevoj Luci

čest. zgr. 566, 567, 568, 569, 570, 571 i 572

Nerežišća

Z-5139

Općina BRELA

BRELA 

Crkva Gospe od Karmena 

č.zgr. 78 

Brela 

Z-4939 

BRELA 

Crkva sv. Ilije 

č.zem. 4926 

Brela 

Z-4869 

BRELA 

Crkva sv. Jurja (Gospe od Zdravlja) 

č.zgr. 400 

Brela 

Z-4938 

BRELA 

Kulturno povijesna cjelina Filipovići 

k.č.: 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10 . 

Brela 

Z-4870 

Općina DICMO

SUŠCI 

Crkva Gospina Vaznešenja 

čest. zgr. 185 i kat. čest. zem. 2026

Sušci 

Z-4876 

Općina GRADAC

BRIST 

Rodna kuća fra Andrije Kačića Miošića 

č.zgr. 108

Brist 

Z-4875 

DRVENIK
(GRADAC) 

Crkva sv. Jurja 

čest. zgr. 217

Drvenik 

Z-4877 

PODACA 

Crkva sv. Ivana Krstitelja 

čest. zgr. 199

Podaca 

Z-4893 

ZAOSTROG 

Crkva sv. Barbare 

kat. čest. 2

Zaostrog 

Z-4894 

BRIST

Crkva sv. Margarite

č. zg. 258

Brist

Z-5060

PODACA

Ruralna cjelina

100/3, 100/2, 100/1, 100/5, 85/2, 53, 61, 67, 17/1, 27, 607, 258/1, 256, 257, 265, zatim putem 3238 koji sa juga rubi naselje te dalje uključuje 137, 211, 132, 131/1, 130/1, 3239/1, 127/1, 127/2, 126, 200, 117, 116, 153/2, 153/1, 152, 134, 158, te dalje putem 3242 koji rubi naselje sa sjeveroistoka do spoja sa k.č.100/3.

Podaca

Z-5175

DRVENIK

Utvrda na Gradini

k. č. zgr. 224 i k. č. 2656/1 (stara izmjera k.č. 2656)

Drvenik

Z-5075

BRIST

Zgrada osnovne škole

k.č. zgr. 201/11 i k.č. zgr. 1817

Brist

Z-5074

Općina HRVACE

DONJI BITELIĆ

Most na Panju

bez oznake i zk.ul,

Gornji Bitelić

Z-5029

Grad HVAR

HVAR 

Ruralna cjelina Zoraće 

1283, 1284, 1285/1, 1285/2, 1285/3, 1286/2, 1286/1, 1287, 1288/2, 1288/1, 1289, 1290, 1291, 7942, 1294, 1382/2, 1377, 1376, 1292/1, 1293, 1292/2, 1292/3, k.č.zgr. 38/1, k.č.zgr. 38/2, 7943, 1203, 1206, 1204, 1209, 1214, 1217, 1216, 1208, 1182, 1220/4, 1220/3, 1213, 1220/2, 1218, 1220/1, 1222, 1211, 1184, 1185/8, 1185/9, 1185/10, 1185/11, 1185/12, 1183, 1180, 1179, 1178, 1177/1, 1177/2, 1176, 1175, 1174, 1167, 1166, 1168, 1173, 1170, 1172, 1169, 1165, 1164, 1319/1, 1318, 1320/2, 1320/1, 1319/2, 7944, 1307/4, 1307/5, 1307/6, 1308/2, 1308/3, 1308/1, 1309/2, 1309/1, 1323, 1322, 1321, 1324/2, 1324/1, 1325/2, 1325/1, 1326, 1327, 1328, 1342/2, 1329, 1308/4, 1330, 1333, 1331, 1307/1, 1306/2, 1306/1, 7941/1, 7941/2, 1380/1, 7938/2, k.č.zgr. 58/2, 1373/2, 1374/2, 1374/1, k.č.zgr. 357, k.č.zgr. 58/1, 1373/3, 1373/1, 1382/1, 1382/4, 1375, 1200, 1201, 1202, 1199, 1295, k.č.zgr. 39, k.č.zgr. 40, 1296, k.č.zrg. 42, k.č.zgr. 41/1, k.č.zgr. 41/2, k.č.zgr. 43, 1298, k.č.zgr. 45, k.č.zgr. 46, k.č.zgr. 47/1, k.č.zgr. 47/2, k.č.zgr. 48, 1299, 1196/1, 1197, k.č.zgr. 337, k.č.zgr. 336, k.č.zgr. 49, 1185/1, 1185/2, 1185/3, 1185/4, 1185/5, 1185/6, 1185/7, k.č.zgr. 355, k.č.zgr. 35 

Grablje 

Z-4637 

HVAR 

Benediktinski samostan sv. Ivana i sv. Antuna

k.č.zgr. 87, k.č.zgr. 88, 538, 588

Hvar

Z-5085

HVAR 

Crkva sv. Kuzme i Damjana

č. zg. 80

Hvar

Z-5044

HVAR 

Franjevački samostan Gospe od Milosti

č. zg. 485 i 486

Hvar

Z-5091

HVAR 

Kuća Barišić

čest. zgrd. br. 233/1

Hvar

Z-5150

HVAR 

Kuća Bučić

čest. zgrd. br. 442

Hvar

Z-5149

HVAR 

Kuća Fazanić

čest. zgr. 187

Hvar

Z-5143

HVAR 

Kuća Jurić

čest. zgr. br. 73

Hvar

Z-5152

HVAR 

Kuća Machiedo (Bonini), Pred Katedralom

čest. zgr. br. 188 i 191

Hvar

Z-5147

HVAR 

Kuća Marchi (Stajlić)

čest. zgrd. br. 443/1

Hvar

Z-5146

HVAR 

Kuća Maričić-Domančić

č.zgr. 234

Hvar

Z-5145

HVAR 

Kuća Marić

čest. zgr. br. 244

Hvar

Z-5154

HVAR 

Kuća Novak

213;č.zgr. 213

Hvar

Z-5153

HVAR 

Kuća Rosso

čest. zgr. 248

Hvar

Z-5142

HVAR 

Kuća Stanušić-Bibić

čest. zgr. br. 252

Hvar

Z-5148

HVAR 

Mandrač

227;č.zgr. 227

Hvar

Z-5167

HVAR 

Palača Radošević (Vukašinović-Dojmi)

310; č.zgr. 310, č.zem. 393

Hvar

Z-5144

HVAR 

Tvrđava Napoleon

č.zgr. 463, č.zem. 1582/4 i 1582/17

Hvar

Z-5157

VELO GRABLJE 

Ruralna cjelina Velo Grablje 

3710, 3709, 3705, 3708, 3708, 3707, k.č.zg.415, k.č.zg.408, 3698/2, 3698/3, 3703/1, 3703/2, 3703/3, 3700, 3703/5, 3703/6, 3702, k.č.zg.410, 3701/1, 3701/2, 3701/3, k.č.zg.361, k.č.zg.360, 3689/1, 3689/2, 3689/3, 3688/1, 3688/2, 3688/3, 3684, k.č.zg.105, k.č.zg.109/7, 3685, k.č.zg.109/1, k.č.zg.109/2, k.č.zg.109/3, k.č.zg.109/4, k.č.zg.109/6, 3860/1, 3863/2, 3863/1, 3865, k.č.zg.109/5, 3869, k.č.zg.371, 3860/3, 3867/1, 3867/2, 3873/3, 3873/2, 3873/1, 3877/1, k.č.zg.107/2, 3877/5, 3877/4, 3877/2, 3877/3, 3871/2, 3871/1, k.č.zg.108/1, k.č.zg.108/2, k.č.zg.108/3, k.č.zg.108/4, 3872/2, 3872/1, k.č.zg.108/5, 4134/1, 4134/2, 4134/3, 4133, 4141/2, 4141/1, 4142/2, 4142/1, 4142/4, 4142/3, 4145, 4142/5, 4142/6, k.č.zg.262/1, k.č.zg.262/2, k.č.zg.262/3,4150, 4149/1, 4149/2, 4148/1, 4148/2, 4152/1, 4152/2, 4152/3, 4152/4, 4153/1, 4153/2, 4153/3, 4153/4, 4147, 4158, 4159/1, 4159/2, 4155/1, 4155/2, 4155/3, 4155/4, 4166/1, 4166/2, 4166/3, 4166/4, 4166/5, k.č.zg.373, 4162/2, 4162/1, 4165/4, k.č.zg.409, 4165/2, 3846, 3847, 3851, 3852/1, 3852/2, 3852/3, 3852/4, 3855, 3856, 3858/1, 3858/2, 3859/1, 3859/2, 3857, 3850, 3848, k.č.zg.113/2, 3706/1, 3706/2, 3706/3, 3706/4, k.č.zg.358, k.č.zg.114/1, k.č.zg.114/2, k.č.zg.114/3, k.č.zg.114/4, k.č.zg.114/5, k.č.zg.115/1, k.č.zg.115/2, k.č.zg.115/3, k.č.zg.115/4, k.č.zg.115/5, k.č.zg.113/1, 3860/1, k.č.zg.112/1, k.č.zg.112/2, k.č.zg.110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/5, 110/6, 4135/2, 4131/4, 4135/3, 4135/4, 4135/5, 4127/3, 4128, 4127/2, 4127/1, 4125/1, 4125/2, 4124, k.č.zg.246/3, k.č.zg.246/4, 4131/3, 4131/2, 3874, 3875, 3876, 4131/1, 4126/3, 4126/2, 4126/1, 3926, 3924, 3923, 3921/1, 3921/2, 3920/1, 3920/2, k.č.zg.411, k.č.zg.339, k.č.zg.412, 3925/1, 7895, 3925/2, 3925/3, 3925/4, 3925/5, 3925/6, 3880/2, 3880/3, k.č.zg.413, 3880/1, 3883, 3884, 3885/1, 3885/2, 3885/3, 3886, 3887/1, 3887/2, 3887/3, k.č.zg.123/1, k.č.zg.123/2, k.č.zg.123/3, 123/4, k.č.zg.118/1, k.č.zg.118/2, k.č.zg.118/3, 3888/1, 3888/2, 3888/3, k.č.zg.117, k.č.zg.119, k.č.zg.121/1, k.č.zg.121/2, k.č.zg.121/3, k.č.zg.122/1, k.č.zg.122/2, 3894/1, 3894/2, 3894/3, 3895, 3896, 3899, 3900, 3898, 3897, 3893/1, 3893/2, 3892, 3889/3, 3889/1, 3889/2, k.č.zg.120, 3890, 3889/4, 3902/1, 7890, 3940/1, k.č.zg.237, k.č.zg.239, k.č.zg.245, k.č.zg.340, 3940/2, 3940/3, 3939, k.č.zg.240, k.č.zg.238, 3935, k.č.zg.242/1, k.č.zg.242/2, k.č.zg.242/3, 3938/1, 3938/2, k.č.zg.241, 3937, 3936, k.č.zg.243, 3942/3, 3942/4, 3942/2, 3942/1, 3958/1, 3958/3, 3956, 3955/1, 3960, 3961, 3955/7, 3955/8, 3955/10, k.č.zg.195, k.č.zg.194, k.č.zg.193, k.č.zg.192, k.č.zg.190/1, k.č.zg.190/2, 190/3, k.č.zg.191/1, k.č.zg.191/2, 3962/2, 3962/1, k.č.zg.342, 3965, 3974, 3975, 3973, 3971, 3970, 3968, 3966, 3955/12, 3955/8, 3955/6, 3955/5, 3955/4, 3955/3, 3955/18, 3955/17, 3955/16, 3955/2, k.č.zg.351, 3954, 3952/2, k.č.zg.244/1, k.č.zg.244/2, 3943/1, 3943/2, 3943/3, 3944, 3945/2, 3945/3, 3945/8, 3945/7, 3945/6, k.č.zg.341, 3990, 3987, 3988, 3989/1, 3989/2, k.č.zg.180, k.č.zg.181, k.č.zg.182/1, k.č.zg.182/2, k.č.zg.184, k.č.zg.185, k.č.zg.186, 3976/1, 3976/2, 3977/2, 3977/1, 3978, 3983, 3998, 3997, k.č.zg.179/4, k.č.zg.179/3, 179/2, 179/7, 179/1, 179/6, 179/5, 3994, 3984/1, 3984/2, 3984/3, 4000, 4001, 4006/1, 4006/2, 4006/3, 4006/4, 4005, 4004, 4003, 4002, 4098/3, 4098/6, 4097, k.č.zg.132, 4094, 4095, 4096, k.č.zg.430, 4098, k.č.zg.429, 4090, 4091, k.č.zg.343, 4088, k.č.zg.397, 4073, 4072, k.č.zg.347, 4208, 4207/1, k.č.zg.346, 4207/2, 4207/3, 4207/4, 4207/5, 4207/6, 4207/7, 4207/8, k.č.zg.345, 4206/4, 4206/2, 4209/5, k.č.zg.330, 4190/2, 4190/1, 4190/3, 4191/1, 4191/3, 4191/2, 4192/1, 4192/2, k.č.zg.126/1, k.č.zg.126/2, k.č.zg.125, k.č.zg.124/1, k.č.zg.124/2, k.č.zg.124/3, 4194/1, 4194/2, 4193, 4178/22, 4148/21, 4178/7, k.č.zg.258/4, 4178/4, 4178/18, 4178/3, 4178/16, k.č.zg.384, k.č.zg.383, 4167/3, 4167/2, 4167/1, 4169, 4168, 4170/1, 4170/2,

Grablje 

Z-4648 

k.č.zg.324/1, k.č.zg.324/6, k.č.zg.324/5, 4146, 4172/1, 4172/2, 4172/3, 4180, 4182, 4185/1, 4185/2, 4185/3, 4185/4, 4185/6, 4185/5, 4181, 4173/1, 4173/2, 4178/1, 4178/2, 4178/10, 4178/17, 4178/5, 4178/6, 4178/19, 4178/20, 4178/8, 4178/9, 4178/10, 4178/11, 4138/2, 4138/1, 4139, 4140, 4175, k.č.zg.369/1, 4178/14, 4178/13, k.č.zg.256, k.č.zg.257, k.č.zg.258/1, k.č.zg.369/2, 4174, 4136/2, k.č.zg.255/2, 4137, 4136/1, k.č.zg.255/1, 4176, k.č.zg.258/1, k.č.zg.258/2, k.č.zg.258/3, k.č.zg.259/4, k.č.zg.259/3, k.č.zg.259/2, k.č.zg.259/1, k.č.zg.375, k.č.zg.344, k.č.zg.374, 4178/12, 4200, 4201, 4199/1, 4199/2, 4198/1, 4198/2, 4197/1, 4197/2, 4197/3, 4197/7, 4197/4, 4197/5, 4196, k.č.zg.414, k.č.zg.261, k.č.zg.260, 4135/1, k.č.zg.329, k.č.zg.406, k.č.zg.210, 4123/1, k.č.zg.356, k.č.zg.211, k.č.zg.147, k.č.zg.209, k.č.zg.212, k.č.zg.219/4, k.č.zg.220, k.č.zg.222, k.č.zg.214, k.č.zg.219/3, k.č.zg.219/1, k.č.zg.219/2, k.č.zg.218, k.č.zg.225/1, k.č.zg.225/2, k.č.zg.217/1, k.č.zg.217/2, k.č.zg.227, k.č.zg.208/1, k.č.zg.208/2, k.č.zg.205, 3928/2, 3930, k.č.zg.372, 3928/3, 3928/1, 3929, 3932, 3934, 3933, k.č.zg.236, k.č.zg.235, k.č.zg.233, k.č.zg.232, k.č.zg.231, k.č.zg.230, k.č.zg.228/2, k.č.zg.228/1, k.č.zg.229/1, k.č.zg.229/2, k.č.zg.203, k.č.zg.204, k.č.zg.202, k.č.zg.201, k.č.zg.199, k.č.zg.198, k.č.zg.197, k.č.zg.196, 3958/2, k.č.zg.200/1, k.č.zg.200/2, k.č.zg.155/1, k.č.zg.155/2, k.č.zg.154, k.č.zg.153, k.č.zg.152, k.č.zg.156, k.č.zg.157, k.č.zg.158, k.č.zg.159/1, k.č.zg.159/2, k.č.zg.159/3, k.č.zg.160, k.č.zg.161, k.č.zg.162, k.č.zg.163, k.č.zg.164, k.č.zg.165, k.č.zg.166, k.č.zg.167, k.č.zg.188, 3992/1, 3992/2, 3992/3, 3993, k.č.zg.168, k.č.zg.169, k.č.zg.171, k.č.zg.172, k.č.zg. 173, k.č.zg.174, k.č.zg.175, k.č.zg.176, k.č.zg.178, 7887, k.č.zg.149/4, k.č.zg.149/3, k.č.zg.149/5, k.č.zg.149/2, k.č.zg.149/1, k.č.zg.149/6, 4098/5, 4098/2, 4098/1, k.č.zg.331, k.č.zg.332, k.č.zg.396, 4098/4, k.č.zg.328, k.č.zg.327, 4103/1, 4103/2, 4103/3, k.č.zg.135, k.č.zg.134, k.č.zg.133, k.č.zg.131, k.č.zg.130, 4111/1, 4111/2, 4105, 4110/2, 4110/1, k.č.zg.129, k.č.zg.127/1, k.č.zg.127/4, k.č.zg.127/3, k.č.zg.127/2, 4107/1, 4107/2, 4107/3, 4116/1, 4116/2, 4116/3, 4112, k.č.zg.136, k.č.zg.137, k.č.zg.138/1, k.č.zg.138/2, k.č.zg.140, k.č.zg.141, 4114, 4115, k.č.zg.128/1, k.č.zg.128/2, 4117, k.č.zg.142, k.č.zg.143, k.č.zg.151, k.č.zg.148, k.č.zg.144, k.č.zg.145.

Općina JELSA

GDINJ 

Crkva sv. Jurja 

č.zgr. 42

Gdinj 

Z-4785 

GROMIN DOLAC 

Kula Obradić-Bevilaqua – danas Machiedo 

zgr. 413, 653,

Jelsa 

Z-4945 

JELSA 

Crkva sv. Ivana 

č.zgr. 136

Jelsa 

Z-4872 

JELSA 

Crkva sv. Roka 

zgr. 85

Jelsa 

Z-4871 

JELSA 

Kuća Salamunić

kat. čest. zgrd. 224/1

Jelsa

Z-4993

JELSA 

Sklop kuća Grčina

čest. zgr. 114/1, 114/2, 113/1, 112/1, 111/4, 111/3, 111/2, 111/1

Jelsa

Z-5141

PITVE

Crkva i samostan dominikanaca na otoku Šćedro

č.zgr. 248, 249/1, 249/2, 250 i č.zem. 4085/1

Pitve

Z-5097

SVIRČE 

Crkva Bezgrešnog začeća BDM 

č.zgr. 204

Svirče 

Z-4786 

SVIRČE 

Crkva sv. Nikole od Planine 

č.zgr. 90

Svirče 

Z-4947 

VRBOSKA 

Crkva sv. Petra 

č.zgr. 302

Vrboska 

Z-4788 

VRBOSKA 

Crkva-tvrđava sv. Marije 

čest.zgr. 204, 205

Vrboska 

Z-4787 

VRBOSKA 

Kuća Petrić

čest. zgr. 165, zk.ul. 186

Vrboska

Z-4994

VRBOSKA 

Župna crkva sv. Lovrinca 

č.zgr. 146

Vrboska 

Z-4942 

VRISNIK 

Kompleks župne crkve sv. Ante Opata i kapele sv. Roka 

čest. zgr. 124/1, 124/2, 125 i k.č.zem. 1058,

Vrisnik 

Z-4944 

Općina KOMIŽA

KOMIŽA

Urbanistička cjelina grada Komiže

Počevši na sjeveru povijesne cjeline linija zaštićene zone teče prema jugoistoku od morske obale sjevernom granicom k.č. 220/1 obuhvaćajući k.č. 220/1, k.č.219/1 na čijem jugoistočnom uglu nastavlja prema jugoistoku sjevernom granicom k.č. 7764/1 obuhvaćajući dio iste čestice (puta), na spoju s k.č. 232/2 skreće prema sjeveroistoku zapadnom granicom k.č. 232/2 koju djelom obuhvaća i siječe skrećući prema jugoistoku na spoju s jugoistočnom granicom k.č. 1492 te nadalje obuhvaća k.č. 1520/2, prelazi put k.č. 224/1 obuhvaćajući k.č. 1666, 233/2, 233/1, 7746, 1432/1, 1432/2, 695/4, 700/2, 700/1, 711/2, 710/2, siječe put 7768, nadalje obuhvaća čestice 710/1, 1266, 1277, 1512, 715/4, 716/1, 715/2, 772/1, 1434/1, 1434/2, put 7774 na čijem sjeveroistočnom kraju skreće prema jugozapadu te nadalje obuhvaća čestice 796/3, 796/2, 797, 798, 799, skreće prema jugoistoku prelazeći put 7774 te nadalje obuhvaća 97, 804/2, 806, dio 7775, 816/1, 816/3, 1289, 1290, 1291, 860/2, 887/1, 182/3, 877, 877/1, 7781, 1485, 876, 874, 782/2, 917/2 na čijem sjeveroistočnom uglu skreće prema jugu obuhvaćajući 913/2, 913/1 na čijem jugoistočnom uglu skreće prema istoku obuhvaćajući put 7783, nadalje skreće prema jugu obuhvaćajući put 7798, 7798/1, skreće prema istoku obuhvaćajući čestice 329, 330, 1334, 1337, 1338, 1343, 1330, 1327, 7793, 363, 361/2, 361/1, 1385, 7792, 365, 1388, 1387/2, 7791, 1391, 1392, 1393/1, 1393/2 na čijem sjeveroistočnom uglu skreće prema jugu te nadalje obuhvaća čestice 1395, 1398/2 i 1436, siječe put 7830/1 te skreće prema zapadu obuhvaćajući česticu 375, skreće prema jugu obuhvaćajući čestice 1201, 1198, 1196, 1194, 1193/4 na čijem jugoistočnom uglu skreće prema zapadu nadalje obuhvaćajući čestice 387/2, 1193/2, 1193/1, 1191/3, 1155, 1190/2, 1188/1, 1187 na čijem jugozapadnom uglu skreće prema sjeveru obuhvaćajući česticu 415 na čijem sjeveroistočnom uglu skreće prema jugozapadu obuhvaćajući čestice 7826, 1224/2, 1224/1, 1264, 1484, 1283, 1280, 1278, 1297, 1296, siječe put 7814 te skreće prema jugu obuhvaćajući čestice 1702/1, 1073/3, 1073/2, 1073/1, skreće prema jugozapadu obuhvaćajući put 7816, te nadalje teče prema jugu obuhvaćajući čestice 1093, 1092/2, 1092/1, 603, 1111/3, siječe put 1111/10 te nadalje obuhvaća čestice 1113/2, 1120/14, 1116/2, 1116/1, 7808/3, 1121/4, 1121/19, 628, siječe prilaznu cestu 8708/1 te obuhvaćajući čestice 1125, 1126 završava na obali mora.

Komiža

Z-5094

Općina LEĆEVICA

DIVOJEVIĆI 

Arheološko nalazište nekropola sa stećcima 

946, 988, 996/1

Divojevići 

Z-4701 

Općina LOVREĆ

STUDENCI
(LOVREĆ) 

Arheološko nalazište Mala Gradina na Studencima 

3344/1, 3344/2, 3344/3, 3343

 Studenci

Z-4769 

Grad MAKARSKA

MAKARSKA 

Crkva sv. Andrije 

č.zgr. 2, č.zem. 5094 

Makarska – Makar 

Z-4936 

MAKARSKA 

Crkva sv. Jerolima 

č.zgr. 25 

Makarska 

Z-4867 

MAKARSKA 

Crkva sv. Petra 

č.zem. 2948

Makarska – Makar 

Z-4940 

MAKARSKA, Trg fra Andrije Kačića Miošića 

Kasnobarokna česma 

čest. zgr. 120 (stara izmjera) i kat. čest. zem. 4167

Makarska 

Z-4881 

MAKARSKA 

Kuća Dominis 

č.zgr. 3960

Makarska 

Z-4892 

MAKARSKA 

Kuća Gačina 

č.zgr. 4178 

Makarska 

Z-4933 

MAKARSKA, Rendićeva ulica broj 4 

Kuća u Rendićevoj ulici 4 

č.zgr. 4191 

Makarska 

Z-4934 

MAKARSKA, Kalelarga 8 

Kuća Vuković 

č.zgr. 4128 

Makarska 

Z-4937 

MAKARSKA 

Ostaci kaštela 

č.zgr. 45 i 46

Kotišina 

Z-4880 

MAKARSKA 

Zgrada Gradskog muezja (Palača Tonoli) 

2956, 2963/1, 2963/2, 2957/1, 5314/1 

Makarska 

Z-4868 

MAKARSKA, Poljana Mihovila Pavlinovića 1 

Zgrada na Poljani Mihovila Pavlinovića 1 

č.zgr. 4113 

Makarska 

Z-4935 

MAKARSKA 

Župna crkva sv. Marka 

zgr. 4167 

Makarska 

Z-4932 

MAKARSKA 

Crkva sv. Filipa

k.č. 3068

Makarska-Makar

Z-5063

MAKARSKA 

Franjevački samostan i crkva sv. Marije

č.zem. 4271/1, 4271/2 i 4272

Makarska-Makar

Z-5083

MAKARSKA 

Kuća Vuković, Kalalarga 10

č.zgr. 4129

Makarska-Makar

Z-5078

MAKARSKA 

Svjetionik sv. Petra

2946

Makarska-Makar

Z-5082

MAKARSKA 

Urbanistička cjelina

Zašitćena zona na sjevernoj strani makarske luke kreće od morske obale na sjeveroistočnom uglu čestice 7106 u pravcu jugozapadnog ugla čestice 2940 te na tom potezu siječe i dijelom obuhvaća rivu – čestice 5314/9, 5314/7 i 5314/1, nadalje obuhvaća čestice 2940, 2938, 2937, 2942 siječe ulicu 2984, dalje obuhvaća 2955, 2963/3, 2963/1, 2957/2, siječe ulicu 3006, nadalje obuhvaća 3025/2, 3023, 3024/1, 3022, siječe ulicu 3026 te njenim istočnim rubom skreće prema sjeveroistoku obuhvaćajući 3067/1, 3066/2, 3066/4 na čijem sjeverozapadnom uglu skreće prema jugoistoku i nadalje obuhvaća čestice 3066/1, 3133, 3134, te nadalje skreće prema sjeveroistoku obuhvaćajući 3148/1, 3160, 3169, siječe ulicu 5300/2, te obuhvaća česticu 3267 na čijem sjeveroistočnom uglu skreće prema jugu i nadalje obuhvaća čestice 3277, 3282, 3283, 3285, 3284, siječe ulicu 3292, te nadalje obuhvaća 3297, 3299, 3302/4, 3306, 3307, 3318, 4100/2, 4101, 4104, 4062, 4061, siječe ulicu 3678, te nadalje obuhvaća čestice 3979, 3980, 3981, 3951, 3949, siječe ulicu 4238, dijelom je obuhvaća te njenim južnim rubom teče prema zapadu do spoja s ulicom 5300/2 koju obuhvaća i njenim istočnim rubom teče prema jugoistoku do čestice 4273 koju obuhvaća i na čijem jugoistočnom uglu skreće prema jugozapadu obuhvaćajući nadalje 4271/1, 4272, siječe ulicu 5316,, obuhvaća česticu 4316, siječe ulicu 5314/2, te obuhvaćajući česticu 7105 završava na morskoj obali.

Zona B (djelomična zaštita povijesnih struktura) prikazana je na katastarskom izvadku u Mj.=1:1000, Na sjevernoj strani makarske luke vanjska granica zone B teče od morske obale te obuhvaća čestice 2940, 2938, 2937, 2942 siječe ulicu 2984, dalje obuhvaća 2955, 2963/3, 2963/1, 2957/2, siječe ulicu 3006, nadalje obuhvaća 3025/2, 3023, 3024/1, 3022, siječe ulicu 3026 te njenim istočnim rubom skreće prema sjeveroistoku obuhvaćajući 3067/1, 3066/2, 3066/4 na čijem sjeverozapadnom uglu skreće prema jugoistoku i nadalje obuhvaća čestice 3066/1, 3133, 3134, te nadalje skreće prema sjeveroistoku obuhvaćajući 3148/1, 3160, 3169, siječe ulicu 5300/2, te obuhvaća česticu 3267 na čijem sjeveroistočnom uglu skreće prema jugu i nadalje obuhvaća čestice 3277, 3282, 3283, 3285, 3284, siječe ulicu 3292, te nadalje obuhvaća 3297, 3299, 3302/4, 3306, 3307, 3318, 4100/2, 4101, 4104, 4062, 4061, siječe ulicu 3678, te nadalje obuhvaća čestice 3979, 3980, 3981, 3951, 3949, siječe ulicu 4238, dijelom je obuhvaća te njenim južnim rubom teče prema zapadu do spoja s ulicom 5300/2 koju obuhvaća i njenim istočnim rubom teče prema jugoistoku do čestice 4273 koju obuhvaća i na čijem jugoistočnom uglu skreće prema jugozapadu do spoja s česticom 4271/1 te se počevši od sjeveroistočnog ugla iste čestice nadalje unutarnja granica zone B poklapa s granicom zone A.

Ova zona sa sjevera, istoka i jugoistoka rubi najuži dio povijesne jezgre grada unutar zone A. U njoj je zatečena karakteristična povijesna matrica – mreža ulica (puteva), povijesna parcelacija i tradicijska gradnja s kraja devetnaestog i prve polovice dvadesetog stoljeća različitog stupnja očuvanosti. Obuhvaća navedene čestice te se u njoj uvjetuje zaštita i očuvanje osnovnih elemenata povijesne planske matrice.

Z-5140

VELIKO BRDO 

Crkva sv. Mihovila 

č.zgr. 114 č.zem. 1465

Veliko Brdo 

Z-4884 

Općina MARINA

MARINA 

Crkva sv. Ivana Krstitelja s ostacima Citadele 

čest.zgr. 47, 48, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 50, 51, 52 i 53 

Marina 

Z-4900 

MARINA

Kulturno-povijesna cjelina

Marina

Z-5051

MITLO 

Crkva sv. Mihovila 

čest. zgr. 116 i čest. zem. 3032

Blizna 

Z-4698 

Općina MILNA

BOBOVIŠĆA 

Kaštel Gligo 

čest. zgr. 183/1, 183/2, 184/1 i 184/2

Bobovišća 

Z-4886 

LOŽIŠĆA

Crkva Stomorica

č. zg. 392

Sutivan

Z-5226

MILNA

Crkva sv. Josipa

čest. zgr. 9/1

Milna

Z-4998

MILNA

Kuća zvana Anglešćina

čest. zgr. 95/2 i 95/1

Milna

Z-5004

Općina MUĆ

GORNJI MUĆ 

Arheološko nalazište s predromaničkom crkvom sv. Petra 

k.č. zgr. 85/1, k.č.zgr. 85/2 i k.č.zem. 1461

Gornji Muć 

Z-4697 

RAMLJANE

Crkva sv. Ivana Krstitelja

č.zem. 2340, č.zgr. 179/1 i 179/2

Ramljane

Z-5164

Općina NEREŽIŠĆA

DONJI HUMAC 

Prapovijesna špilja Kopačina 

1001/1, 1914, 1005, 1006, 1007/1 

Donji Humac 

Z-4928 

DRAČEVICA

Crkva sv. Kuzme i Damjana

č. zgr. 109

Dračevica

Z-5136

NEREŽIŠĆA 

Crkva sv. Trojstva 

č.zgr. 546

Nerežišća 

Z-4780 

NEREŽIŠĆA 

Crkva sv. Vida

1396/1

Bol

Z-5138

NEREŽIŠĆA 

Kuća Garafulić

č.zgr. 158/4 i 159/1 (zk.ul. 216)

Nerežišća

Z-5137

NEREŽIŠĆA 

Kuća Harašić

č.zgr. 495, 497/1, 497/2 i 497/3 i č.zgr. 496/1

Nerežišća

Z-5160

Grad OMIŠ

TUGARE 

Ruralna cjelina UME 

Prostorne međe određene su sljedećim katastarskim česticama:

U Gornjem selu

sklop Barići – prostorne međe obuhvaćaju k.č.: 55/1, 55/2, 50/4, 53/1, 3/3, 3/2, 3/1, 1/ 2, 1/1, 54, 145/2, 147/1, 146, 4

sklop Šarići – prostorne međe obuhvaćaju k.č.: 8 (crkva), 170/1, 169/2, 169/1, 168, 170/2, 9, 167/2,

sklop Mrkonjić – prostorne međe obuhvaćaju k.č.: 112, 113, 5, 7/2, 7/1, //3, 6, 110, 109, 111/2, 111/1,

U Donjem selu

sklop Bulići – prostorne međe obuhvaćaju k.č.: 54/2, 54/1, 55/1, 55/2, 56, 57, 53, 52, 403, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 894, 601/1, 42, 41/1, 41/2, 58/1, 58/2, 58/3, 489, 490, 491, 494, 595, 594, 578, 577, 573, 574, 576, 599, 46, 44, 45, 40, 39, 38, 48/1, 48/2, 34, 35, 36, 37, 27, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 31, 30/1, 30/2, 303,391, 390/1, 390/2, 389, 387, 384/2, 384/1, 383, 382, 450, 377/1, 377/2, 377/3, 376, 23, 24/1, 21/2, 21/3, 21/1, 20, 16/1, 16/2, 17, 304/1, 304/2, 11/2, 11/3, 11/4, 14, 11/1, 13, 286/1, 15/1, 15/2, 24/3, 635, 723, 25/1, 25/6, 24/2, 24/4, 9999, 631, 632/2.

Tugare 

Z-4647 

OMIŠ

Crkva Gospe Snježne i sv. Luke sa starim grobljem na arheološkom nalazištu

kat. čest. 614, 615 i 616 (č.zem.399)

Omiš

Z-5186

OMIŠ

Crkva sv. Mihovila

k.č. 393, č. zg. 135

Omiš

Z-5043

OMIŠ

Ilirsko sjemenište

k.č. 1034/1, k.č. zgrd. 109/2

Duće

Z-5040

OMIŠ

Kuća, Knezova Kačića 12

456, čest. zgrd. br. 205,

Omiš

Z-5081

OMIŠ

Kuća, Poljički trg 001

233 i 234, čest. zgrd. br. 64/1, 64/2 i 64/3

Omiš

Z-5079

PODGRAĐE

Mlinica sela Podgrađe

čest. zgr. 135, ;čest. zgr. 135

Podgrađe

Z-5010

LOKVA ROGOZNICA

Ruralna cjelina Sklop kuća »Kapinovi dvori«

3389, 3390, 3391, 3341, 3339, 3338, 3336, 3337, 3332, 3331, 3330/1, 3330/2, 3329/1, 3329/2, 22381/1, 3328/2

Rogoznica

Z-5092

OMIŠ

Zgrada Općine, Trg kralja Tomislava 5

561 i 562, čest. zgrd. br. 389 i 390

Omiš

Z-5080

OMIŠ

Zgrada, Knezova Kačića 8

460/1 i 460/2

Omiš

Z-5135

Općina OTOK

OTOK 

Arheološki lokalitet starokršćanska bazilika 

1206 i 1028

Otok 

Z-4799 

UDOVIČIĆI

Arheološko nalazište srednjovjekovno groblje

134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 136, 137, 3125,k.o. Otok, ;kat. čest: 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 35, 36, 38/1, 38/2 k.o. Udovičić

Otok;Udovičić

Z-5035

Općina OKRUG

OKRUG DONJI

Ruševni ostaci ljetnikovca Racetini

k.č. zgr. 129

Okrug

Z-5068

Općina PODGORA

IGRANE 

Crkva sv. Mihovila 

č.zgr. 234

Igrane 

Z-4890 

IGRANE 

Zalina kula 

č.zgr. 150

Igrane 

Z-4794 

PODGORA 

Crkva sv. Kate 

č.zgr. 299

Drašnice 

Z-4793 

PODGORA 

Crkva sv. Stjepana na Koledniku 

4984

Drašnice 

Z-4792 

PODGORA 

Crkva sv. Tekle 

č.zgr. 403

Podgora 

Z-4791 

PODGORA 

Kapela obitelji Mrkušić 

č.zgr. 291

Podgora 

Z-4790 

PODGORA 

Kuća i vrt »Miholjac« don Mihovila Pavlinovića 

čest. zem. 2600

Podgora 

Z-4882 

PODGORA 

Kula na obali 

č.zgr. 310/1 i310/3

Podgora 

Z-4789 

PODGORA 

Stara župna crkva Svih Svetih 

čest. zgr. 334,332, 5965 

Podgora 

Z-4889 

ŽIVOGOŠĆE 

Epigram u stijeni 

čest. zgr. 598 (kat. čest. zem. 4490/12) i kat. čest. zem. 4490/16,  

Živogošće 

Z-4885 

Općina POSTIRA

DOL (POSTIRA) 

Crkva sv. Barbare 

čest. zgr. 218,

Dol 

Z-4775 

DOL (POSTIRA) 

Crkva sv. Mihovila 

č.zgr. 188

Dol 

Z-4776 

DOL (POSTIRA) 

Utvrđena kuća Gospodnetić 

čest. zgr. 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8  

Dol 

Z-4777 

DOL (POSTIRA) 

Crkva Očišćenja Blažene Djevice Marije

čest. zgr. 1/1

Dol

Z-4997

POSTIRA

Arheološko nalazište Mirje

kat.čest.557, kat.čest.558, dio kat.čest.2753

Postira

Z-5168

POSTIRA

Crkva sv. Ivana Krstitelja i ranokršćanska crkva

kat. čest. zgr. 153 (zk.ul. 79) i kat. čest. zem. 1084 (zk.ul. 1309)

Postira

Z-5124

POSTIRA

Ostaci crkve

1738, 1739, 1745/2, 1746, 1763, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771/2, 1772, 1773, 1776/1, 1776/2, 1776/3, 1775, 1774/1, 1774/2, 1771/1

Postira

Z-5173

Općina PROLOŽAC

DONJI PROLOŽAC

Stambeno-gospodarski sklop Perinuša

589/1, 589/2, 2955/1, 5253, 9999/29, k.o. Proložac, te 933/2, 933/3, 934, 9296, k.č.zgr. 109/1, 935/1, k.č.zgr. i 110/3, k.č.zgr. 110/1, k.č.zgr. 110/11 i k.č.zgr. 110/6, 935/3 k.č.zgr. 109/4 i k.č.zgr. 110/4, k.č.zgr. 109/2, k.č.zgr. 109/3, k.č.zgr. 110/2, k.č.zgr. 110/5, 110/7, k.č.zgr. 110/8, k.č.zgr. 110/9, k.č.zgr. 110/10 (269), k.č.zgr. 977, k.č. zgr. 984, 928/2 k.o. Podbablje

Podbablje; Proložac

Z-5042

Općina PUČIŠĆA

GORNJI HUMAC 

Crkva sv. Nikole 

k.č.zgr. 197 

Gornji Humac 

Z-4683 

GORNJI HUMAC 

Crkva Svih Svetih 

kat. čest. zgr. 272 

Gornji Humac 

Z-4682 

PRAŽNICA 

Crkva sv. Jurja 

č.zgr. 159

Pražnica 

Z-4779 

PRAŽNICA 

Župna crkva sv. Ante Opata 

č.zgr. 1

Pražnica 

Z-4778 

PUČIŠĆA 

Crkva sv. Jurja na Veloj Bračuti 

čest. zgr. 405 i 406 

Pučišća 

Z-4681 

PUČIŠĆA 

Župna crkva sv. Jeronima 

č.zgr. 139

Pučišća 

Z-4781 

Grad STARI GRAD

STARI GRAD

Crkva sv. Jerolima sa hospicijem

č.zgr. 943, 944 i 945/1

Starigrad

Z-5086

VRBANJ

Ostaci crkve sv. Vida na Humu

č.zgr. 552

Vrbanj

Z-5158

STARI GRAD

Urbanistička cjelina

Zapadna granica zaštićene zone teče prema jugu od morske obale na južnoj strani Starogradskog zaljeva te okomito siječe 10530/1 česticu (rivu) i nadalje kao rubne obuhvaća čestice 1160/1, 2954/3, 2954/2, 3133/3 i 3133/1 na čijem jugozapadnom uglu skreće prema istoku te je obuhvaća i nadalje obuhvaća čestice 3132, prelazi put 10515/5 pa ga obuhvaća i njegovom južnom granicom teče dalje prema sjeveroistoku i istoku do spoja s putem 10530/10 kojeg uključuje te njegovom zapadnom granicom teče prema jugu do spoja s putem 10563/2 kojeg obuhvaća te nadalje njegovom južnom granicom teče prema istoku do spoja s česticom 3236/3 na čijem jugoistočnom uglu skreće prema sjeveru obuhvaćajući nadalje čestice 3236/4, 3236/5 do puta 10622 kojeg obuhvaća i čijim južnim rubom teče prema istoku do zapadnog ruba čestice 3343 koju obuhvaća skrećući prema jugu i obuhvaćajući nadalje česticu 3346/4, 3346/3 i 3346/1 čijim južnim i istočnim rubom skreće prema istoku i sjeveru te nadalje obuhvaća čestice 3346/3, 3346/2 i 3343 čijim istočnim rubom teče do puta 10622 kojeg siječe i nadalje prema sjeveru obuhvaća čestice 3257/2, 10970, 3320/3, 3320/2 i 3320/1 na čijem sjeveroistočnom uglu skreće prema istoku nadalje obuhvaćajući čestice 3326/1, 3326/5, 3326/2, 3326/6, pod pravim kutom siječe put 10689/2 kojeg obuhvaća i čijom istočnom granicom teče prema sjeveru do čestice 4450 koju obuhvaća i čijim južnim rubom teče prema istoku obuhvaćajući nadalje čestice 4453/5, 4454/4, 4454/2, 4455, 4456/3 i 4455/1 čijim istočnim rubom teče prema sjeveru obuhvaćajući česticu 4455/2 te se spaja na put 10972 koji siječe pod pravim kutom te ga obuhvaća skrećući prema zapadu njegovom sjevernom granicom do spoja s česticom 7111 u dnu Starogradskog zaljeva, obuhvaća česticu 7111 te njenim istočnim rubom teče prema sjeverozapadu do čestice 6996 koju obuhvaća i čijom južnom granicom teče prema sjeveroistoku obuhvaćajući česticu 6991/2 na čijoj jugoistočnoj točki skreće prema sjeveru obuhvaćajući nadalje čestice 6992, 759/5, 759/2, 759/3, 759/2, 7015, 7018/1, 7020, 7022, 7023/2, 7023/1, 7024/2, 7024/1 na čijem sjeveroistočnom uglu skreće prema zapadu obuhvaćajući nadalje čestice 815/2, 815/1, put 10825 čijom sjevernom granicom teče do puta 10702 kojeg obuhvaća i čijom se zapadnom granicom vraća prema jugu do čestice 1350 koju obuhvaća i čijom sjevernom granicom teče prema zapadu obuhvaćajući nadalje čestice 1253, 7116/1, 7116/2 i 1289 čijom zapadnom granicom teče do obale mora na sjevernoj strani Starogradskog zaljeva i tu završava.

Stari Grad

Z-5098

STARI GRAD

Kulturni krajolik Starogradsko polje

Granica počinje na morskoj obali u Starigradskoj luci i ide južnim rubom k.č.10621 (put) i k.č. 10689/2 (put), zatim obuhvaća k.č. 10972 (put), k.č. 10698/1 (put), k.č. 10742 (put) i k.č. 10740 (put), spaja se sa sjevernim rubom k.č. 6460 i ide put sjevera zapadnim rubom k.č. 6478/3, k.č. 6479, k.č. 6477 gdje sječe k.č.10736 (put), zatim ide njenim sjevernim rubom do zapadnog ruba k.č. 6503 i nastavlja prema sjeveru obuhvaćajući k.č. 6501, k.č. 6496/2, zapadni rub k.č. 10721 (put), k.č. 10748 (put) i ponovno k.č. 10721 (put). Granica se dalje nastavlja prema istoku sjevernim rubom k.č. 8164/1, k.č. 8164/2, k.č.10720 (put), k.č.8202/1, k.č.8202/3, k.č.8202/2, k.č.8201, k.č.8200, k.č.8199, k.č.8198 gdje sječe k.č. 10774/1 te nastavlja put sjevera njenim zapadnim rubom do sjevernog ruba k.č. 8346/1, gdje skreće prema istoku obuhvaćajući k.č. 8347, nastavljajući sjevernim rubom k.č.8352, k.č.8332, k.č. 8331, k.č. 8330/2, k. č.8328, k.č.10762 (put), sječe k.č. 10761 (put) i ide dalje sjevernim rubom k.č. 10763 (put). Granica dalje sječe k.č.10766 (put) i ide prema istoku sjevernim rubom k.č. 10765 (put), k.č.8222/6, k.č. 8277/3, k.č. 8274, zatim nastavlja prema jugu istočnim rubom k.č. 8271/1, te obuhvaćajući sjeverni rub k.č.8270 ide prema sjeveru zapadnim rubom k.č. 10709. Dalje granica ide k.o. Vrbanj prema jugu k.č. 4135 (put), k.č.4137 odnosno k.č. 4139 do sjevernog ruba k.č. 920, gdje skreće i nastavlja prema istoku sjevernim rubom k.č. 919/1, k.č. 919/2, k.č. 918/2, k.č. 918/1, k.č.910/1, k.č. 909/2, k.č. 909/1, k.č. 905/1, k.č.905/2, k.č. 903/1, k.č. 904/4, k.č. 904/5, k.č. 904/1, k.č.900/1, k.č. 894/2, k.č. 893/4. Zatim granica sječe k.č. 4124 (put koji je granica između k.o. Vrbanj i k.o Vrboska); ide dalje k.o. Vrboska k.č. 544/1, k.č. 546/1, k.č.546/2, k.č.551, k.č. 547, k.č. 559/2, k.č. 560/1, k.č. 564 te dalje sjevernim rubom k.č. 575/1, k.č. 582/1, k.č. 582/2, k.č.585/1, zatim zapadnim rubom k.č. 2655 (put) te sjevernim rubom k.č. 625, k.č. 621/2, k.č. 623, k.č. 621, k.č. 619/1, k.č. 618, k.č. 615/2, k.č. 612/3, k.č. 611/2, zatim sjevernim rubom k.č. 2658 (put), nastavlja sjevernim rubom k.č. 655, k.č. 656/1, k.č. 661/1, k.č. 661/2, k.č. 661/3, k.č. 2650 (put), k.č.297, k.č. 298, k.č. 299/2, k.č. 800, k.č. 801, k.č. 802 te skreće prema jugu obuhvaćajući k.č. 803, dio južnog ruba k.č. 802 te istočni rub k.č. 291/3, k.č. 801, k.č. 292, 293/2,gdje sječe k.č. 2660 (put) obuhvaćajući sjeveroistočni rub k.č. 253/2, nastavlja put juga sjeveroistočnim rubom k.č. 255/5, k.č. 256/4, k.č. 256/2, k.č. 256/3, k.č. 761, k.č. 261/3, gdje sječe k.č. 2658 (put) i nastavlja dalje istočnim rubom k.č. 249/3, k.č. 1650, sječe k.č. 2221 (put). Granica ide dalje istočnim rubom k.č. 1649, k.č. 2220 (put), k.č. 1649/3, k.č. 1648/2, k.č.1647/1, gdje pod pravim kutom skreće i nastavlja prema istoku sjevernim rubom k.č. 2219 (put). Granica se nastavlja prema jugu istočnim rubom k.č. 2727 (put), sjevernim rubom k.č. 1487/1, k.č. 1485/1, k.č. 1492/1 obuhvaćajući k.č. 1493/1 i k.č. 1493/2, sječe k.č. 2728 (put) i njenim južnim rubom ide prema zapadu, odakle skreće prema jugu istočnim rubom k.č. 2727 (put), k.č.2738 (put), k.č. 2740 (put) i k.č. 2741 (put). Dalje granica ide prema jugu k.o. Vrisnik istočnim rubom k.č. 4039 (put), sječe k.č. 4098 (potok) te ide k.č. 1685/2, južnim rubom k.č. 4021 (put), sječe k.č. 4016 (put), dalje ide prema sjeverozapadu k.o. Svirče k.č. 5549 (put), k.č. 5548 (put) koji u k.o. Vrbanj nosi oznaku k.č. 4157.

Stari Grad,

Dol,

Vrbanj,

Vrboska,

Vrisnik,

Svirče

Z-3827 

Granica dalje ide k.o. Dol k.č. 3241/3 (cesta Stari Grad – Jelsa) te skreće i ide k.č. 1950/2, k.č. 1941/1, k.č. 1947/4, 1970/3, k.č. 1970/1, k.č. 1933/6 zatim opet sječe k.č. 3230 (put). Nadalje ide k.o. Stari Grad prema zapadu južnim rubom k.č. 10629 te skreće prema sjeveru zapadnim rubom k.č. 10539 i ponovno nastavlja prema zapadu južnim rubom k.č. 10563 (do Dominikanskog samostana) te k.č. 10530/10, 10532/2 i k.č. 10530/2 gdje sječe k.č. 10530/3 (Starogradska obala) i završava na zapadnom kraju k.č. 10621/3.

Općina SEGET

BRISTIVICA 

Crkva sv. Ivana Krstitelja 

čest. zgr. 115 i čest zem. 1608 

Bristivica 

Z-4700 

SEGET DONJI 

Crkva Gospe od Sniga ili od Zvirača 

k.č.zgr. 2969 i k.č.zem. 2968

Seget Donji 

Z-4903 

SEGET DONJI 

Kula Statilić 

č.zgr.346 

Seget 

Z-4699 

Općina SELCA

NOVO SELO (SELCA) 

Arheološko nalazište villa rustica na Bunjama 

772/1, 773/2, 774, 775, 780, 781, 782, 783, 784, 811, 819/1 i dijelom 2377/1 

Novo Selo 

Z-4929 

SELCA 

Crkva sv. Nedjelje 

č.zgr. 300

Selca 

Z-4783 

SUMARTIN 

Crkva sv. Nikole 

č.zgr. 196

Sumartin 

Z-4782 

SUMARTIN 

Franjevački samostan i crkva sv. Martina

čest. zgr. 41, 40/1, 40/2, čest. zem. 1565, 1511, 1568 i 1566

Sumartin

Z-5000

SELCA

Ruševine kule Vusio

229;č.zgr. 229

Selca

Z-5162

Općina SINJ

BAJAGIĆ 

Arheološko nalazište špilja Kravarica u zaseoku Priorice 

572/9 

Bajagić 

Z-4691 

OBROVAC
SINJSKI 

Mlinica Nova Mostina na rijeci Cetini 

č.zgr. 671/1,2

Glavice 

Z-4943 

OBROVAC
SINJSKI 

Mlinica Stara mostina na rijeci Cetini 

č.zgr. 58/1

Obrovac Sinjski 

Z-4798 

OBROVAC
SINJSKI 

Most na Kosincu 

zem. 798/1

Obrovac 

Z-4878 

SINJ 

Arheološko nalazište Čitluk, antički grad Aequum 

2237, 2236/1, 2236/2, 2236/3, 2236/4, 2236/5, 2236/6, 2236/7, 2236/8, 2236/9, 2236/10, 2236/11, 2236/12, 2236/13, 2233/1, 2233/2, 2233/3, 2233/4, 2233/5, 2233/6, 2233/7, 2234/1, 2234/2, 2222/1, 2222/2, 219, 220/9, 2225, 2226, 2227/1, 2227/2, 2228, 2229, 2230, 2342, 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 251/5, 251/6, 251/7, 251/8, 251/9, 251/10, 251/11, 251/12, 251/13, 251/14, 251/15, 251/16, 486, 476, 506, 249, 248, 2234, 2249/1, 2249/2, 2249/3, 2249/4, 34, 29/1, 29/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 44, 262, 269, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 302, 303, 304/1, 304/2, 304/3, 305, 328, 2203/1, 2203/2, 2204/1, 2204/2, 2205/1, 2205/2, 2205/3, 2205/4, 2239/1, 595/10, 595/9, 595/13, 593/2, 593/1, 267/1, 267/2, 266/1, 266/2, 590, 265/1, 265/2, 591, 592, 2238/1, 2238/2, 2238/3, 2238/4, 589, 581/6, 581/7, 581/8, 581/10, 583, 586/1, 586/3, 586/2, 586/4, 586/5, 582, 560, 587/1, 587/2, 587/3, 375, 60, 56, 57, 57/2, 58/1, 58/2, 341, 342, 343, 359/1, 359/2, 359/3, 359/4, 359/5, 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 9999/56, 273/1, 273/2, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 279/2, 2248, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 99/10, 99/11, 99/12, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 127/1, 127/2, 127/3,  

Karakašica 

Z-4690 

SINJ 

Kuća Litrin obor 

čest. zgr. 163

Sinj 

Z-4796 

SINJ 

Kuća Varda Stipković 

čest. zgr. 667/1,, 667/2 i kat. čest. zem. 811/2 i 811/3 

Sinj 

Z-4941 

SINJ 

Secesijska kuća Tripalo 

čest. zgr. 841 i 842 i kat. čest. zem. 422

Sinj 

Z-4795 

SINJ 

Tvrđava Kamičak 

čest. zgr. 251, 252 i 253/1

Sinj 

Z-4797 

BAJAGIĆ

Arheološko nalazište Banova draga

1395, 1396/1, 1396/2, 1398/1, 1398/2, 1399/1, 1378/4, 152, 245, 1402/1, 1402/2, 1403/1, 1403/2, 1404, 1405

Bajagić

Z-5025

BAJAGIĆ

Arheološko nalazište Srednjovjekovno groblje uz potok Malin

k.č. 890/1, k.č. 890/2, 890/11

Bajagić

Z-5072

SINJ

Crkva Gospe Sinjske s franjevačkim samostanom

kat. čest. zgr. 107, 108/1,2,3, 843/1, 1958 i kat. čest. zem. 108/5,6, 610/4, 534

Sinj

Z-5027

SINJ

Kuća Tripalo

k.č. zgr. 70/1, k.č.70/2, k.č. 481/1, 481/2 i k.č.zgr.1272 i 1273

Sinj

Z-5011

SINJ

Most na rijeci Gorušćici

bez oznake katastarske čestice,

Sinj

Z-5030

SINJ

Urbanistička cjelina

Početna točka zaštićene zone je na jugozapadnom uglu ulice 1526 odakle teče prema sjeverozapadu obuhvaćajući tu ulicu do spoja s česticom 868/2 gdje skreće prema zapadu i nadalje obuhvaća čestice 1362 i 868/5 na čijem jugozapadnom uglu skreće prema sjeveru obuhvaćajući nadalje čestice 868/6, 868/4 i 868/3 na čijem sjeverozapadnom uglu skreće prema zapadu obhvaćajući nadalje čestice 868/7, 865/1, 455/2, skrećući prema sjeverozapadu siječe ulicu 1537/1 te nadalje obuhvaća čestice 721/2, 809/8, 794/15, 656/2, 807/4, siječe ulicu 807/3 i nadalje teče prema sjeverozapadu i sjeveru obuhvaćajući čestice 798, 1536/3, siječe ulicu 1536/1 te nadalje obuhvaća čestice 767, 765,skreće prema sjeverozapadu obuhvaćajući čestice 763/2 i 763/3, siječe put 1535/3 te ga dijelom obuhvaća skrećući prema sjeveroistoku do spoja s putem 1532 kojeg obuhvaća i njegovom zapadnom granicom teče prema sjeveru do spoja s putem 1544/4 kojeg siječe pod pravim kutem te ga dijelom obuhvaća skrećući njegovom istočnom granicom do spoja s putem 1530/2 kojeg obuhvaća skrećući njegovom sjevernom granicom prema sjeveroistoku i sjeveru do sjeverozapadnog ugla čestice 578/4 na kojem skreće prema istoku obuhvaćajući čestice 578/4, 578/8, 584/2, 790, 1605, 578/5, 576/30, 576/29, 576/28 na čijem sjeveroistočnom uglu skreće prema sjeveroistoku zapadnom granicom ulice 1522/2 koju siječe pod pravim kutem skrećući na istok i jugoistok te nadalje obuhvaća čestice 573/1, 570/1, put 566, česticu 544/2 do puta 573/3 na čijem sjeveroistočnom kraju skreće prema jugoistoku te ga obuhvaća do spoja na put 557/18 kojeg obuhvaća i čijom istočnom granicom teče prema jugu i jugozapadu do spoja s ulicom 1510/1 koju siječe pod pravim kutem na spoju s ulicom 1510/3 koju obuhvaća i čijom sjevernom granicom teče prema jugoistoku do spoja s česticom 514/1 gdje skreće prema jugu i jugozapadu nadalje obuhvaćajući čestice 514/1, 514/4, 414/3 i ulicu 1517/1 čijim južnim rubom teče prema zapadu do spoja s ulicom 1516 čijim južnim rubom teče prema jugozapadu obuhvaćajući je do spoja s putem 427/2 kojeg obuhvaća i na čijem sjeveroistočnom uglu skreće prema jugoistoku do spoja na ulicu 1514 koju obuhvaća i čijom sjeveroistočnom granicom teče prema jugoistoku do spoja s ulicom 1513/1 koju siječe pod pravim kutem te je obuhvaća skrećući njezinim južnim rubom prema jugozapadu do početne točke, odnosno jugozapadnog ugla ulice 1526.

Sinj

Z-5117

Grad SPLIT

SPLIT 

Arheološko nalazište i crkva sv. Trojice 

1410, 1615/3, 1615/4, 1615/5, 1615/2, 13604/1, 1616/1, 1616/2, 1613/1, 1617/1, 1618/1, 1617/2, 1618/2, 1619/1, 1388, 1385, 1391/3, 1384, 1387, 1386/1, 1386/2, 1386/3, 1386/4, 1665/4, 1664, 1383, 1382, 1665/3, k.o. Split, a u zemljišnim knjigama slijedeće Z K čestice: 3296, 6844/2, 6842, 6843, 6841/2, 6873/1, 10034/2, č.zgr. 11, 6845, 6848/1, 6848/3, 6846/1, 6846/2, 6746/2, 6745, 6744/1, 6744/2, 6756/3, 6756/2, 6743, 6742, 6849/1, 6746/3, 6746/8, 6746/5, 6746/9, 6746/7, 10034/9 

Split 

Z-4680 

SPLIT, Šetalište Ivana Meštrovića 39 

Crikvine-Kaštelet (Meštrovićeve Crikvine-Kaštilac) 

oznake k. č. 9325, 9326/1, 9326/2, 9327/1, 8327/2, 9327/3, 9328, 9329; č. zgr. 39, 49, 41, č. zem. 7694/2, 7691, 7690, 7695/2, 7695/3 

Split 

Z-4897 

SPLIT 

Crkva Bezgrešnog začeća BDM 

k.č. 10455/3

Split 

Z-4692 

SPLIT, Šetalište Ivana Meštrovića 126 

Crkva Gospe od sedam žalosti 

k. č. 9128, č. zgr. 36 

Split 

Z-4800 

SPLIT 

Crkva Gospe od Soca 

k.č.11097, k.č.zgr.300 

Split 

Z-4689 

SPLIT 

Crkva i samostan sv. Frane 

k. č. 12335, 12333, k. č. z. 764/1, 764/2 

Split 

Z-4687 

SPLIT 

Crkva sv. Jerolima 

k. č. 5335, k. č. zgr. 34 

Split 

Z-4684 

SPLIT 

Crkva sv. Križa 

11411, 11412, k. č. zem. 344 

Split 

Z-4632 

SPLIT 

Crkva sv. Luke 

12284 (zk. čestica 792) 

Split 

Z-4801 

SPLIT 

Franjevački samostan sv. Ante i crkva sv.Marije na Poljudu 

k. č. 1485, 1486/2, 1486/3, 1486/1, 1487 k. č. z. 7061, 7063, 7064, č. zgr. 13/1, 13/2 

Split 

Z-4685 

SPLIT 

Gradska vijećnica i kapelica sv. Lovre 

. č. 10862, 10861, k. č. zgr. 2226, 2225 

Split 

Z-4686 

SPLIT 

Katedrala sv. Dujma (Dioklecijanov mauzolej) 

k. č. 12763, 12758, 12756/1; k. č. zgr. 1718, k. č. zem. 1728/1, 1719/1 

Split 

Z-4688 

SPLIT, Trg braće Radić 7 

Palača Milesi 

oznake k. č. 12428/1, 12428/2, 12428/3, 12428/4, 12428/5, 12428/6; z 2550, z 2553, z 2554, z 2555, z 2556, z 2557 

Split 

Z-4896 

SPLIT, Slavićeva 44 

Vila Tončić 

oznake k. č. 4715/1, 4715/2; č. zgr. 3380, č. zem. 9070/1 

Split 

Z-4895 

SPLIT

Kuća Krstulović, Rooseveltova 3

9709/1, 9709/3, č.zgr. 4713 (zk.ul. 5792), č.zem. 766/17

Split

Z-5159

SPLIT

Palača Grisogono sa dva stropa i 16 konzola

k.č. 12594/1, k.č. 12594/2, k.č. 12595 – numeracija po upisu u katastar: k.č.zgr. 1736, k.č.zgr. 1738 i k.č.zgr. 1739

Split

Z-5205

SPLIT

Zgrada muzeja hrvatskih arheoloških spomenika

9380/1, 9380/2, 9380/3, 9380/4, 9380/5, 9380/6, 9380/7, č. zem. 8185/3, 8185/7, 8185/8, 8185/9, 8185/10, 8185/11, 8185/12 k.o. Split,

Split

Z-5207

ŽRNOVNICA

Mlinica i stupa zvana »Benzonova« ili »Antonicina«

č.zgr. 3940, č.zem. 4807/1 i 4807/2

Žrnovnica

Z-5122

Općina SUĆURAJ

SUĆURAJ 

Svjetionik 

zgr. 355,

Sućuraj 

Z-4946 

SUĆURAJ 

Crkva sv. Ante

čest. zgr. 2

Sućuraj

Z-4996

SUĆURAJ 

Staro groblje

čest. zgr. br. 303, čest. zem. 392

Sućuraj

Z-4995

SUĆURAJ 

Tvrđava

čest. zgrd. br. 227/1, 227/2, 227/3, č.zem. 204/1, 204/6, 204/10 i 205

Sućuraj

Z-5155

Grad SUPETAR

SPLITSKA 

Kaštel Cerineo 

čest. zgr. 7/1, 7/2, 7/3 i čest. zem. 189/2

Splitska 

Z-4931 

SUPETAR

Crkva sv. Martina

č.zgr. 249 i č.zem. 248/2

Supetar

Z-5163

Općina SUTIVAN

SUTIVAN

Crkva sv. Ivana i temelji ranokršćanske crkve

č. zg. 375, č. zem. 965

Sutivan

Z-5001

SUTIVAN

Kula Marijanović

čest. zgr. 154

Sutivan

Z-5002

SUTIVAN

Sklop kuća Ilić

čest. zgr. br. 109/1, 109/2 i 113, č.zgr. 110 i č.zem. 1204/1 i 1204/2

Sutivan

Z-5161

Općina ŠOLTA

DONJE SELO 

Crkva sv. Jelene 

53 

Donje Selo 

Z-4772 

GROHOTE 

Kula (Kaštel Slavić) 

723 

Grohote 

Z-4770 

MASLINICA 

Dvorac Martinis Marchi 

č.zgr. 31/1 

Donje Selo 

Z-4771 

NEČUJAM 

Ostaci crkve sv. Petra 

čest. 2384 (k.č.zgr. 302) 

Grohote 

Z-4887 

Grad TRILJ

BISKO 

Kapela sv. Roka (sv. Fabijana i Sebastijana) 

č.zgr. 293

Bisko 

Z-4874 

BISKO 

Župna crkva sv. Mihovila i arheološki lokalitet 

čest. zem. 1703, 1705/1, 1705/2, 1706, 1707/1, 1707/2, 1708, 2479/4, 2479/6, te kat. čest. zgr. 242/1,2,

Bisko 

Z-4891 

GRAB (TRILJ) 

Most na Grabu 

čest.zem. 1990/2

Grab 

Z-4879 

GRAB (TRILJ) 

Čosića mlinica i most na rječici Grab

k.č. zgr. 251 k.o. Grab (mlinica) i
most ucrtan na katastarski plan broj 10 k.o. Grab

Grab

Z-5014

GRAB (TRILJ) 

Gornja Čosića mlinica na riječici Grabu

č.zgr. 250

Grab

Z-5227

GRAB (TRILJ) 

Samardžića mlinica, kuće i most na rječici Grabu

č.zgr. 252, 253, 254 i č.zem. 1329 i most ucrtan na kat. planu broj 10 k.o. Grab (uključje dio puta 1941 do prelaska na lijevu obalu rijeke č.zem. 1941

Grab

Z-5134

Grad TROGIR

TROGIR 

Crkva sv. Andrije 

č.zgr. 6087 i k.č.zem. 6086

Trogir 

Z-4902 

TROGIR 

Crkva sv. Jerolima 

čest. 5455 ( č.zgr. 387) 

Trogir 

Z-4901 

TROGIR 

Arheološko nalazište sa crkvom sv. Eufemije

č.zgr. 163, č.zem. 2363/3 i č.zem. 2364/2

Okrug

Z-5165

TROGIR 

Crkva Gospe kraj mora

5150

Trogir

Z-5166

TROGIR 

Konjušnice Garagnin-Fanfogna, Ulica kardinala Alojzija Stepinca

k.č. 3405

Trogir

Z-5067

TROGIR 

Palača Garagnin-Fanfogna, Gradska vrata 4

k.č. 4046, 4048, 4049 (zk.ul. 1473), k.č. 4051 (zk.ul. 2500), k.č. 4059 (zk.ul. 2452), k.č. 4060, 4061, 4062, 4063

Trogir

Z-5065

TROGIR 

Romanička kuća, Gradska ulica br. 38

k.č. zgr. 3790

Trogir

Z-5031

TROGIR 

Kulturno-povijesna cjelina grada Trogira

Prostorne međe Kulturno-povijesne cjeline grada Trogira određene su linijom koja se proteže:

na sjeveru, odnosno kopnenom dijelu grada Trogira, zapadnim i sjevernim rubom k.č. 3770/1, sjevernim rubom k.č. 3770/2, zapadnim rubom k.č. 3768 i 3762/1, zatim južnim rubom Ulice kardinala Alojzija Stepinca, a sjevernim rubom k.č. 3762/1, 3764, 3486, 3485, 3484, zatim zapadnim rubom k.č. 6271 uz Put kapelice, južnim rubom k.č. 3458/2, sjevernim rubom k.č. 3460, 3459/3, 3425, 3424/1, 3411/1, 3418/1, zapadnim rubom k.č. 3403, 3400, 3401/1, sjevernom rubom k.č. 3401/1, 3402, 3350, 3346, dalje Ulicom dr. Franje Tuđmana, odnosno istočnim rubom k.č. 6270, sjevernim i istočnim rubom k.č. 3239, istočnim rubom k.č. 3247, zatim Ulicom kardinala Alojzija Stepinca, odnosno sjevernim rubom k.č. 6262/1 i istočnim rubom k.č. 3231/1, 3231/2 i 3232, k.o. Trogir;

na jugu, odnosno čiovskom dijelu grada Trogira, istočnim rubom k.č. 5003, 5016, 5013, 5012, 5011, 5010, 5021, preko Ulice Tina Ujevića uz sjeverni rub k.č. 5021, 5020, duž istočnog i južnog ruba k.č. 4957, južno duž južnog i zapadnog ruba k.čt. 4964, zapadnim rubom k.č. 4962, južnim rubom k.č. 4961 preko Ulice sulara, duž južnog ruba k.č. 4997, 4996, istočnim rubom k.č. 6318 preko Ulice sv. Lazara uz južni rub k.č. 4903, 4900, 4899, 4754, 4755, 4768, 4763/1, 4770, 4771, istočnim, južnim i zapadnim rubom k.č. 4777, južnim rubom k.č.4780 preko Kamenite ulice duž južnog ruba k.č. 4701, 4717, 4716, 4715, 4714, zapadnim rubom k. čt. 4713 preko Ulice Stari put južnim rubom k.č. 4683, istočnim, južnim i zapadnim rubom k.č. 4682, južnim i istočnim rubom k.č. 4684, preko bivše Ulice Vicka Žiška, južnim rubom k.č. 4502, 4505, 4506, 4515, 4535, 4534/1, istočnim robom k.č. 4537/2, Težačkom ulicom, zapadnim rubom k.č. 4541, 4542, 4543, preko Ulice Ivana Gundulića južnim rubom k.č. 4547, 4548, 4550, 4551, 4552, južnim i zapadnim rubom k.č. 4555/1, 4556/2, preko Ulice Kralja Tomislava duž Ulice Put Cumbrijana do k.č. 6164/1, njenom istočnim rubom te južnim rubom k.č. 6170/1, istočnim rubom k.č. 6166/1, južnim rubom k.č. 6169, 6171, 6172/1, 6173/1, 6174, 6203/12, istočnim rubom k.č. 6186, istočnim i južnim rubom k.č. 6203/1, južnim rubom k.č. 7695, te zapadnim rubom k.č. 7696/1, k.o. Trogir;

na zapadu morskom linijom od točke A do točke D određene koordinatama A: y – 5600994.4836, x – 4819799.3946, D: y – 5600994.4836, x – 4819514.0139;

na istoku morskom linijom od točke B do točke C određene koordinatama B: y – 5601757.3009, x – 4820080.3297, C: y – 5601877.1299, x – 4819772.7841.

Trogir 

Z-3249 

Općina TUČEPI

TUČEPI 

Crkva sv. Ante 

479, 1490

Tučepi 

Z-4888 

TUČEPI 

Crkva sv. Mihovila 

č.zgr. 269

Tučepi 

Z-4883 

TUČEPI 

Crkva Male Gospe i groblje

č. zgr. 301 i č. zem. 5074

Tučepi

Z-5095

Grad VIS

VIS

Arheološka zona Antička Issa

Granica arheološkog lokaliteta Antička Issa započinje na morskoj obali na sjevernom rubu čestice 1401/1, ide prema zapadu sjevernim rubom čestice 1401/1 i 7170/2, skreće prema sjeveru rubom čestice 7171/5, te nastavlja put zapada sjevernim rubovima čestica 7171/4, 7171/1, 7104, 7102, 7097, 7041, 7040/4, 7040/2, 7040/1, 7037, 7035/2. Od tuda granica skreće prema jugu zapadnim rubom k.č. 11982/2 (put), do sjevernog ruba k.č.7459 koju obuhvaća, te nastavlja put juga zapadnim rubovima čestica 7480, 7479, 7473, 7472, 7471, 7468, 11969/1, 11970, 11965, 11962, gdje sječe put i nastavlja put juga zapadnom granicom k.č.12061/2 (put), 6795/2, te 6795/1 koju obuhvaća. Nadalje granica nastavlja nastavlja put istoka južnim rubovima čestica: 6760/3, 6780/4, 6760/2, 6760/1, 6755/4, 6745/2, 6674/1, 6674/2, obuhvaćajući česticu 6662/4, i nastavljajući put istoka južnim rubom puta 12188. Na južnom rubu čestice 6575, granica skreće put sjevera istočnim rubom k.č. 6575, 6563, 1862, sjekući put 1602, te istočnim rubovima k.č 6591/1 i 4853/3, završava na morskoj obali

Vis

Z-5100

VIS

Arheološko nalazište gradine na Taleškoj glavici

10138/2, 10138/11, 10138/12, 10138/13, 10139, 10140, 10141, č.zgrd. 1939,2828, 2651/1, 2651/2, 2652, 2650 i 2306, 2648/1, 2576, 2310/1, 2310/2, 2307/1 i 2307/2 i 2304

Komiža

Z-5102

VIS

Svjetionik Stončica

čest. zgrd. br. 234/1

Vis

Z-5107

VIS

Urbanistička cjelina

Početna točka zaštićene zone je na zapadnoj obali viškog zaljeva, na sjevernoj strani poluotoka Prirovo od koje teče prema zapadu i obuhvaća put 11986/1 te čestice 1866, 7082, 7078/1, 1863, 7075, 11984, nadalje teče zapadnom stranom puta 11986/1 prema jugozapadu do spoja s česticom 12163 koju obuhvaća i čijom sjevernom granicom skreće prema sjeverozapadu obuhvaćajući nadalje čestice 6916/2, 1532/3, 1532/2, 6907, 959, 960, 961, 962 na čijoj jugoistočnoj točki siječe put 12161, nadalje obuhvaća čestice 963/3, 963/1, 964, 967/2, 6928, 971/3, 6927, 969/4 na čijoj jugozapadnoj točki siječe put 12160, nadalje obuhvaća čestice 984/1, 987, 6938/2, siječe put 12159, nadalje obuhvaća čestice 1583, 6947/1, 935/1, siječe put 6947/2, nadalje obuhvaća čestice 1568, 1840, 1027/7, 695/2, 1027/14, 6962/2, 1024/2, 1023 na čijoj jugozapadnoj točci skreće prema zapadu obuhvaćajući čestice 1038, 1008, 1009/2,1010, siječe put 12163 te skreće na jugozapad zapadnom granicom istog puta do čestice 1486/2 koju uključuje te nadalje obuhvaća čestice 1486/2, 1486/1, 1138, 6973, 1076/3, 1076/7, 1076/4, 1077, 1133/1, 1126/1, 6988, 6959/1 i 1978 na čijem jugozapadnom uglu skreće prema sjeveroistoku obuhvaćajući čestice 6985, 1127 i 1128 na čijem jugoistočnom uglu skreće prema jugu zapadnom granicom puta 12163, nadalje skreće prema jugozapadu obuhvaćajući čestice 1096, 1097, 1105, 1104/3, 1104/1, 1103, siječe put 12153 i nadalje obuhvaća čestice 1110, 1111, 1114, 1116, 6983, 1153 na čijoj jugozapadnoj točki skreće prema istoku obuhvaćajući čestice 1115/2, 12153, 984/2, 953/2 čijom južnom granicom teče prema istoku do puta 6814 kojeg obuhvaća i čijom zapadnom granicom teče prema jugoistoku te nadalje obuhvaća čestice 6756/1 6756/2 te skreće prema istoku obuhvaćajući čestice 1551 i 1527/2 te južnom granicom puta 11986/1 prelazi na područje Luke. Na području Luke nastavlja prema jugoistoku južnom granicom puta 12183 do sjeveroistočnog ugla čestice 795 odakle skreće zapadnom granicom istog puta 12183 prema jugu te na njegovom južnom kraju skreće prema jugoistoku obuhvaćajući čestice 758, 757/1, 756, 755, 754, 753, 751, 750/2, 748, te nadalje teče prema jugoistoku južnom granicom puta 12183 te nadalje obuhvaća čestice 696, 695, 694, 693/1, 693/2, 692, 6621/3, 6621/1, 6618, 6616, 6613/2, 1562, 6612, 6578, 6576/1 i 6576/2, do spoja s obilaznicom oznake 12355 čijom južnom granicom nastavlja prema istoku obuhvaćajući čestice 6575, 6560, 6562/2, 6547, 6546/3, 6538/3, 6538/4, 6537/2, 6526/2, 6525/3, 6524/7, 6524/8, 6496/1, 6452/2, 6453/2, 6453/3, 6454/11, 6454/10, 6454/6, 6454/7, 6454/8, 6440/1, 6434/2, 6431/4, 6424/10, 6424/11, 6420/3, 5472, 6246/2, 6249, 6241/1, 6241/2, 6231/4, 6231/2, 6321/3, 6231/1 i 6230/1. Istočnom granicom čestice 6230/1 skreće prema sjeveru pa nastavlja prema istoku južnom granicom čestice 5230/1 koju obuhvaća te nadalje obuhvaćajući čestice 6222/2, 6222/5 i prelazi na područje Govea. Na području Govea teče prema istoku južnom granicom puta 12194/3 kojeg obuhvaća do istočne granice čestice 6220/2 gdje ga siječe te nadalje teče prema istoku obuhvaćajući čestice 6220/3, 6161/6, 6161/10, 6161/9, 6159/1, 6159/2, 6158/3, 6209/2 te prelazi na područje Kuta. Na području Kuta nastavlja prema istoku uključujući čestice 6209/1, 6209/5, 6209/4, 6210/1, 6210/2, 6211/5, 1618, 632/2, 532/1, siječe put 12220 te nadalje obuhvaća čestice 265, 266, 267, 268/2, 268/1 i 5890 na čijem jugoistočnom uglu skreće prema jugu zapadnom granicom puta 5878/1 kojeg obuhvaća pa siječe skrećući prema istoku i obuhvaćajući čestice 5877/2, 5871/2, 5899, 274, 273, 276/4 i 5901,

Vis

Z-5093

siječe put 12217 i njegovom istočnom granicom teče prema sjeveru do spoja na put 12200, odakle skreće na zapad sjevernom granicom istog puta kojeg obuhvaća do čestice 318/3 i 6116 čijom sjevernom granicom skreće na zapad i nadalje obuhvaća čestice 6118/1, 6118/2, siječe put 12214, nadalje obuhvaća čestice 6107, 6104, 6096/1, 6097, 6099, 6088/1, 6082, 6081, 6079/2 i 6078 na čijem sjeveroistočnom uglu skreće na sjeveroistok južnom granicom puta 12213 kojeg obuhvaća do spoja s česticom 6037 gdje ga siječe i nadalje nastavlja prema sjeveru obuhvaćajući čestice 6037, 6038/2, 6038/1, 348/2, 348/1, 6056/1, 12209, 6025, 6023/1, 6023/2, 1457/4, 6012/1, 1456, 398, 408/3, 6009/2, 6009/1, 6008, 6006/3, 6006/1, 6006/2, 6002/3, 6002/1, 6002/2, 6000/2 i 5979/5 na čijem sjeveroistočnom uglu skreće prema zapadu i nadalje obuhvaća čestice 5979/4, 5979/3 i 416/3, siječe put 12200 i obuhvaćajući česticu 5980/1 završava na morskoj obali.

Grad VRLIKA

VINALIĆ

Balački most

bez numeričke oznake na katastarskom prerisu

Vinalić

Z-5028

Općina ZMIJAVCI

ZMIJAVCI 

Petrovića mlinica 

k.č.zgr. 938 

Runovići 

Z-4752 

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

Grad SKRADIN

BRIBIR

Arheološka zona Bribirska glavica

Prostorne međe Arheološke zone određene su slijedećim granicama: istočna granica ide vanjskim rubom kat. čest. zem. 1531/1 pa južno vanjskim rubom iste čestice na vanjski rub kat. čest. zgrd. 276 pa opet vanjskim rubom kat. čest. zem. 1531/1 na vanjske rubove kat. čest. zgrd. 239 i 295 te vanjskim rubom kat. čest. zem. 1531/5 ponovno na vanjski rub kat. čest. zem. 1531/1 i dalje vanjskim rubom te čestice istočno, sjeverno i zapadno na vanjske rubove kat. čest. zem. 1531/3, 1529/1, 1509/3, 1509/1, 1506/1 pa preko puta kat. čest. zem. 3918 ponovno na vanjski rub kat. čest. zem. 1531/1 sve k.o. Bribir.

Bribir

Z-5036

PLASTOVO

Crkva sv. Nikole

k.č. zem. 1358; k.č.zgr. 86

Velika Glava

Z-5020

Grad DRNIŠ

DRNIŠ

Ostatak turskog minareta

k.č. zgrd. 185

Drniš

Z-5021

Općina ROGOZNICA

RAŽANJ

Crkva sv. Ivana Trogirskog

kat. čest. br. 10454

Sevid

Z-5019

ROGOZNICA

Crkva sv. Nikole

č.zem. 1065; č. zgr. 408

Rogoznica

Z-5127

ROGOZNICA

Crkva Uznesenja Marijina

č.zgr. 298, 299/2, 299/3 i č.zem. 20579; č.zgr. 299/1

Rogoznica

Z-5179

Općina PRIMOŠTEN

ŠIROKE

Crkva sv. Jerolima

č.zem. 11633; čest. zgr. br. 644

Primošten

Z-5131

Grad ŠIBENIK

ŠIBENIK

Crkva sv. Križa

5074/2

Šibenik

Z-5201

ŠIBENIK

Crkva sv. Nikole

5894/1

Šibenik

Z-5202

Općina TRIBUNJ

TRIBUNJ

Kuća Ferara

k.č.zgr. 23/2

Tribunj

Z-5017

TRIBUNJ

Kuća s gotičkim prozorom

kat. čest. zgr. 20/2

Tribunj

Z-5018

Grad VODICE

VODICE

Crkva sv. Ivana Krstitelja

kat. čest. zgr. br. 420( zk.ul.br. 65)

Vodice

Z-5129

VARAŽDINSKA županija

Grad LUDBREG

ČUKOVEC (LUDBREG) 

Crkva sv. Oca Nikolaja 

139, 141, 138, 136, 134, 131, 129, 142

Čukovec 

Z-4751 

LUDBREG 

Memorijalno područje židovskog groblja 

manji dio ludbreškog gradskog groblja, i to u j-z dijelu čkbr. 653.

Ludbreg 

Z-4665 

LUDBREG 

Spomenik palim braniteljima Domovinskog rata 

650 

Ludbreg 

Z-4750 

Grad VARAŽDINSKE TOPLICE

VARAŽDINSKE TOPLICE

Urbanistička cjelina

Prostorne međe Urbanističke cjeline Varaždinske Toplice određene su linijom koja na sjeveru ide sjevernim rubom Perivoja (k.č. 334/1) i njome nastavlja prema istoku, te preko južnog i istočnog ruba k.č. 614/1 prelazi na sjevernu građevinsku među parcela Čabrijanove ulice, odnosno skreće u luku prema jugu sjeverom međom k.č. 619/8, 99999/759, te nastavlja sjevernom međom k.č. 99999/785(353), te se njezinom zapadnom međom dolazi do Čabrijanove ulice (k.č. 3103), te dalje nastavlja njezinom istočnom međom prema sjeveru do k.č. 585/2 čijim sjevernim rubom nastavlja prema istoku, preko sjevernog ruba k.č. 406/10 i 397/1, a nakon toga se istočnim rubom k.č. 397/1 spušta prema jugu, prelazeći Ludbrešku ulicu, te nastavlja istočnim rubom k.č. 373/3 do korita Bednje. Istočna međa Urbanističke cjeline prati korito rijeke Bednje, do k.č. 3070/2, te skreće njezinim južnim rubom prema zapadu preko južnog ruba k.č. 3071/2, 3073/1, 3073/2, 3064/1, istočnom i južnom međom k.č. 3064/2, južnom međom k.č. 3064/3, istočnom međom k.č. 3008/1, 3008/3, 3008/2, te južnom međom k.č. 3008/2 nastavlja dalje istočnom i južnom međom 2956/1, te dalje južnom međom k.č. 2957/2, 2957/1, 2958/1, 2958/2, te zapadnom i južnom međom k.č. 2959/1, te dalje južnom međom k.č. 2959/2, 2979/1, 2970/4 i 99999/729, gdje prelazi cestu Varaždinske Toplice- Zagreb i nastavlja dalje prema zapadu južnom međom k.č. 2467/1, 2467/4, 2467/5, 2467/6, dalje istočnom i južnom međom k.č. 99999/694 i 2471/2, te nastavlja dalje južnom međom k.č. 2471/1, 2472/1, 2472/2, 2473, te zapadnom međom iste k.č. ide dalje prema sjeveru do k.č. 2477/1, te njezinom južnom međom nastavlja prema zapadu do k.č. 3233 (put), a dalje nastavlja istočnom međom te k.č., odnosno desnim rubom puta prema sjeveru, do spoja sa k.č. 3221 (put), čijim lijevim rubom (zapadna međa k.č.) nastavlja prema sjeveru, do južne međe k.č. 2443/6 kojom ide prema zapadu, te nastavlja dalje istočnom međom k.č. 2413/7 prema sjeveru, dalje ide južnom i zapadnom međom k.č. 2426/3, dalje ide južnom međom k.č. 2417/16, 2417/17, te južnom i zapadnom međom k.č. 2417/8, te zapadnom međom k.č. 2417/18, te južnom i zapadnom međom k.č. 2417/44, 2417/45, 2417/23, 2417/24, 2417/22, 2417/21, 2417/20, te zapadnom međom k.č. 99999/508 dalje prema sjeveru do k.č. 3239 (potok), čijom južnom međom nastavlja prema zapadu do spoja sa k.č. 2206 čijom zapadnom međom nastavlja prema sjeveru, te dalje preko zapadne međe k.č. 2207, 2208/2, 2197/3 do k.č. 3199/1 (put), čijom sjevernom stranom nastavlja prema istoku do k.č. 2196/11 čijim istočnim rubom ide dalje prema sjeveru preko istočnog ruba k.č. 2191/1 i 2191/2, te dalje nastavlja sjevernom međom k.č. 3196 (put) prema zapadu do k.č.2194/1 čijom se zapadnom međom diže prema sjeveru, te nastavlja sjeverozapadnom međom k.č. 2184/1, 2181, 2179, 2177/1 prema sjeveru do k.č. 3197 (put) te njezinim sjevernim rubom nastavlja dalje prema sjeverozapadu do k.č. 2089 čijim se južnim i istočnim rubom nastavlja dalje prema sjeveru, te ide dalje istočnim rubom Vinogradske ulice (k.č.2115/2 i 2130/1) do spoja sa Varaždinskom ulicom (k.č. 3185/2), te ide dalje prema istoku njezinom južnom međom, prateći ulicu dalje prema jugu do njezinog spoja sa k.č. 626/5, odakle ide dalje prema istoku njezinom sjevernom međom, te dalje sjevernom međom k.č. 626/4, 626/3, 626/2, 329/2 i 329/6, gdje se spaja sa sjevernom međom perivoja (k.č. 334/1).

Varaždinske Toplice

Z-5188

VIROVITIČKO-PODRAVSKA županija

Općina ČAČINCI

SLATINSKI DRENOVAC 

Crkva sv. Georgija 

1,2 

Slatinski Drenovac 

Z-4715 

Grad ORAHOVICA

ORAHOVICA 

Ostaci plemićke kurije (Curiae Nobilitaris) 

1068 

Orahovica 

Z-4714 

Općina SOPJE

SOPJE 

Arheološko nalazište Crkvena 

1211, 1210, 1209/1, 1209/2, 1208, dio k.č. br. 1826, k.č. br. 1200/1, k.č. br. 1200/2, k.č. br. 1201

Sopje 

Z-4968 

Općina SUHOPOLJE

SUHOPOLJE 

Arheološka zona Dubrava 

67, 69 i 191

Kapan 

Z-4913 

Općina VOĆIN

MACUTE 

Arheološko nalazište Lenije 

436, k.o. Macute, te k.č. br. 803, k.o. Bokane 

Macute-Bokane 

Z-4818 

Grad VIROVITICA

VIROVITICA

Kulturno-povijesna cjelina grada Virovitice

Kulturno-povijesnu cjelinu grada Virovitice čini prostor omeđen granicom počevši sa sjevera ogradnim zidom parcele franjevačkog samostana uz Ulicu Ivana Kapistrana (k.č. 1375/1, 1377/1), prema istoku sjevernim rubom k.č. 1383/2, 1383/3, presjeca Gupevu i ide dalje sjevernim rubom parcele k.č. 1450, 1455/1, 1456/2, 1456/3 i 1457/1, prelazi Rusanovu i ide sjevernim rubom parcele 1473/1, skreće prema jugu do granice parcele 1476 čijim sjevernim rubom nastavlja prema istoku, te čijim istočnim rubom prema jugu kao i rubom k.č. 1486. Potom ide južnom stranom Gundulićeve prema zapadu do k.č. 1446 čijim istočnim rubom ide u pravcu prema jugu, sve do sjevernog ruba Šenoine, kojom se pruža u pravcu zapada sve do Masarykove čijim zapadnim rubom ide do parcele Palače Pejačević k.č. 1397 čijim južnim rubom ide prema zapadu do Nazorove gdje skreće prema sjeveru, presjeca Trg kralja Zvonimira, te dalje istočnom stranom Vrazove gdje po rubu k.č. 1368 skreće prema istoku i povezuje se s ogradom franjevačkog samostana.

Virovitica

Z-2799 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija

Općina BOŠNJACI

BOŠNJACI 

Arheološko nalazište »Virgrad« 

k.č.br. 2736, 2742 (dio), 2747(dio) sve k.o. Komletinci i k.č. br. 9939/2 (dio), 10218/1 sve k.o. Bošnjaci 

Komletinci – Bošnjaci 

Z-4975 

BOŠNJACI 

Arheološko nalazište Bošnjaci – »Popernjak« 

k.č.br. 3414/1, 3414/2, 3415/1, 3415/2, 3416, 3417, 3418, 5944 

Bošnjaci 

Z-4705 

GRADIŠTE

GRADIŠTE 

Dretvićev stan 

2729 

Gradište 

Z-4711 

Općina MARKUŠICA

OSTROVO, Kolodvorska 30 

Tradicijska kuća 

208 

Ostrovo 

Z-4713 

Općina LOVAS

LOVAS

Crkva sv. Mihaela Arkanđela

kat. čest. br. 1580

Lovas

Z-5176

Grad OTOK (VINKOVCI)

OTOK
(VINKOVCI) 

Arheološko nalazište »Gradina« 

3779, 3780, 3781

Otok 

Z-4915 

Općina STARI JANKOVCI

STARI JANKOVCI 

Arheološko nalazište »Stari Jankovci-Gatina« 

470, 471, 472, 473, 474, 475, 476?1, 476?2, 476?3, 477?1, 477?2, 477?3, 505, 506?1, 506?2, 506?3, 506?4, 507, 508, 509?1, 509?2, 510?1, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526?1, 526?2, 527, 528, 529, 530?1, 530?2, 531, 532, 533, 534?1, 534?2, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544?1, 544?2, 545, 546, 720, 1708 

Stari Jankovci 

Z-4927 

Općina ŠTITAR

ŠTITAR 

Župna crkva sv. Mateja apostola i evanđeliste 

273/1 i 273/2 

Štitar 

Z-4712 

Općina TOMPOJEVCI

TOMPOJEVCI 

Arheološko nalazište »Pivnice« 

764, 765, 766, 767, 768, 769?1, 769?2, 770, 771, 772, 773 

Tompojevci 

Z-4977 

Općina TRPINJA

BOBOTA 

Arheološko nalazište »Staro Ljeskovo« 

2453 

Bobota 

Z-4978 

Grad VINKOVCI

MIRKOVCI 

Arheološko nalazište »Kamenica« 

č.br. 5007, 5008, 5009 

Vinkovci II 

Z-4976 

VINKOVCI 

Arheološko nalazište »Sopot« 

5971/2, 5971/3, dio 6142/1, dio 6271/1

Vinkovci 

Z-4914 

VINKOVCI, Ulica Jurja Dalmatinca 33 

Kuća Gross 

2709/1 

Vinkovci 

Z-4710 

Grad VUKOVAR

SOTIN 

Arheološka zona »Sotin« 

 Arheološka zona Sotin obuhvaćena je linijom koja započinje u sjevernom kutu k.č.br. 203/1 i ide prema jugozapadu zapadnom stranom k.č.br. 203/1 ravno preko Dunavske ulice – k.č.br. 1473, zapadnom stranom k.č.br. 265/2, 265/1, ravn preko Ulice dr. F. Tuđmana – k.č.br. 1466, sjevernom i zapadnom stranom k.č.br. 1125/1, ravno preko puta – k.č.br. 1495, zapadnom stranom k.č.br. 1220/2, 1220/1, prema jugoistoku sjevernom stranom k.č.br. 1219, ravno preko puta – k.č.br. 1498, zapadnom i južnom stranom k.č.br. 1225/1, zapadnom stranom puta – k.č.br. 1499, sjevernom stranom puta – k.č.br. 1514 od k.č.br. 1499 do k.č.br. 1525, prema sjeveroistoku južnom stranom puta k.č.br. 1525, prema jugoistoku južnom stranom puta – k.č.br. 1523 od k.č.br. 1525 do k.č.br. 1025/2, prema sjeveroistoku istočnom stranom k.č.br. 1252/2, 1524, prema sjeverozapadu istočnom stranom 1024, 1025/1, 1026, prema sjeveroistoku ravno preko Ulice S. Radića – k.č.br. 1467, sjevernom stranom Ulice bana J. Jelačića od k.č.br. 1467 do k.č.br. 528, prema sjeveru istočnom stranom k.č.br. 528, ravno preko puta – k.č.br. 553, istočnom stranom k.č.br. 497, 498, ravno preko k.č.br. 1460/16 do njene sjeverne strane, prema sjeverozapadu sjevernom i zapadnom stranom k.č.br. 1460/16 do sjevernog kuta k.č.br. 203/1.

Sotin 

Z-4988 

SOTIN 

Arheološko nalazište »Zmajevac« 

 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640/1, 640/2, 641, 642/1, 642/2

Sotin 

Z-4986 

VUKOVAR 

Arheološka zona Petri skela 

 Arheološka zona Petri skela obuhvaćena je linijom koja započinje u u sjevernom kutu k.č.br. 4001 i ide prema jugu Zapadnom i južnom stranom k.č.br. 4001, zapadnom stranom k.č.br. 4004, 4010/1, 4010/17, prema istoku sjevernom stranom Šibenske ulice – k.č.br. 7206/1, od k.č.br. 4010/17 do k.č.br. 4073?18, južnom i istočnom stranom k.č.br. 4073/18, južnom stranom Ulice Petri skela – k.č.br. 7206/2 od k.č.br. 4073/18 do k.č.br. 4071/2, prema jugu istočnom stranom Zagrebačke ulice – k.č.br. 4072 od k.č.br. 4071/57, prema istoku južnom stranom k.č.br. 4071/57, 4071/56, 4071/55, 4071/54, 4071/53, 4071/52, 4071/31, 4071/30, 4071/28, 4071/27, prema sjeveru istočnom stranom k.č.br. 4071/27, ravno preko k.č.br. 4067/1,istočnom stranom k.č.br. 4071/35, 4071/36, 4071/38, 4071/39, zapadnom stranom k.č.br. 4070, prema istoku južnom stranom Ulice Petri Skela – k.č.br. 7206/2 od k.č.br. 4070 do k.č.br. 4040/14, prema jugu zapadnom stranom Ulice Petri Skela – k.č.br. 4039 od k.č.br. 4040/14 do k.č.br. 4057, prema istoku Sjevernom stranom Ulice Vučedol – k.č.br. 6908, prema sjeveru istočnom stranom k.č.br. 6907/2, prema zapadu južnom strnom k.č.br. 7044 od k.č.br. 6907/2 do k.č.br. 6904/1, obalom Dunava – k.č.br. 7068/1 od k.č.br. 6904/1 do sjevernog kuta k.č.br. 4001.

Vukovar 

Z-4983 

VUKOVAR 

Arheološko nalazište »Desna bara« 

 k.č. br. 3729, 3730, 3731/1, 3731/2, 3731/3, 3731/4, 3731/5, 3732, 3733/1, 3733/2, 3734, 3735/1, 3735/2, 3735/3, 3736/1, 3736/2, 3736/3, 3736/4, 3736/5, 3736/6, 3736/7, 3737/1, 3737/2, 3738/1, 3738/2, 3738/3, 3738/4, 3738/5, 3738/6, 3739/1, 3739/2, 3739/3, 3739/4, 3740, 3741, 3742/1, 3742/3, 3742/4, 3742/5, 3742/6, 3742/7, 3742/8, 3742/9, 3743/1, 3743/2, 3744/1, 3744/2, 3744/3, 3744/4, 3744/5, 3744/6, 3744/7, 3744/8, 3744/9, 3744/10, 3744/11, 3744/12, 3744/13, 3745/1, 3745/3, 3745/4, 3745/5, 3745/6, 3745/8, 3745/9, 3745/10, 3746/1, 3746/2, 3746/3, 3746/4, 3747/1, 3747/2, 3747/3, 3747/4, 3747/5, 3747/6, 3747/7, 3747/8, 3747/9, 3747/10, 3749/1, 3749/2, 3749/3, 3749/4, 3749/5, 3749/6, 3749/7, 3749/8, 3749/9, 3749/10, 3750/1, 3750/2, 3750/3.

Vukovar 

Z-4981 

VUKOVAR 

Arheološko nalazište »Dobra voda« 

 3070/1, 3070/2, 3070/3, 3070/4, 3070/5, 3070/6, 3070/7, 3070/8, 3070/9, 3070/10, 3070/12, 3070/13, 3070/14

Vukovar 

Z-4984 

VUKOVAR 

Arheološko nalazište »Velika skela« 

 3944, 3945/1

Vukovar 

Z-4982 

VUKOVAR 

Hrvatski dom 

1791 

Vukovar 

Z-4709 

VUKOVAR 

Mala sinagoga 

4874 

Vukovar 

Z-4708 

VUKOVAR, Ulica Šamac 2 

Zgrada gimnazije 

3876 i 3877 

Vukovar 

Z-4707 

Grad ŽUPANJA

ŽUPANJA 

Arheološko nalazište »Šlajs, Poloj i Savica« 

k.č.br. 3304, 3305, 3452 sve k.o. Županja. i k.č.br. 3393, 3427 sve k.o. Štitar 

Županja – Štitar 

Z-4974 

ŽUPANJA 

Arheološko nalazište Županja- »Dubovo« 

k.č.br. 2034, 2035, 2036, 2037/1, 2037/2, 2037/3, 2038, 2039, 2040, 2041/1, 2041/2, 2042/1, 2042/2, 2043, 3429, 3693 

Županja 

Z-4706

ZADARSKA županija

Grad GRAČAC

GRAB (GRAČAC) 

Ursića mlinica 

č.zgr. 249/1

Grab 

Z-4873 

Općina SALI

SALI 

Kuća Rančić 

č. zgrade 322 

Sali 

Z-4950 

SALI 

Crkva sv. Roka

k.č. 500/.ZGR

Sali

Z-5045

SALI 

Crkva Uznesenja BDM

k.č.zgr. 392 i k.č. 7491

Sali

Z-5046

Grad PAG

PAG

Kulturno-povijesna cjelina Pag

Prostorne međe Kulturno-povijesne urbanističke cjeline grada Paga određene su linijom koja se proteže po površini k.č. ili ulice: Od obale na predjelu Katine preko JI linije povijesne jezgre koja obuhvaća dio ulice Stjepana Radića na k.č. 12264 do sjecišta sa ulicom Podmir, dalje nastavlja ulicom Podmir na k.č. 12285 do Trga Sv. Jurja koji obuhvaća k.č.14083/1. Linija zaštite se nastavlja od Trga Sv. Jurja prema sjeveru ulicom Vangrada na k.č. 14161 do prostora podno kule Skrivanat gdje preko dijela ulice na k.č. 14358/1 zaokreće prema jugu na ulicu Goliju na k.č. 15317. Od ulice Golije obuhvaća gradsku lučicu i rivu na predjelu zvanom Uhlinac na k.č. 15322 i 15324 sa zgradama Lučke kapetanije na k.č. 15321 i Općinskog suda na k.č.15320 i zgradom na 15319. Dalje se linija proteže gradskom rivom na Branimirovoj obali na k.č. 16138 i prelazi prema JZ preko gradskog mosta na k.č. 12221 na prostor Magazina soli, slijedi duž ceste prema Prosiki na k.č. 12219 i 12220 do kraja Magazina i nastavlja se JZ linijom dijelom ulice na k.č. 15294, obuhvaća zavjetnu kapelu Sv. Antuna na k.č. 12182 i nastavlja ulicom sve do spoja sa cestom na nasipu na k.č. 12235 koji vodi od predjela Katine tj polazišta na ulici Stjepana Radića.

5123

Z-5123

Općina PREKO

UGLJAN

Ljetnikovac obitelji Califfi (Brčića dvor)

k.č. 112 i 113/.ZGR i k.č. 3279 i 3280

Ugljan

Z-5047

SUTOMIŠĆICA

Ljetnikovac obitelji Lantana

k.č. 5588 i 5589 N.I.

Sutomiščica

Z-5048

Grad ZADAR

VELI IŽ 

Kulturno-prosvjetni dom »Sloga« 

č.zgr. 224 i 225 

Iž Veli 

Z-4949 

ZAGREBAČKA županija

Općina BRCKOVLJANI

PREČEC 

Kurija zagrebačkog biskupa Josipa pl. Galjufa 

252, 276, 254, 256, 306, 249, 248, 257, 255

Perčec 

Z-4757 

Općina DUBRAVICA

KRAJ GORNJI (DUBRAVICA), Voćarska 5 

Tradicijska okućnica 

2723/1 

Kraj 

Z-4823 

DUBRAVICA

Tradicijska okućnica

87, 86/3 i 86/2

Dubravica

Z-5221

Grad IVANIĆ-GRAD

IVANIĆ-GRAD, Kundekova 2 i 4 

Kuća Kundek 

2591/1 i 2591/2

Ivanić Grad 

Z-4670 

POSAVSKI BREGI, Gorenci 3/1 

Tradicijska okućnica 

801/2 

Posavski Bregi 

Z-4738 

POSAVSKI BREGI, Katanci II 

Tradicijska okućnica 

1151 

Posavski Bregi 

Z-4739 

Općina MARIJA GORICA

ŽLEBEC GORIČKI 

Tradicijska okućnica 

2434/1 

Pušća 

Z-4758 

Grad SAMOBOR

SAMOBOR 

Balagovi dvori 

149 i 150 

Jazbina – Lug 

Z-4733 

SAMOBOR, Šmidhenova 5 

Kuća 

1795/1 

Samobor 

Z-4730 

SAMOBOR, Tomislavov trg 6 

Kuća 

1853/1 

Samobor 

Z-4667 

SAMOBOR, Tomislavov trg 11 

Kuća 

1833 

Samobor 

Z-4668 

SAMOBOR, Trg kralja Tomislava 9 

Stambena građevina 

1835 

Samobor 

Z-4723 

SAMOBOR, Trg kralja Tomislava 3 

Stambeno-poslovna građevina 

1857/1, 1857/3, 1857/4

Samobor 

Z-4722 

SAMOBOR, Kleščićeva 1 

Stambeno-poslovna građevina 

1842/1 

Samobor 

Z-4729 

SAMOBOR, Tomislavov trg 01 

Stambeno-poslovna uglovnica 

1824 

Samobor 

Z-4737 

SAMOBOR, Trg kralja Tomislava 2 

Stambeno-poslovna uglovnica 

1828/1, 1828/2

Samobor 

Z-4734 

SAMOBOR, Trg kralja Tomislava 10 

Stambeno-poslovna uglovnica 

1834 

Samobor 

Z-4724 

SAMOBOR, Trg kralja Tomislava 12 

Stambeno-poslovni objekt 

1832 

Samobor 

Z-4725 

SAMOBOR, Trg kralja Tomislava 13 

Stambeno-poslovni objekt 

1831 

Samobor 

Z-4726 

SAMOBOR, Trg kralja Tomislava 14 

Stambeno-poslovni objekt 

1830 

Samobor 

Z-4727 

SAMOBOR, Starogradska 12 

Vila Allnoch 

1668, 1669, 1671, 1672, 1670 

Samobor 

Z-4669 

SAMOBOR, Giznik 2 

Vila Šojka 

2938/1 

Samobor 

Z-4728 

SAMOBOR, Langova 39 

Vila Wagner 

2874/2, 2875/5, 2874/1 

Samobor 

Z-4731 

SAMOBOR, Starogradska 15 

Zgrada 

1506/2, 1506/1 

Samobor 

Z-4732 

SAMOBOR, Trg kralja Tomislava 5 

Zgrada 

1854 

Samobor 

Z-4735 

SAMOBOR, Livadićeva ulica 16 

Zgrada 

1810/1 

Samobor 

Z-4736 

Općina STUPNIK

GORNJI STUPNIK, Donjostupnička 11 (stara adresa Jambreki 374) 

Tradicijska kuća 

8937 ( k.č.4139/1 i 4139/2) 

Stupnik 

Z-4822 


(B) PODVODNA ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA

Područje

Kulturno dobro

Geografske kordinate

Broj Registra

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina SUĆURAJ

SUĆURAJ

Hidroarheološko nalazište

N=43°07´31´´ E=17°11´15´´

Z-5156

Grad VIS

VIS

Hidroarheološko nalazište

N=43°04´29´´ E=16°11´48´´

Z-5101


(C) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro / Skupina kulturnih dobara

Broj Registra

BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija

Grad ČAZMA

ČAZMA, Centar za kulturu Čazma, Gradski muzej Čazma

Muzejska zbirka – Memorijalna zbirka slikara (animatora, crtača, redatelja, ilustratora, dizajnera) Aleksandra Marksa

Z- 5064

BRODSKO-POSAVSKA županija

Grad SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda

Muzejska građa – Zbirke Donacija Ružić i Donacija suvremenih hrvatskih slikara i kipara

Z-3911

SLAVONSKI BROD, Muzej Brodskog Posavlja

Muzejska građa – Tehnička zbirka

Z-5114

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Grad DUBROVNIK

DUBROVNIK, Dubrovačka biskupija 

Slika Bogorodica s djetetom

Z-4677 

ŠIPANSKA LUKA, Crkva Velike Gospe u Pakljenoj 

Drveni oltarni retabl sa poliptihom Uznesenja Marijina 

Z-4676 

Grad KORČULA

KORČULA, Opatijska riznica sv. Marka  

Slika Gospe od Otoka (Gospa Badijska)

Z-4678 

Općina LUMBARDA

LUMBARDA, Crkva sv. Bartula 

Inventar crkve sv. Bartula

Z-4679 

Grad METKOVIĆ

METKOVIĆ, Gradsko kulturno središte Metković

Ornitološka zbirka Metković

Z-5115

Općina OREBIĆ

VIGANJ, Crkva Gospe od Rozarija

Skulptura Bogorodice s Djetetom na prijestolju

Z-4926 

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB 

Obiteljska zbirka Šenoa 

Z-4742 

ZAGREB 

Tri predmeta: skulptura Melankolija, komoda –sekreter i škrinjica 

Z-4741 

ZAGREB, Hrvatski željeznički muzej

Muzejska građa – Zbirka strojeva, aparata, alata i opreme i Zbirka razglednica

Z-4056

ZAGREB, Muzej grada Zagreba

Muzejska građa – Pretpovijesna arheološka zbirka i Srednjovjekovna arheološka zbirka

Z-4436

ZAGREB, Tiflološki muzej

Muzejska građa – Zbirka fotografija

Z-4294

ZAGREB, Hrvatski povijesni muzej

Muzejska građa – Zbirka heraldike i sfragistike, Zbirka zastava i zastavnih vrpci i Kartografska zbirka

Z-3908

ZAGREB, Vojni muzej MORH-a

Muzejska građa – Zbirka kaciga, Zbirka plaketa i Zbirka borbenih vozila ručne izrade iz Domovinskog rata

Z-5054

ZAGREB, Muzejski dokumentacijski centar

Muzejka građa – Zbirka muzejskih plakata

Z-5200

ZAGREB, Muzej suvremene umjetnosti

Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš Richter ( pohrana u MSU)

Z-5240

SESVETE, Muzej Prigorja

Muzejska građa – Likovna zbirka

Z-5071

ISTARSKA županija

Općina KRŠAN

PLOMIN, Župa sv. Jurja

Inventar crkava župe Svetog Jurja m.

Z-4652 

Grad PAZIN

PAZIN, Etnografski muzej Istre

Muzejska građa – Zbirke Proizvodnja tekstila, odjeće i obuće, odijevanje i osobni predmeti, Suveniri, suvremena interpretacija tradicijske kulture, Arhitektura i oprema kuće, Gospodarstvo, Društvena i duhovna kultura, Razglednice, čestitke i pisma, Ostavštine i Zbirka fotografija

Z-5189

PAZIN, Muzej grada Pazina

Muzejka građa – Zbirka fotografija i Zbirka zvona

Z-4297

Grad POREČ

POREČ, Zavičajni muzej Poreštine

Muzejska građa – Zbirka fotografija, Filetalističko – poštanska zbirka

Z-4516

Grad LABIN

LABIN, Narodni muzej Labin

Muzejska građa – Galerijska zbirka

Z-5191

Grad BUZET

BUZET, POU »Augustin Vivoda«, Zavičajni muzej Buzet

Muzejska građa – Kulturno-povijesna zbirka, Lapidarij i Umjetnička zbirka

Z-5203

Grad ROVINJ

ROVINJ, Zavičajni muzej grada Rovinja

Muzejska građa – Zbirka moderne i suvremene umjetnosti

Z-5242

Općina VIŽINADA

VIŽINADA, Crkva sv. Barbare

Dvije slike »Bogorodica s djetetom« i »Sv. Eufemija«

Z-4817 

Općina VRSAR

VRSAR, Crkva sv. Antuna

Drveni oltarni retabl s pripadajućim antependijem s pripadajućom oltarnom palom Bogorodica s Djetetom, sv. A. Padovanskim, sv. Rokom i sv. Sebastijanom 

Z-4816 

Općina ŽMINJ

ŽMINJ, Crkva sv. Bartolomeja

Oltarni retabl na glavnom oltaru

Z-4815 

KARLOVAČKA županija

Općina NETRETIĆ

DONJE PRILIŠĆE; Kapela sv. Leonarda 

Inventar kapele

Z-4808 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija

Grad KRIŽEVCI

KRIŽEVCI, Gradski muzej Križevci

Muzejska građa – Zbirka razglednica

Z-5241

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA županija

Grad KRAPINA

KRAPINA, MHZ – Muzej krapinskih neandertalaca

Muzejska građa – Geološka zbirka i Paleontološka zbirka

Z-3805

LIČKO-SENJSKA županija

Općina BRINJE

BRINJE, Kapela burga Sokolac 

Oltari Presvetog Trojstva i Žalosne Gospe

Z-4703 

Grad KARLOBAG

KARLOBAG, Kapucinski samostan sv. Josipa 

Tri poretreta Habsburgovaca i slika Posljednja večera

Z-4704 

Grad GOSPIĆ

GOSPIĆ, Muzej Like Gospić

Muzejska zbirka – Zbirka lapidarij, Zbirka pokućstva i Zbirka oružja

Z-5052

Grad SENJ

SENJ, Gradski muzej Senj

Muzejska građa – Zbirka kamenih spomenika – srednji i novi vijek

Z-5192

MEĐIMURSKA županija

Grad ČAKOVEC

ČAKOVEC, Muzej Međimurja

Muzejska građa – Zbirka Angele Bek, Zbirka Luje Bezeredija i Memorijalna zbirka Ladislava Kralja Međimurca

Z-4836

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Grad NAŠICE

NAŠICE, Franjevačka crkva sv. Antuna Padovanskog 

Inventar franjevačke crkve sv. Antuna Padovanskog 

Z-4743 

Grad OSIJEK

OSIJEK, Crkva sv. Mihaela Arkanđela 

Inventar crkve sv. Mihaela Arkanđela 

Z-4747 

OSIJEK, Kapucinska crkva sv. Jakova sa samostanom 

Inventar kapucinske crkve sv. Jakova sa samostanom 

Z-4746 

OSIJEK, Muzej Slavonije

Muzejska građa – Zbirka predmeta s arheoloških nalazišta, zbirka Računska tehnika i zbirka Radijska tehnika i radioprijemnici, zbirka Projektori nepokretnih slika, zbirka Reproduktori i snimači zvuka s matricama i zbirka Tekstilna tehnika

Z-3808

Grad VALPOVO

VALPOVO, Župna crkva Bezgrešnog začeća BDM 

Inventar župne crkve Bezgrešnog začeća BDM 

Z-4745 

POŽEŠKO-SLAVONSKA županija

Grad POŽEGA

POŽEGA

Biblioteka franjevačkog samostana u Požegi

Z-5066

Grad PAKRAC

PAKRAC, Muzej grada Pakraca

Muzejska građa – Školska zbirka i Zbirka razglednica

Z-5056

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Grad MALI LOŠINJ

NEREZINE 

Drveni motorni brod »Dražica« 

Z-4720 

VELI LOŠINJ 

Istarska bracera »Kovren« 

Z-4721 

Grad OPATIJA

OPATIJA, Hrvatski muzej turizma

Muzejska građa – Zbirka hotelskog inventara i opreme, Zbirka memorabilija i Zbirka suvenira

Z-5053

Grad NOVI VINODOLSKI

NOVI VINODOLSKI, Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski

Muzejska građa – Umjetnička zbirka

Z-5204

Grad RIJEKA

RIJEKA, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja

Muzejska građa – Zbirka maketa i modela jedrenjaka i parobroda, Zbirka Kresnik i Zbirka predmeta od kamena

Z-5073

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Grad IMOTSKI

IMOTSKI, Franjevački samostan 

Inventar Zbirke Franjevačkog samostana 

Z-4768 

Općina JELSA

JELSA, Crkva sv. Ivana  

Inventar pokretnih predmeta i umjetnina

Z-4899 

JELSA, Crkva sv. Roka  

Inventar pokretnih predmeta i umjetnina

Z-4898 

Općina KLIS

KLIS 

Zbirka oružja

Z-4693 

Grad OMIŠ

SEOCA, Nova crkva sv. Ante  

Inventar pokretnih predmeta

Z-4696 

OMIŠ, Gradski muzej Omiš

Muzejska građa – Umjetnička zbirka

Z-5199

Grad SPLIT

SPLIT 

Dio fundusa Sveučilišne knjižnice- Zbirka starih i rijetkih knjiga, Zbirka rukopisa i Zbirka serijskih publikacija 

Z-4695 

SPLIT, Etnografski muzej Split

Muzejska građa – Zbirka nošnji Slavonije i Baranje, Zbirka običaja, Zbirka muzeografskih pomagala, Zbirka europskih i vaneuropskih predmeta, Zbirka uzoraka vezova, Zbirka tepiha i Likovna zbirka

Z-4598

SPLIT, Arheološki muzej u Splitu

Muzejska građa – Zbirka Arheološki lokalitet Salona

Z-4597

SPLIT, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

Muzejska građa – Numizmatička zbirka

Z-5206

Grad SINJ

SINJ, Muzej Cetinske krajine

Muzejska građa – Prirodoslovna zbirka, Zbirka odlikovanja, medalja i plaketa, Zbirka oružja i Kulturno – povijesna zbirka

Z-3913

Grad TROGIR

TROGIR, Muzej grada Trogira

Muzejska građa – Arheološka zbirka lapidarij, Zbirka srednjovjekovne kulturne povijesti, Zbirka novovjekovne kulturne povijesti, Zbirka suvremene povijesti i Zbirka suvremene umjetnosti

Z-4517

Grad VRGORAC

VRGORAC, Župni ured 

Inventar zbirke župnog ureda

Z-4767 

Općina ZAGVOZD

ZAGVOZD 

Kulturno-povijesna zbirka 

Z-4766 

VARAŽDINSKA županija

Općina DONJI MARTIJANEC

HRASTOVLJAN, Kapela sv. Benedikta 

Inventar kapele sv. Benedikta 

Z-4963 

Općina KLENOVNIK

KLENOVNIK, Župna crkva Presvetog Trojstva 

Inventar župne crkve Presvetog Trojstva 

Z-4910 

Grad NOVI MAROF

NOVI MAROF

Slika »Vrbovečko groblje« 

Z-4911 

Grad LEPOGLAVA

PURGA LEPOGLAVSKA

Inventar crkve sv. Jurja

Z-5055

Grad VARAŽDIN

VARAŽDIN, Gradski muzej Varaždin

Muzejska građa – Zbirka namještaja, zrcala i satova

Z-3793

Općina VELIKI BUKOVEC

VELIKI BUKOVEC, Župna crkva sv. Franje Asiškog 

Inventar Župne crkve sv. Franje Asiškog 

Z-4962 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA županija

Grad SLATINA

SLATINA, Zavičajni muzej Slatina

Muzejska građa – Zbirka fotografija i Zbirka razglednica

Z-4291

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija

Općina CERNA

CERNA

Inventar crkve sv. Arkanđela Mihovila

Z-5118

Grad VUKOVAR

SOTIN

Inventar crkve sv. Marije Pomoćnice

Z-5120

ZAGREBAČKA županija

Grad JASTREBARSKO

GORICA SVETOJANSKA 

Stara drvena Kočija 

Z-4754 

GORICA SVETOJANSKA 

Stara vatrogasna kola 

Z-4755 

Grad SAMOBOR

OTRUŠEVEC, Kapela sv. Križa 

Oltar sv. Križa

Z-4671 

SAMOBOR, Kapela sv. Mihovila 

Inventar kapele sv. Mihovila 

Z-4672 

Grad SVETI IVAN ZELINA

SVETI IVAN ZELINA, Muzej Sveti Ivan Zelina

Muzejska građa – Likovna zbirka

Z-5070

Općina BRDOVEC

BRDOVEC, Muzej Brdovec

Muzejska građa Etnografska zbirka i Likovna zbirka

Z-5239


(D) NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro / Skupina kulturnih dobara

Broj Registra

VIŠE NASELJA

Umijeće sokolarenja

Z-4843

Klasa: 612-08/10-12/0016

Urbroj: 532-04-01-1/3-11-19

Zagreb, 1. srpnja 2011.

Ministar kulture
mr. Jasen Mesić, v. r.