Odluka o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina

NN 93/2011 (10.8.2011.), Odluka o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina

93 10.08.2011 Odluka o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1973

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. kolovoza 2011. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA SAZIVANJE KONSTITUIRAJUĆIH SJEDNICA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

I.

Ovlašćuju se župani, gradonačelnik Grada Zagreba, gradonačelnici i općinski načelnici da, u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke, sazovu konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina koja su izabrana u punom broju u sljedećim županijama, gradovima i općinama:

Zagrebačka županija:

za albansku nacionalnu manjinu

za bošnjačku nacionalnu manjinu

Grad Samobor:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Velika Gorica:

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Sisačko-moslavačka županija:

za albansku nacionalnu manjinu

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za češku nacionalnu manjinu

za romsku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Glina:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Hrvatska Kostajnica:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Kutina:

za češku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Petrinja:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Sisak:

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za romsku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Donji Kukuruzari:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Dvor:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Majur:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Topusko:

za srpsku nacionalnu manjinu

Karlovačka županija:

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Karlovac:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Ogulin:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Slunj:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Barilović:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Cetingrad:

za bošnjačku nacionalnu manjinu

Općina Krnjak:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Plaški:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Saborsko:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Vojnić:

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Varaždinska županija:

za srpsku nacionalnu manjinu

Koprivničko-križevačka županija

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Rasinja:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Sokolovac:

za srpsku nacionalnu manjinu

Bjelovarsko-bilogorska županija:

za albansku nacionalnu manjinu

za češku nacionalnu manjinu

za mađarsku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Bjelovar:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Daruvar:

za češku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Garešnica:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Grubišno Polje:

za češku nacionalnu manjinu

za mađarsku nacionalnu manjinu

Općina Dežanovac:

za češku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Đulovac:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Končanica:

za češku nacionalnu manjinu

Općina Sirač:

za češku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Velika Pisanica:

za srpsku nacionalnu manjinu

Primorsko-goranska županija:

za albansku nacionalnu manjinu

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za crnogorsku nacionalnu manjinu

za romsku nacionalnu manjinu

za slovensku nacionalnu manjinu

za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Rijeka:

za albansku nacionalnu manjinu

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za crnogorsku nacionalnu manjinu

za mađarsku nacionalnu manjinu

za makedonsku nacionalnu manjinu

za romsku nacionalnu manjinu

za slovensku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Vrbovsko:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Viškovo:

za srpsku nacionalnu manjinu

Ličko-senjska županija:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Gospić:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Otočac:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Donji Lapac:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Perušić:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Plitvička Jezera:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Udbina:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Vrhovine:

za srpsku nacionalnu manjinu

Virovitičko-podravska županija:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Slatina:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Virovitica:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Čađavica:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Gradina:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Suhopolje:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Voćin:

za srpsku nacionalnu manjinu

Požeško-slavonska županija:

za češku nacionalnu manjinu

za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Kutjevo:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Lipik:

za srpsku nacionalnu manjinu

za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Pakrac:

za češku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Požega:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Brestovac:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Čaglin:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Velika:

za srpsku nacionalnu manjinu

Brodsko-posavska županija:

za romsku nacionalnu manjinu

Grad Nova Gradiška:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Slavonski Brod:

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za romsku nacionalnu manjinu

Općina Dragalić:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Gornji Bogićevci:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Okučani:

za srpsku nacionalnu manjinu

Zadarska županija:

za albansku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Benkovac:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Obrovac:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Zadar:

za albansku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Gračac:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Zemunik Donji:

za srpsku nacionalnu manjinu

Osječko-baranjska županija:

za albansku nacionalnu manjinu

za mađarsku nacionalnu manjinu

za njemačku nacionalnu manjinu

za romsku nacionalnu manjinu

za slovačku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Beli Manastir:

za mađarsku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Našice:

za slovačku nacionalnu manjinu

Grad Osijek:

za albansku nacionalnu manjinu

za mađarsku nacionalnu manjinu

za njemačku nacionalnu manjinu

za slovačku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Bilje:

za mađarsku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Darda:

za mađarsku nacionalnu manjinu

za romsku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Erdut:

za mađarsku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Ernestinovo:

za mađarsku nacionalnu manjinu

Općina Jagodnjak:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Kneževi Vinogradi:

za mađarsku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Magadenovac:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Petlovac:

za mađarsku nacionalnu manjinu

Općina Podgorač:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Popovac:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Punitovci:

za slovačku nacionalnu manjinu

Općina Šodolovci:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Viljevo:

za srpsku nacionalnu manjinu

Šibensko-kninska županija:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Drniš:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Knin:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Skradin:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Šibenik:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Vodice:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Biskupija:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Ervenik:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Kistanje:

za srpsku nacionalnu manjinu

Vukovarsko-srijemska županija:

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za mađarsku nacionalnu manjinu

za slovačku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Ilok:

za slovačku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Vinkovci:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Vukovar:

za mađarsku nacionalnu manjinu

za rusinsku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

za ukrajinsku nacionalnu manjinu

Općina Bogdanovci:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Borovo:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Drenovci:

za bošnjačku nacionalnu manjinu

Općina Gunja:

za bošnjačku nacionalnu manjinu

Općina Markušica:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Negoslavci:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Nijemci:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Nuštar:

za mađarsku nacionalnu manjinu

Općina Stari Jankovci:

za mađarsku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Tompojevci:

za rusinsku nacionalnu manjinu

Općina Tordinci:

za mađarsku nacionalnu manjinu

Općina Trpinja:

za srpsku nacionalnu manjinu

Splitsko-dalmatinska županija:

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za crnogorsku nacionalnu manjinu

za slovensku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Split:

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za crnogorsku nacionalnu manjinu

za makedonsku nacionalnu manjinu

za slovensku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Podbablje:

za srpsku nacionalnu manjinu

Istarska županija:

za albansku nacionalnu manjinu

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za crnogorsku nacionalnu manjinu

za romsku nacionalnu manjinu

za slovensku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Buje – Buie:

za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Labin:

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Novigrad – Cittanova:

za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Poreč – Parenzo:

za albansku nacionalnu manjinu

za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Pula – Pola:

za albansku nacionalnu manjinu

za romsku nacionalnu manjinu

za slovensku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Rovinj – Rovigno:

za albansku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Umag – Umago:

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za slovensku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Vodnjan – Dignano:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Fažana – Fasana:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Medulin:

za srpsku nacionalnu manjinu

Dubrovačko-neretvanska

za bošnjačku nacionalnu manjinu

županija:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Dubrovnik:

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Metković:

za srpsku nacionalnu manjinu

Međimurska županija:

za romsku nacionalnu manjinu

Grad Čakovec:

za romsku nacionalnu manjinu

Općina Mala Subotica:

za romsku nacionalnu manjinu

Općina Nedelišće:

za romsku nacionalnu manjinu

Općina Orehovica:

za romsku nacionalnu manjinu

Općina Pribislavec:

za romsku nacionalnu manjinu

Grad Zagreb:

za albansku nacionalnu manjinu

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za crnogorsku nacionalnu manjinu

za češku nacionalnu manjinu

za mađarsku nacionalnu manjinu

za romsku nacionalnu manjinu

za slovensku nacionalnu manjinu

za srpsku nacionalnu manjinu.

II.

Ovlašćuju se župani, gradonačelnik Grada Zagreba, gradonačelnici i općinski načelnici da, u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke, sazovu konstituirajuće sjednice vijeća nacionalnih manjina u kojima je izabrana natpolovična većina članova, u sljedećim županijama, gradovima i općinama:

Zagrebačka županija:

za srpsku nacionalnu manjinu

Sisačko-moslavačka županija:

Grad Novska:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Gvozd:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Hrvatska Dubica:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Sunja:

za srpsku nacionalnu manjinu

Varaždinska županija:

za slovensku nacionalnu manjinu

Grad Varaždin:

za srpsku nacionalnu manjinu

Koprivničko-križevačka županija:

Grad Koprivnica:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Križevci:

za srpsku nacionalnu manjinu

Bjelovarsko-bilogorska županija:

Grad Grubišno Polje:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Končanica:

za srpsku nacionalnu manjinu

Primorsko-goranska županija:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Kastav:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Mali Lošinj:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Opatija:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Čavle:

za srpsku nacionalnu manjinu

Virovitičko-podravska županija:

Grad Orahovica:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Čačinci:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Sopje:

za srpsku nacionalnu manjinu

Požeško-slavonska županija:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Lipik:

za češku nacionalnu manjinu

Grad Pleternica:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Jakšić:

za srpsku nacionalnu manjinu

Brodsko-posavska županija:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Slavonski Brod:

za srpsku nacionalnu manjinu

Općina Stara Gradiška:

za srpsku nacionalnu manjinu

Osječko-baranjska županija:

Općina Draž:

za mađarsku nacionalnu manjinu

Vukovarsko-srijemska

županija:

za rusinsku nacionalnu manjinu

Općina Bogdanovci:

za rusinsku nacionalnu manjinu

Općina Tovarnik:

za srpsku nacionalnu manjinu

Splitsko-dalmatinska županija:

Grad Imotski:

za srpsku nacionalnu manjinu

Istarska županija:

Grad Poreč – Parenzo:

za srpsku nacionalnu manjinu

Grad Pula – Pola:

za bošnjačku nacionalnu manjinu

za crnogorsku nacionalnu manjinu

za makedonsku nacionalnu manjinu

Grad Vodnjan – Dignano:

za talijansku nacionalnu manjinu

Grad Zagreb:

za makedonsku nacionalnu manjinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/11-02/01

Urbroj: 5030106-11-11

Zagreb, 3. kolovoza 2011.

Predsjednica

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.