Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova

NN 95/2011 (17.8.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

2005

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 13. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj: 174/2004., 92/2005., 02/2007., 107/2007., 65/2009., 137/2009., 146/2010. i 55/2011.), ministar obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA I DRUGIH TROŠKOVA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova (»Narodne novine« broj: 52/2005., 155/2008., 31/2011.) u članku 10. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»1) Pravo na naknadu troškova upravnog postupka za prijevoz u drugo mjesto ima stranka ako je od nadležnog upravnog tijela upućena, odnosno pozvana u drugo mjesto radi pregleda ili sudjelovanja u vještačenju pred vijećem liječničkog povjerenstva u slučaju kada je postupak pokrenut po službenoj dužnosti i kada je postupak pokrenut po zahtjevu stranke povoljno okončan.

2) Korisnik prava po ovom Zakonu kojemu je nadležni liječnik odredio pratitelja za putovanje radi pregleda pred vijećem liječničkog povjerenstva ima pravo na naknadu troškova prijevoza i za pratitelja kada osobno ostvari pravo na naknadu ovoga troška upravnog postupka.

3) Troškovi prijevoza nadoknađuju se prema izdanoj voznoj karti za prijevoz autobusom, odnosno drugim razredom željeznice ili brodom.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-0001/109

Urbroj: 519-04/3-11-5

Zagreb, 29. srpnja 2011.

Ministar

Tomislav Ivić, prof., v. r.