Odluka o postavljanju Vesne Terzić za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Chile, sa sjedištem u Santiagu de Chille

NN 100/2011 (5.9.2011.), Odluka o postavljanju Vesne Terzić za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Chile, sa sjedištem u Santiagu de Chille

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2050

Na teme ju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/10-01/36, urbroj: 50304/2-11-09 od 2. lipnja 2011., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

VESNA TERZIĆ, izvanredna i opunomoćena veleposlanica Republike Hrvatske u Republici Čile, sa sjedištem u Santiagu de Chile, postavlja se i za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Ekvador, sa sjedištem u Santiagu de Chile.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/10-02/35
Urbroj: 71-05-03/3-11-6
Zagreb, 30. kolovoza 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.