Ispravak Tehničkog propisa o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

NN 100/2011 (5.9.2011.), Ispravak Tehničkog propisa o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2068

Nakon uvida u »Narodne novine« utvrđena je pogreška u Tehničkom propisu o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima objavljenim u »Narodnim novinama«, broj 81/11 od 14. srpnja 2011. godine, te se daje

ISPRAVAK

TEHNIČKOG PROPISA O IZMJENI I DOPUNI TEHNIČKOG PROPISA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

U članku 11. u Prilogu »L« točki L.1.2.4.1. podtočki b) umjesto »od 3 x 3 mm do 5 x 5 mm« treba stajati: »od 30 x 30 mm do 50 x 50 mm«.

Ovaj ispravak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/11-04/14

Urbroj: 531-01-11-3

Zagreb, 26. kolovoza 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.