Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda

NN 101/2011 (7.9.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2079

Na temelju članka 35. stavka 9. i 13. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11) te članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVOĐENJU OBVEZNOG OZNAČAVANJA I REGISTRACIJE GOVEDA

Članak 1.

U Pravilniku o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 81/11) u članku 54. stavku 1. datum »1. rujna 2011.« zamjenjuje se datumom »1. prosinca 2011.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/137
Urbroj: 525-06-1-0568/11-1
Zagreb, 31. kolovoza 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.