Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

NN 101/2011 (7.9.2011.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

HRVATSKA NARODNA BANKA

2080

Na temelju članka 58. stavka 4. i članka 60. stavka 3. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/2009.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU OTVARANJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA

I.

U Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, br. 3/2011., 35/2011., 50/2011. i 89/2011.) u Prilog 1. Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka unose se sljedeća izmjena i dopuna:

1. Pod entitetom »SUDAN« mijenja se brojčana oznaka tako da tekst sada glasi:

SUDAN

SUDAN

SD

SDN

729

Republika Sudan

Republic of the Sudan

Napomena: Sudan je podijeljen na Sudan (sjeverni dio) i Južni Sudan (južni dio).

2. Ispod entiteta »JUŽNA DŽORDŽIJA I OTOCI JUŽNI SENDVIČ« dodaje se novi entitet »JUŽNI SUDAN« s pripadajućim slovnim i brojčanim oznakama kako slijedi:

JUŽNI SUDAN

SOUTH SUDAN

SS

SSD

728

Republika Južni Sudan

Republic of South Sudan

Napomena: Sudan je podijeljen na Sudan (sjeverni dio) i Južni Sudan (južni dio).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 232-020/08-11/ŽR

Zagreb, 29. kolovoza 2011.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.