Izmjene Mreže javne zdravstvene službe

NN 103/2011 (12.9.2011.), Izmjene Mreže javne zdravstvene službe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2111

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011 i 84/2011), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatske liječničke komore, ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

IZMJENE

MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

I.

U Mreži javne zdravstvene službe (»Narodne novine« br. 98/2009, 14/2010 – ispr., 81/2010 i 64/2011) u točki VIII. u tablici III.3. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI točka III.3.3. mijenja se i glasi:

III.3.3.

Psihijatrijska bolnica »Sveti Rafael« Strmac

DJELATNOST

Broj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

Dugotrajno liječenje

30

 

Palijativna skrb

10

Kronične duševne bolesti

 

103

Ukupno

40

103

II.

U tablici III.7. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI točka III.7.2. mijenja se i glasi:

III.7.2.

Opća bolnica Ogulin

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Broj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb

Interna medicina

56

 

Pedijatrija

10

 

Ginekologija i opstetricija

14

 

Opća kirurgija

37

 

Dugotrajno liječenje

 

15

Palijativna skrb

5

Ukupno

117

20

Točka III.7.3. mijenja se i glasi:

Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa

DJELATNOST

Broj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb

Dugotrajno liječenje

145

Palijativna skrb

15

Ukupno

160

III.

U tablici III.15. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI točka III.15.1. mijenja se i glasi:

III.15.1.

Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Broj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb

Interna medicina

148*

 

Neurologija

26

 

Pedijatrija

24

 

Infektologija

12

 

Ginekologija i opstetricija

61

 

Opća kirurgija

106

 

Ortopedija

10

 

Urologija

10

 

Oftalmologija

12

 

Otorinolaringologija

17

 

Dugotrajno liječenje

 

25**

Palijativna skrb

8**

Ukupno

426

33

* od toga 33 na lokalitetu Petrinja

** na lokalitetu Petrinja

IV.

U tablici III.17. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI točka III.17.2. mijenja se i glasi:

III.17.2.

Opća bolnica »Hrvatski ponos« Knin

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Broj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb

Interna medicina

20

 

Pedijatrija

10

 

Ginekologija i opstetricija

12

 

Opća kirurgija

18

 

Dugotrajno liječenje

 

70

Palijativna skrb

10

Ukupno

60

80

V.

U tablici III.18. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI točka III.18.2. mijenja se i glasi:

III.18.2.

Specijalna bolnica za kronične bolesti Novi Marof

DJELATNOST

Broj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb

Dugotrajno liječenje

263

Palijativna skrb

37

Ukupno

300

VI.

U tablici III.21. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U ZADARSKOJ ŽUPANIJI točka III.21.1. mijenja se i glasi:

III.21.1.

Opća bolnica Zadar

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Interna medicina

139

Neurologija

27

Pedijatrija

28

Psihijatrija

25

Infektologija

14

Dermatologija i venerologija

10

Ginekologija i opstetricija

72

Opća kirurgija

110

Ortopedija

30*

Urologija

20

Oftalmologija

15

Otorinolaringologija

23

Ukupno

513

* na lokalitetu Biograd na Moru

Točka III.21.2. mijenja se i glasi:

III.21.2.

Specijalna bolnica za ortopediju, Biograd na Moru

DJELATNOST

Broj postelja za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti

Dugotrajno liječenje

50

 

Palijativna skrb

10

 

Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima

 

60

Ukupno

60

60

VII.

Iznimno od broja timova na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti određenog Mrežom javne zdravstvene službe Zavod može sklopiti ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa zdravstvenom ustanovom, odnosno privatnim zdravstvenim radnikom koji obavlja zdravstvenu djelatnost u prostoru određenog tijela javne vlasti.

VIII.

Ove Izmjene Mreže javne zdravstvene službe stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-3/11-01/169
Urbroj: 534-07-11-1
Zagreb, 31. kolovoza 2011.

Potpredsjednik Vlade i ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.