Dopuna Popisa ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

NN 104/2011 (13.9.2011.), Dopuna Popisa ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2116

Na temelju članka 18. stavak 5. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla (»Narodne novine«, broj 80/07, 99/10) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavljuje

DOPUNU POPISA

OVLAŠTENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KAKVOĆE GNOJIVA I POBOLJŠIVAČA TLA

U Popisu ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla (»Narodne novine«, broj 5/2011), iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

5. ZIK d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Gaja 17/III, na lokaciji Naftno-kemijskog laboratorija u Sisku, Otokara Keršovanija 1, upisan pod rednim brojem pet (5.) u evidenciju ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla, ovlašćuje se za obavljanje ispitivanja kakvoće mineralnih gnojiva.

Klasa: 320-11/10-01/107

Urbroj: 525-02-1-0012/11-4

Zagreb, 31. kolovoza 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.