Pravilnik o izmjenama Pravilnika o popisu pošiljaka koje podliježe veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske

NN 106/2011 (16.9.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o popisu pošiljaka koje podliježe veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2128

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POPISU POŠILJAKA KOJE PODLIJEŽU VETERINARSKOM PREGLEDU U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o popisu pošiljka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 97/07 i 142/08) u članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Svi mješoviti proizvodi koji sadrže mliječnu komponentu ne podliježu veterinarskom pregledu ukoliko je mliječna komponenta dobivena i obrađena na način propisan za zemlje navedene u Prilogu I. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te veterinarskom certificiranju pošiljaka mlijeka i mliječnih proizvoda koji se uvoze u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 41/11)[1]«.

Članak 2.

Briše se Prilog III. Pravilnika o popisu pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 97/07 i 142/08).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/132

Urbroj: 525-11-2-0549/11-1

Zagreb, 27. srpnja 2011. godine

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

[1] Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 605/2010 od 2. srpnja 2010. kojom se utvrđuju uvjeti zdravlja životinja i javnog zdravlja te veterinarskog certificiranja za uvoz u Europsku uniju sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi