Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "2011"

NN 108/2011 (21.9.2011.), Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "2011"

HRVATSKA NARODNA BANKA

2143

Na temelju Odluke o donošenju Plana izdavanja prigodnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta u 2011. godini, koju je Savjet Hrvatske narodne banke pod Z. br. 1724/2010. donio na sjednici održanoj 21. listopada 2010., te članka 22. i članka 43. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKOGA KOMPLETA PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2011.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatičke komplete prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna, s oznakom godine kovanja »2011.«.

2. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatičke komplete iz točke 1. ove Odluke u količini od 1000 komada.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna uložen u numizmatičke komplete izrađen je u tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja i zataljen u plastične omote pravokutnog oblika, dimenzija 166 x 111 mm.

4. U numizmatički komplet iz točke 3. ove Odluke uložena su tri različita primjerka prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna, čija su osnovna obilježja identična opisima iskazanima u sljedećim Odlukama:

1) Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »10. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske 15. 1. 1992. – 15. 1. 2002.« (»Narodne novine«, br. 119/2001.),

2) Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »Republika Hrvatska kandidat za članstvo u Europskoj uniji 18. VI. 2004.« (»Narodne novine«, br. 88/2005.) i

3) Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »Godišnja skupština Europske banke za obnovu i razvoj, Zagreb 2010.« (»Narodne novine«, br. 48/2010.).

5. Numizmatički kompleti prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja »2011.« prodavat će se po cijeni od 100,00 kuna za komplet, uvećanoj za PDV.

6. Hrvatska narodna banka prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu i posredovanjem trgovačkih društava.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 239-020/09-11/ŽR

Zagreb, 9. rujna 2011.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.