Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci

NN 112/2011 (30.9.2011.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci

MINISTARSTVO KULTURE

2183

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, br. 142/98 i 65/09), a na prijedlog Hrvatskoga muzejskog vijeća, ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA STRUČNIH ZVANJA U MUZEJSKOJ STRUCI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (»Narodne novine«, broj 97/10) u članku 27. stavku 3. iza točke 1. dodaje se točka 2. koja glasi:

»2. Osnove muzejske dokumentacije.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/11-0170151

Urbroj: 532-10-02/7-11-01

Zagreb, 20. rujna 2011.

Ministar
mr. Jasen Mesić, v. r.