Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vojnim odorama

NN 113/2011 (5.10.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vojnim odorama

MINISTARSTVO OBRANE

2214

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02,175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09) i članka 116. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOJNIM ODORAMA

Članak 1.

U Pravilniku o vojnim odorama (»Narodne novine«, broj 58/11) u članku 17. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Pripadnici Počasno-zaštitne bojne za vrijeme obnašanja počasnih zadaća nose službene vojne odore sve tri grane Oružanih snaga uz modifikacije odora potrebnih za obavljanje počasnih zadaća.«

Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.

Članak 2.

U članku 48. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pripadnici Počasno-zaštitne bojne za vrijeme obnašanja počasnih zadaća nose kao dopunske dijelove službenih vojnih odora i dugi kaput, posebne čizme, posebne sužene hlače, posebni remen s uprtačem te bijele rukavice.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

U članku 61. stavku 1. točka 12. mijenja se i glasi:

»12. spremnik za streljivo«.

Članak 4.

U članku 72. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U prigodama iz članka 37. ovoga Pravilnika vojne osobe koje imaju na zaduženju samo prikrivnu vojnu odoru (dragovoljni ročnici i gardisti), nose na istoj umanjenice ili male oznake odlikovanja i medalja.«

Članak 5.

U članku 74. stavku 2. riječ: »trokuta« briše se.

Članak 6.

U članku 100. stavku 6. iza riječi: »osim Bojne za specijalna djelovanja« dodaju se riječi: »i Počasno-zaštitne bojne«.

U stavku 7. iza riječi: »Pripadnici Bojne za specijalna djelovanja« dodaju se riječi: »i Počasno-zaštitne bojne«.

Članak 7.

U članku 121. stavku 3. riječi: »na lijevom« zamjenjuju se riječima: »na desnom«.

Članak 8.

U članku 130. stavku 1. točke 2. i 9. mijenjaju se i glase:

»2. vojne oznake: zastava Republike Hrvatske s natpisima »HRVATSKA« i »CROATIA«, grb Oružanih snaga i znak Oružanih snaga, znaci grana za vojne kape, šešire ili beretke

9. vojne oznake: oznaka generala i admirala na vojnim odorama, oznaka kadeta, oznaka i značke s prezimenom, identifikacijske pločice, kožni nosači za oznake dužnosti, oznake sjenila službenih i svečanih kapa, metalni znaci za beretke, značka inspektora obrane, značka Obalne straže, značke Vojne policije, znak i oznake dragovoljnih ročnika.«.

Članak 9.

(1) Prilog Pravilnika o vojnim odorama sadrži:

1. Tablični pregled kompleta pojedinih vrsta vojnih odora

2. Vojne oznake: zastava Republike Hrvatske s natpisima »HRVATSKA« i »CROATIA«, grb Oružanih snaga i znak Oružanih snaga, znaci grana za vojne kape, šešire ili beretke

3. Vojne oznake: oznake činova u Oružanim snagama

4. Vojne oznake: znak Ministarstva obrane, znak Glavnog stožera Oružanih snaga, znakovi grana Oružanih snaga i cjelina iste razine, znakovi cjelina izvan Oružanih snaga u koje su raspoređene vojne osobe

5. Vojne oznake: znakovi rodova, službi i struka Oružanih snaga

6. Vojne oznake: znakovi dužnosti u Oružanim snagama i Ministarstvu obrane

7. Vojne oznake: znakovi i značke vojnih škola, značke dočasničke izobrazbe, znakovi kadeta

8. Vojne oznake: značke vojnih zvanja i vojnih vještina

9. Vojne oznake: oznaka generala i admirala na vojnim odorama, oznaka kadeta, oznaka i značke s prezimenom, identifikacijske pločice, kožnati nosači za oznake dužnosti, oznake sjenila službenih i svečanih kapa, metalni znaci za beretke, značka inspektora obrane, značka Obalne straže, značke Vojne policije, znak i oznake dragovoljnih ročnika.

(2) Prilog Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/11-04/15

Urbroj: 512-01-11-5

Zagreb, 20. rujna 2011.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG PRAVILNIKA O VOJNIM ODORAMA

1. TABLIČNI PREGLED KOMPLETA POJEDINIH VRSTA VOJNIH ODORA

a) Prikrivna vojna odora

Redni broj

Osnovni dijelovi prikrivne vojne odore

1.

kapa

2.

jakna

3.

hlače

4.

košulja

5.

čizme

6.

remen za hlače

7.

vojne oznake

Redni broj

Dopunski dijelovi prikrivne vojne odore

1.

opasač

2.

beretka

3.

šešir

4.

navlaka za borbenu kacigu

5.

vesta

6.

potkapa

7.

rukavice

8.

donje rublje

9.

kišno odijelo

10.

odijelo za ekstremne uvjete

11.

papuče

12.

ručnik

13.

pidžama

14.

kratke hlače za mornare i dočasnike

15.

majica mornarska

16.

cipele

Redni broj

Dopunska oprema prikrivne vojne odore

1.

borbena kaciga

2.

naprtnjača

3.

putna torba

4.

borbeni prsluk

5.

zaštitni prsluk

6.

zaštitna maska

7.

pribor za jelo

8.

identifikacijske pločice (2 kom.)

b/1) Službena vojna odora HKoV-a

Za HKoV (muška)

Za HKoV (ženska)

Redni broj

Osnovni dijelovi službene vojne odore

1.

kapa

2.

kratki kaput

3.

službena jakna

4.

hlače

5.

košulja d/r s naramenicama

6.

košulja k/r s naramenicama

7.

vesta

8.

remen

9.

kravata

10.

cipele

11.

vojne oznake

Redni broj

Osnovni dijelovi službene vojne odore

1.

šešir

2.

kratki kaput

3.

službena jakna

4.

hlače

5.

suknja

6.

košulja d/r s naramenicama

7.

košulja k/r s naramenicama

8.

vesta

9.

remen

10.

kravata

11.

cipele

12.

vojne oznake

Redni broj

Dopunski dijelovi službene vojne odore

1.

kožna jakna

2.

beretka

3.

kišna kabanica

4.

kožne rukavice

5.

šal

6.

donje rublje

7.

remen s uprtačem

Redni broj

Dopunski dijelovi službene vojne odore

1.

kožna jakna

2.

beretka

3.

kišna kabanica

4.

kožne rukavice

5.

šal

6.

donje rublje

7.

remen s uprtačem

Redni broj

Dopunska oprema službene vojne odore

1.

službena torba

2.

identifikacijske pločice (2 kom.)

Redni broj

Dopunska oprema službene vojne odore

1.

službena torba

2.

identifikacijske pločice (2 kom.)

Napomena: pobočnici i vojni izaslanici zadužuju i zlatnu tropletu vrpcu

b/2) Službena vojna odora HRZ-a i PZO-a

Za HRZ i PZO (muška)

Za HRZ i PZO (ženska)

Redni broj

Osnovni dijelovi službene vojne odore

1.

kapa

2.

kratki kaput

3.

službena jakna

4.

hlače

Redni broj

Osnovni dijelovi službene vojne odore

1.

šešir

2.

kratki kaput

3.

službena jakna

4.

hlače

5.

suknja

5.

košulja d/r s naramenicama

6.

košulja k/r s naramenicama

7.

vesta

8.

remen

9.

kravata

10.

cipele

11.

vojne oznake

6.

košulja d/r s naramenicama

7.

košulja k/r s naramenicama

8.

vesta

9.

remen

10.

kravata

11.

cipele

12.

vojne oznake

Redni broj

Dopunski dijelovi službene vojne odore

1.

kožna jakna

2.

beretka

3.

kišna kabanica

4.

kožne rukavice

5.

šal

6.

donje rublje

7.

remen s uprtačem

Redni broj

Dopunski dijelovi službene vojne odore

1.

kožna jakna

2.

beretka

3.

kišna kabanica

4.

kožne rukavice

5.

šal

6.

donje rublje

7.

remen s uprtačem

Redni broj

Dopunska oprema službene vojne odore

1.

službena torba

2.

identifikacijske pločice (2 kom)

Redni broj

Dopunska oprema službene vojne odore

1.

službena torba

2.

identifikacijske pločice (2 kom)

Napomena: pobočnici i vojni izaslanici zadužuju i srebrnu tropletu vrpcu

b/3) Službena vojna odora HRM-a

Za HRM (muška)

Za HRM (ženska)

Redni broj

Osnovni dijelovi službene zimske vojne odore

1.

kapa

2.

kratki kaput

3.

službena jakna

4.

hlače

5.

košulja d/r s naramenicama

6.

vesta

7.

kravata

8.

remen

9.

cipele

10.

vojne oznake

Redni broj

Osnovni dijelovi službene zimske vojne odore

1.

šešir

2.

kratki kaput

3.

službena jakna

4.

hlače

5.

suknja

6.

košulja d/r s naramenicama

7.

vesta

8.

kravata

9.

remen

10.

cipele

11.

vojne oznake

Redni broj

Dopunski dijelovi službene zimske vojne odore

1.

kožna jakna

2.

kišna kabanica

3.

šal

4.

donje rublje

5.

kožne rukavice

6.

remen s uprtačem

Redni broj

Dopunski dijelovi službene zimske vojne odore

1.

kožna jakna

2.

kišna kabanica

3.

šal

4.

donje rublje

5.

kožne rukavice

Redni broj

Dopunska oprema službene odore

1.

mantil

2.

službena torba

3.

identifikacijske pločice (2 kom.)

Redni broj

Dopunska oprema službene odore

1.

mantil

2.

službena torba

3.

identifikacijske pločice (2 kom.)

Napomena: pobočnici i vojni izaslanici zadužuju i zlatnu tropletu vrpcu

c/1) Svečana vojna odora HKoV-a, HRZ-a i PZO-a, HRM-a

Za HKoV (muška)

Za HKoV (ženska)

Redni broj

Osnovni dijelovi svečane vojne odore

Redni broj

Osnovni dijelovi svečane vojne odore

1.

kapa

1.

šešir

2.

kratki kaput

2.

kratki kaput

3.

svečana jakna

3.

svečana jakna

4.

majica k/r

4.

majica k/r

5.

košulja

5.

košulja

6.

hlače

6.

hlače

7.

suknja

7.

kravata

8.

mašna-kravata

8.

remen

9.

remen

9.

cipele

10.

cipele

10.

bijele rukavice

11.

bijele rukavice

11.

vojne oznake

12.

vojne oznake

Za HRZ i PZO (muška)

Za HRZ i PZO (ženska)

Redni broj

Osnovni dijelovi svečane vojne odore

Redni broj

Osnovni dijelovi svečane vojne odore

1.

kapa

1.

šešir

2.

kratki kaput

2.

kratki kaput

3.

svečana jakna

3.

svečana jakna

4.

hlače

4.

hlače

5.

suknja

5.

košulja

6.

košulja

6.

majica k/r

7.

majica k/r

7.

kravata

8.

mašna-kravata

8.

remen za hlače

9.

remen za hlače

9.

cipele

10.

cipele

10.

bijele rukavice

11.

bijele rukavice

11.

vojne oznake

12.

vojne oznake

Za HRM (muška)

Za HRM (ženska)

Redni broj

Osnovni dijelovi svečane vojne odore (bijela u ljetnom razdoblju, modra u zimskom razdoblju)

Redni broj

Osnovni dijelovi svečane vojne odore (bijela u ljetnom razdoblju, modra u zimskom razdoblju)

1.

kapa

1.

šešir

2.

kratki kaput

2.

kratki kaput

3.

svečana jakna

3.

svečana jakna

4.

hlače

4.

hlače

5.

suknja

5

košulja d/r

6.

košulja d/r

6.

majica k/r

7.

majica k/r

7.

kravata

8.

mašna-kravata

8.

bijeli remen

9.

remen za hlače

9.

remen za hlače

10.

bijele i crne cipele

10.

bijele i crne cipele

11.

bijele rukavice

11.

bijele rukavice

12.

vojne oznake

12.

vojne oznake

c/2) Svečana vojna odora za mornare

Redni broj

Osnovni dijelovi svečane vojne odore

1.

kapa bijele boje

2.

svečana bluza bijela i plava

3.

majica bijela

4.

hlače ili suknja – modre

5.

Remen – modri

6.

jakna zimska – modra

7.

crne cipele

8.

bijele rukavice

Redni broj

Dopunski dijelovi svečane vojne odore za mornare

1.

majica mornarska

2.

donje rublje

3.

vesta

c/3) Počasna ceremonijalna vojna odora

Redni broj

Osnovni dijelovi počasne ceremonijalne vojne odore

1.

crvena ili bijela kapa

2.

crveni ili bijeli kratki kaput-ogrtač (menten)

3.

crveni ili bijeli dugi kaput (surka)

4.

pletena vrpca-kopča

5.

bijela košulja ili majica

6.

crne hlače

7.

bijele rukavice

8.

crna marama-kravata okovratnik sa zlatnim grbom Republike Hrvatske i zlatnim resama

9.

crne čizme ili cipele

10.

remen

11.

opasač

12.

spremnik za streljivo

13.

vojne oznake

d) Posebna odjeća i obuća

d/1) Radno-zaštitna odjeća

Redni broj

Osnovni dijelovi posebne odjeće

1.

zaštitna jakna

2.

zaštitna kuta

3.

zaštitna bluza

4.

zaštitne hlače

5.

zaštitna obuća

6.

zaštitne rukavice

7.

zaštitna kapa

8.

zaštitna kaciga

d/2) Odjeća u funkciji vojne odore

Redni broj

1.

kombinezon

2.

kapa lađica za pilote i osoblje ZT-a

d/3) Športska odjeća i obuća

Redni broj

1.

športska kapa

2.

trenirka

3.

majica

4.

kratke gaće

5.

športska kišna jakna

6.

športska zimska jakna

7.

čarape

8.

tenisice

9.

športska torba

2. VOJNE OZNAKE: ZASTAVA REPUBLIKE HRVATSKE S NATPISIMA »HRVATSKA« I »CROATIA«, GRB ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE, ZNAK ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE, ZNACI GRANA ZA VOJNE KAPE, ŠEŠIRE ILI BERETKE

Zastava Republike Hrvatske s natpisima »HRVATSKA« i »CROATIA« je zastava Republike Hrvatske u umanjenom mjerilu s natpisom »HRVATSKA« iznad zastave i natpisom »CROATIA« ispod zastave. Kada se izrađuje u stvarnim bojama, oznaka je obrubljena zlatnim rubom. Oznaka se nosi samo na prikrivnoj odori.

Oznaka za prikrivnu odoru, tkana ili vezena u stvarnim bojama, izrađuje se u veličini 55x70 mm. Zastava unutar oznake je veličine 33x66 mm. Slova natpisa »HRVATSKA« i »CROATIA« su u fontu ARIAL visine 8 mm, bijele boje na zelenoj podlozi. Oznaka je obrubljena zlatnim rubom.

Oznaka za prikrivnu odoru, tkana je ili vezena u bojama prikrivne odore, a izrađuje se u veličini 55x70 mm. Zastava unutar oznake je veličine 33x66 mm. Slova natpisa »HRVATSKA« i »CROATIA« su u fontu ARIAL visine 8 mm.

Grb Oružanih snaga je grb Republike Hrvatske položen na zlatni zaobljeni štit. Omjer širine i visine grba je 1: 1,33. Grb Oružanih snaga sastavni je dio znaka Oružanih snaga, znakova grana Oružanih snaga koji se nose na vojnim kapama, šeširima ili beretkama te u drugim vojnim oznakama, a koristi se samostalno za kape prikrivnih odora. Metalni grb Oružanih snaga koji se nosi na kapi prikrivne vojne odore izrađuje se u stvarnim bojama i u veličini 30x40 mm, a tkani ili vezeni (štikani) koji se nosi na kapi prikrivne vojne odore izrađuje se u boji odore i u veličini 27x37 mm.

Lijevo: grb OS RH za prikrivnu kapu i beretku, metalni

Desno: grb OS RH za prikrivnu odoru, tkani ili vezeni u boji prikrivne odore

Znak Oružanih snaga je ovalnog oblika obrubljen ovalnom vrpcom u kojoj je u gornjem dijelu ispisan tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, a u donjem dijelu »ORUŽANE SNAGE«. U središtu ovalnog dijela znaka, obrubljen tropletom, nalazi se grb Oružanih snaga. Omjer širine i visine znaka je 1: 1,2. Znak Oružanih snaga kao oznaku pripadnosti Oružanim snagama nose na vojnim odorama sve djelatne vojne osobe.

Lijevo: znak Oružanih snaga

Sredina: znak Oružanih snaga kao oznaka za službenu odoru, tkana ili vezena, veličine 85x100 mm

Desno: znak Oružanih snaga oznaka Oružanih snaga za prikrivnu odoru, tkana ili vezena u boji prikrivne odore, veličine 85x100 mm

Znakove grana Oružanih snaga za vojne kape, šešire ili beretke nose sve vojne osobe ovisno o grani kojoj pripadaju.

Lijevo od gore prema dolje: znak HKoV-a (omjer širine i visine 1,05: 1), znak HRZ-a i PZO-a (omjer širine i visine 1,38: 1) i znak HRM-a (omjer širine i visine 1,53: 1) za svečane vojne kape, šešire ili beretke s apliciranim grbom Oružanih snaga u stvarnim bojama, u vezenoj izvedbi na crnoj podlozi.

Desno od gore prema dolje: znak HKoV-a, znak HRZ-a i PZO-a i znak HRM-a za službene vojne kape, šešire ili beretke s apliciranim grbom Oružanih snaga u stvarnim bojama, u metalnoj izvedbi.

3. VOJNE OZNAKE: OZNAKE ČINOVA U ORUŽANIM SNAGAMA

3.1. Oznake činova za vojnike, mornare i kadete: čin pozornika (lijevo) i čin razvodnika (desno). Oznake činova su širine 60 mm i visine 30 mm. Oznake činova izrađuju se u boji prikrivne vojne odore.

3.2. Oznake činova za dočasnike: čin skupnika (lijevo), čin desetnika (sredina) i čin narednika (desno). Oznake činova su širine 60 mm i visine 55 mm. Oznake činova izrađuju se u boji prikrivne vojne odore.

3.3. Oznake činova za dočasnike: čin nadnarednika (lijevo), čin stožernog narednika (sredina) i čin časničkog namjesnika (desno). Oznake činova su širine 60 mm i visine 72 mm. Oznake činova izrađuju se u boji prikrivne vojne odore.

3.4. Oznake činova za niže časnike: čin poručnika i poručnika korvete (lijevo), čin natporučnika poručnika fregate (sredina) i čin satnika i poručnika bojnog broda (desno). Oznake činova poručnika i natporučnika su širine 60 mm i visine 47 mm, a oznaka čina satnika je širine 60 mm i visine 58 mm. Oznake činova izrađuju se u boji prikrivne vojne odore.

3.5. Oznake činova za više časnike: čin bojnika i kapetana korvete (lijevo), čin pukovnika i kapetana fregate (sredina) i čin brigadira i kapetana bojnog broda (desno). Oznake činova bojnika i pukovnika su širine 60 mm i visine 56 mm, a oznaka čina brigadira je širine 60 mm i visine 67 mm. Oznake činova izrađuju se u boji prikrivne vojne odore.

3.6. Oznake činova za generale i admirale: čin brigadnog generala i komodora (lijevo), čin general bojnika i kontraadmirala (sredina) i čin general pukovnika i viceadmirala (desno). Oznake činova brigadnog generala i general bojnika su širine 60 mm i visine 69 mm, a oznaka čina general pukovnika je širine 60 mm i visine 80 mm. Oznake činova izrađuju se u boji prikrivne vojne odore.

3.7. Oznake činova za generale i admirale: čin generala zbora i admirala (lijevo), čin stožernog generala i admirala flote (desno). Oznake činova generala zbora i stožernog generala su širine 60 mm i visine 91,5 mm. Oznake činova izrađuju se u boji prikrivne vojne odore.

3.8. Oznake za osobe na službi u Vojnom ordinarijatu: oznaka vojnog kapelana (lijevo) i oznaka vojnog ordinarija i generalnog vikara (desno). Oznaka vojnog kapelana je širine 60 mm i visine 56 mm, a oznaka vojnog ordinarija i generalnog vikara je širine 60 mm i visine 69 mm. Oznake za osobe na službi u Vojnom ordinarijatu izrađuju se u boji prikrivne vojne odore.

3.9. Oznake činova Oružanih snaga na naramenicama za službenu i svečanu odoru HKoV-a i HRZ-a i PZO-a za vojnike (boja navlake je crna): čin pozornika (lijevo) i čin razvodnika (desno). Navlaka je širine 55 mm i duljine 94 mm. Oznake ranga za HKoV su pozlaćene, a za HRZ i PZO su srebrno patinirane. Oznake ranga mogu biti u metalnoj ili u vezenoj izvedbi.

3.10. Oznake činova Oružanih snaga na naramenicama za službenu i svečanu odoru HKoV-a i HRZ-a i PZO-a za dočasnike (boja navlake je crna): čin skupnika (lijevo gore), čin desetnika (sredina gore) i čin narednika (desno gore), čin nadnarednika (lijevo dolje), čin stožernog narednika (sredina dolje) i čin časničkog namjesnika (desno dolje).

Navlaka je širine 55 mm i duljine 94 mm. Oznake ranga za HKoV su pozlaćene, a za HRZ i PZO su srebrno patinirane. Oznake ranga mogu biti u metalnoj ili u vezenoj izvedbi.

3.11. Oznake činova Oružanih snaga na naramenicama za službenu i svečanu odoru HKoV-a i HRZ-a i PZO-a za niže i više časnike (boja navlake je crna): čin poručnika (lijevo gore), čin natporučnika (sredina gore), čin satnika (desno gore), čin bojnika (lijevo dolje), čin pukovnika (sredina dolje) i čin brigadira (desno dolje). Navlaka je širine 55 mm i duljine 94 mm. Oznake ranga za HKoV su pozlaćene, a za HRZ i PZO su srebrno patinirane. Oznake ranga mogu biti u metalnoj ili u vezenoj izvedbi.

3.12. Oznake činova Oružanih snaga na naramenicama za službenu i svečanu odoru HKoV-a i HRZ-a i PZO-a za generale (boja navlake je crna): čin brigadnog generala (lijevo), čin general bojnika (sredina) i čin general pukovnika (desno). Navlaka je širine 55 mm i duljine 94 mm. Oznake ranga za HKoV su pozlaćene, a za HRZ i PZO su srebrno patinirane. Oznake ranga mogu biti u metalnoj ili u vezenoj izvedbi.

3.13. Oznake činova Oružanih snaga na naramenicama za službenu i svečanu odoru HKoV-a i HRZ-a i PZO-a za generale (boja navlake je crna): čin generala zbora (lijevo), čin stožernog generala (desno). Navlaka je širine 55 mm i duljine 94 mm. Oznake ranga za HKoV su pozlaćene, a za HRZ i PZO su srebrno patinirane. Oznake ranga mogu biti u metalnoj ili u vezenoj izvedbi.

3.14. Oznake na naramenicama za osobe na službi u Vojnom ordinarijatu: oznaka vojnog kapelana (lijevo) i oznaka vojnog ordinarija i generalnog vikara (desno). Navlaka je širine 55 mm i duljine 94 mm, Oznake na navlaci mogu biti pozlaćene ili srebrno patinirane, u metalnoj ili u vezenoj izvedbi.

3.15. Oznake činova Oružanih snaga na naramenicama za službenu i svečanu odoru HRM-a za mornare (boja navlake je crna): čin pozornika (lijevo) i čin razvodnika (desno). Navlaka je širine 53 mm i duljine 94 mm. Oznake ranga su pozlaćene, u vezenoj izvedbi.

3.16. Oznake činova Oružanih snaga na naramenicama za službenu i svečanu odoru HRM-a za dočasnike (boja navlake je crna): čin skupnika (lijevo gore), čin desetnika (sredina gore), čin narednika (desno gore), čin nadnarednika (lijevo dolje), čin stožernog narednika (sredina dolje) i čin časničkog namjesnika (desno dolje). Navlaka je širine 53 mm i duljine 94 mm. Oznake ranga su pozlaćene, u vezenoj izvedbi.

3.17. Oznake činova Oružanih snaga na naramenicama za službenu i svečanu odoru HRM-a za niže i više časnike (boja navlake je crna): čin poručnika korvete (lijevo gore), čin poručnika fregate (sredina gore), čin poručnika bojnog broda (desno gore), čin kapetana korvete (lijevo dolje), čin kapetana fregate (sredina dolje) i čin kapetana bojnog broda (desno dolje). Navlaka je širine 53 mm i duljine 94 mm. Oznake ranga su pozlaćene, u vezenoj izvedbi.

3.18. Oznake činova Oružanih snaga na naramenicama za službenu i svečanu odoru HRM-a za admirale (boja navlake je crna): čin komodora (lijevo), čin kontraadmirala (sredina) i čin viceadmirala (desno). Navlaka je širine 53 mm i duljine 94 mm. Oznake ranga su pozlaćene, u vezenoj izvedbi.

3.19. Oznake činova Oružanih snaga na naramenicama za službenu i svečanu odoru HRM-a za admirale (boja navlake je crna): čin admirala (lijevo) i čin admirala flote (desno). Navlaka je širine 53 mm i duljine 94 mm. Oznake ranga su pozlaćene, u vezenoj izvedbi.

Časnici i admirali HRM-a na kratkom kaputu službene zimske vojne odore oznake čina nose na donjem dijelu podlaktice rukava 80 mm od poruba rukava.

4. VOJNE OZNAKE: ZNAK MINISTARSTVA OBRANE, ZNAK GLAVNOG STOŽERA ORUŽANIH SNAGA, ZNAKOVI GRANA ORUŽANIH SNAGA I CJELINA ISTE RAZINE, ZNAKOVI CJELINA IZVAN ORUŽANIH SNAGA U KOJE SU RASPOREĐENE VOJNE OSOBE

Znak Ministarstva obrane kao oznaku službe nose djelatne vojne osobe raspoređene na ustrojbena mjesta u Ministarstvu obrane u ustrojstvenim jedinicama koje nemaju svoje posebne oznake. Omjer širine i visine znaka je 1: 1,2. Slika lijevo dolje.

Znak Glavnog stožera Oružanih snaga kao oznaku službe nose djelatne vojne osobe raspoređene ili imenovane na ustrojbena mjesta u Glavnom stožeru Oružanih snaga. Omjer širine i visine znaka je 1: 1,2. Slika desno dolje.

Znakovi Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga kao oznake službe za isticanje na rukavu vojnih odora izrađuju se u veličini 85x100 mm.

Lijevo: znak HkoV-a, znak HRM-a i znak Zapovjedništva za potporu

Desno: znak HRZ-a i PZO-a, znak HVU-a i znak Vojnog kabineta Predsjednika Republike Hrvatske

Znakove grana Oružanih snaga, Hrvatskog vojnog učilišta ili Zapovjedništva za potporu kao oznaku službe nose djelatne vojne osobe raspoređene ili imenovane na ustrojbena mjesta tih cjelina u ustrojstvenim jedinicama koje nemaju svoje posebne oznake. Omjer širine i visine znakova je 1: 1,2, a kao oznake službe za isticanje na rukavu vojnih odora izrađuju se u veličini 85x100 mm, osim znaka Zapovjedništva za potporu koji je kružnoga oblika i izrađuje se u veličini kruga promjera 90 mm.

Znak Vojnog kabineta Predsjednika Republike Hrvatske kao oznaku službe nose časnici Oružanih snaga imenovani na dužnosti u Vojnom kabinetu Predsjednika Republike Hrvatske. Omjer širine i visine znaka je 1: 1,2, a za isticanje na rukavu vojnih odora izrađuje se u veličini 85x 00 mm.

5. VOJNE OZNAKE: ZNAKOVI RODOVA, SLUŽBI I STRUKA ORUŽANIH SNAGA KAO ZNAČKE PRIPADNOSTI ODREĐENOM RODU, SLUŽBI ILI STRUCI

Znakove roda, službe ili struke Oružanih snaga nose vojnici, dočasnici te niži i viši časnici na gornjem dijelu suvratka kratkog kaputa službene i svečane vojne odore kao značke pripadnosti određenom rodu, službi ili struci.

Sve značke rodova, službi i struka izrađene su od metala: za HKoV i HRM značke su pozlaćene, a za HRZ i PZO srebrno patinirane.

Opis, dimenzije i izgled znački rodova, službi i struka donose se u nastavku.

Veličina središnjeg crvenog polja od rubina na značkama je kvadratnog oblika i veličine 3x3 mm, osim na znački roda zrakoplovstva gdje je veličina središnjega crvenog polja 2x2 mm.

Sve slike značaka otisnute su u mjerilu 1:1.

1. Borbeni rodovi Oružanih snaga

1.1. Rod pješaštva

Značka roda pješaštva stilizirani je prikaz dviju prekriženih pušaka pod kutom od 90 stupnjeva. U sredini značke je kvadrat crvene boje.

Značka je širine 24 mm i visine 27 mm.

1.2. Rod oklopništva

Značka roda oklopništva sastoji se od frontalne siluete tenka. U sredini značke je kvadrat crvene boje.

Značka je širine širina 27 mm i visine 22 mm.

3.3. Rod zrakoplovstva

Značka roda zrakoplovstva sastoji se od zakrenutog kvadrata iz čijih se obodnih polja razvijaju četiri trake stiliziranih krila. U sredini značke je kvadrat crvene boje.

Značka je širine 33 mm i visine 16 mm.

1.4. Rod pomorstva

Značka roda pomorstva sastoji se od prekriženih sidara pod kutom od 90 stupnjeva. U sredini značke je kvadrat crvene boje.

Značka je širine 27 mm i visine 25 mm.

Značke borbenih rodova (slijeva nadesno): pješaštva, oklopništva, zrakoplovstva i pomorstva

2. Rodovi borbene potpore Oružanih snaga

2.1. Značka roda topništva

Značka roda topništva sastoji se od dviju prekriženih topovskih cijevi pod kutom od 90 stupnjeva. U sredini značke je kvadrat crvene boje.

Značka je širine 24 mm i visine 27 mm.

2.2. Značka roda protuzračne obrane

Značka roda protuzračne obrane sastoji se od dviju prekriženih raketa pod kutom od 90 stupnjeva. U sredini značke je kvadrat crvene boje.

Značka je širine 27 mm i visine 27 mm.

2.3. Značka roda inženjerije

Značka roda inženjerije sastoji se od stiliziranog mosta i utvrde na njemu. U sredini značke je kvadrat crvene boje.

Značka je širine 27 mm i visine 22 mm.

2.4. Značka roda veze

Značka roda veze predstavlja dvije prekrižene stilizirane munje pod kutom od 132 stupnja. U sredini značke je kvadrat crvene boje.

Značka je širine 17 mm i visine 27 mm.

2.5. Značka roda nuklearno-biološko-kemijske obrane

Značka roda nuklearno-biološko-kemijske obrane sastoji se od stiliziranog prikaza atoma, benzenova prestena i bioloških agensa. U sredini značke je kvadrat crvene boje.

Značka je širine 25 mm i visine 27 mm.

2.6. Značka roda motrenja i navođenja

Značka roda motrenja i navođenja sastoji se od stiliziranog prikaza radarskog zaslona i ruže kompasa s glavnim stranama svijeta. U sredini značke je kvadrat crvene boje.

Značka je promjera 27 mm.

2.7. Značka roda Vojne policije

Značka roda Vojne policije stilizirani je prikaz sokola raširenih krila. U sredini značke je kvadrat crvene boje.

Značka je širine 27 mm i visine 26 mm.

2.8. Značka vojno-obavještajnog roda

Značka vojno-obavještajnog roda stilizirani je prikaz dvaju sokolova koji tijelima zatvaraju štit u kojem su ukršteni stilizirani ključ i mač. U središnjem polju je kvadrat crvene boje.

Značka je širine 20 mm i visine 27 mm.

Značke rodova borbene potpore (slijeva nadesno): topništva, protuzračne obrane, inženjerije, veze, nuklearno-biološko-kemijske obrane, motrenja i navođenja, Vojne policije, vojno-obavještajnog roda

3. Službe borbene potpore Oružanih snaga

3.1. Značke tehničke službe

Značka tehničke službe HkoV-a i tehničke službe HRZ-a i PZO-a stilizirani je prikaz zupčanika i elektroničkog sustava. U sredini značke je kvadrat crvene boje. Značka za HKoV je pozlaćena, a za HRZ i PZO srebrno patinirana.

Značka tehničke službe HRM-a stilizirani je prikaz zupčanika i brodskog propelera. U sredini značke je kvadrat crvene boje. Značka je pozlaćena.

Značke tehničke službe promjera su 27 mm.

3.2. Značka intendantske službe

Značka intendantske službe stilizirani je prikaz prekriženih žitnih klasova koji izviru iz pletera. Klasovi su prekriženi pod kutom od 106 stupnjeva. U sredini značke je kvadrat crvene boje.

Značka je širine 22 mm i visine 27 mm.

3.3. Značka zdravstvene službe

Značka zdravstvene službe stilizirani je prikaz dviju zmija koje se uvijaju oko štapa na čijem je vrhu kvadrat crvene boje.

Značka je širine 16 mm i visine 29 mm.

3.4. Značka prometne službe

Značka prometne službe stilizirani je prikaz kotača, odnosno kormila. U sredini značke je kvadrat crvene boje.

Značka je promjera 27 mm.

3.5. Značka graditeljske službe

Značka graditeljske službe stilizirano je slovo »L« u uglatoj glagoljici koji svojim oblikom simbolizira građevinu.

Značka je širine 25 mm i visine 27 mm.

Značke službi borbene potpore (slijeva nadesno): tehničke službe HKoV-a, HRM-a, HRZ-a i PZO-a, intendantske službe, zdravstvene službe, prometne službe, graditeljske službe

4. Značke struka Oružanih snaga

4.1. Značka pravne struke

Značka pravne struke stilizirani je prikaz mača i vage s dvjema pliticama. Na rukohvatu mača je kvadrat crvene boje.

Značka je širine 24 mm i visine 27 mm.

4.2. Značka glazbene struke

Značka glazbene struke stilizirani je prikaz lire na čijem se vrhu nalazi kvadrat crvene boje.

Značka je širine 23 mm i visine 27 mm.

4.3. Značka meteorološke struke

Značka meteorološke struke stilizirani je prikaz sunca i ledenog kristala. U sredini značke je kvadrat crvene boje.

Značka je promjera 27 mm.

4.4. Značka psihološke struke

Značka psihološke struke sastoji se od prikaza grčkog slova »PSI«. U sredini značke je kvadrat crvene boje.

Značka je širine 22 mm i visine 27 mm.

4.5. Značka financijske struke

Značka financijske struke stilizirani je prikaz kune na vodoravno postavljenom ključu. U sredini ključja je kvadrat crvene boje.

Značka je širine 28 mm i visine 17 mm.

Značke struka (slijeva nadesno): pravne struke, glazbene struke, meteorološke struke, psihološke struke, financijske struke

6. VOJNE OZNAKE: ZNAKOVI DUŽNOSTI U ORUŽANIM SNAGAMA I MINISTARSTVU OBRANE

6.1. Znak vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Znak je omjera 1: 1,33. Kada se ističe na kožnom podlošku, izrađuje se u veličini širine 43 mm i visine 57 mm.

6.2. Znakovi ministra obrane i načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Znak ministra obrane (lijevo) i znak načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske (desno). Znakovi su omjera 1: 1,33. Kada se ističu na kožnom podlošku izrađuju se u veličini širine 43 mm i visine 57 mm.

6.3. Znakovi zapovjednika grana i cjelina iste razine (omjer 1: 1,33).

Znak zapovjednika HkoV-a (lijevo), znak zapovjednika HRZ-a i PZO-a (sredina) i znak zapovjednika HRM-a (desno). Znakovi su omjera 1: 1,33. Kada se ističu na kožnom podlošku izrađuju se u veličini širine 43 mm i visine 57 mm.

Znak ravnatelja Hrvatskog vojnog učilišta (lijevo) i znak zapovjednika Zapovjedništva za potporu (desno). Znakovi su omjera 1: 1,33. Kada se ističu na kožnom podlošku izrađuju se u veličini širine 43 mm i visine 57 mm.

6.4. Znakovi dužnosti u HRM-u.

Znak zapovjednika broda (lijevo), znak časnika palubne straže (sredina) i znak časnika stroja (desno). Znakovi su kružnog oblika.

7. VOJNE OZNAKE: ZNAKOVI I ZNAČKE VOJNIH ŠKOLA, ZNAČKE DOČASNIČKE IZOBRAZBE, ZNAKOVI KADETA

7.1. Znakovi i značke vojnih škola

7.1.1. Znak i značka Ratne škole Oružanih snaga Republike Hrvatske »Ban Josip Jelačić«

7.1.2. Znak i značka Zapovjedno-stožerne škole »Blago Zadro«

(omjer širine i visine 1: 1,3) (omjer širine i visine 1: 1,2)

Lijevo: znak Zapovjedno-stožerne škole »Blago Zadro«

Desno: znak Zapovjedno-stožerne škole«Blago Zadro«

7.1.3. Znakovi, značke i oznake časničke i dočasničke škole

(omjer širine i visine 1 : 1,3)

Lijevo i desno gore: znakovi i značke časničke i dočasničke škole

Lijevo i desno dolje: oznaka časničke škole za rukav službene vojne odore i oznaka časničke škole za rukav prikrivne vojne odore

Polaznici ostalih škola nose na rukavima oznake HVU.

7.2. Značke dočasničkih škola

Značka Visoke dočasničke škole (lijevo), značka Više dočasničke škole (sredina), značka Temeljne dočasničke izobrazbe (desno). Omjer širine i visine je 1: 1,3, u metalnoj izvedbi širine su 44 mm i visine 38 mm. Značke se izrađuju i u tekstilnoj inačici kao oznake za prikrivnu odoru.

7.3. Znakovi i oznake kadeta

Lijevo: opći znak kadeta Desno: znak kadeta HKoV-a

7.3.1. Znakovi kadeta se prema potrebi izrađuju i kao oznake za rukav prikrivne odore. Omjer širine i visine oznake je 1: 1,2.

7.3.2. Kadeti na gornjem suvratku kratkog kaputa službene i svečane vojne odore nose posebne značke kao oznake kadeta.

Značka kadeta sastoji se od stiliziranih mača i svitka koji simbolizira pismo, odnosno diplomu, prekriženih pod kutom od 90 stupnjeva. U sredini je kvadrat crvene boje.

Značka kadeta je širine 27 mm i visine 27 mm. Izrađuje se od metala.

Značka kadeta

8. VOJNE OZNAKE: ZNAČKE VOJNIH ZVANJA I VOJNIH VJEŠTINA

8.1. Letačka zvanja

Izgled i opis znakova letačkih zvanja propisani su Pravilnikom o letačkoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 91/09).

Svi znakovi letačkih zvanja širine su 66 mm i visine 27 mm. Izrađuju se od metala i u tekstilnoj izvedbi.

Oznake letačkih zvanja u tekstilnoj izvedbi preslikani su znakovi letačkih zvanja izrađeni u stvarnim bojama na pravokutniku širine 90 mm i visine 55 mm. Podloga je plave boje ili u boji prikrivne vojne odore.vojni pilot     navigator    tehničar-letač

Oznake letačkih zvanja u tekstilnoj izvedbi: vojni pilot (lijevo gore), navigator (desno gore) i tehničar – letač (sredina dolje)

8.2. Roniteljska zvanja

Značka instruktora ronjenja je kružnoga oblika promjera 38 mm.

Značke voditelja ronjenja i ronitelja su širine 30 mm i visine 38 mm.

Značke roniteljskih zvanja izrađuju se od metala i u tekstilnoj izvedbi.

Oznake roniteljskih zvanja u tekstilnoj izvedbi preslikane su značke roniteljskih zvanja otisnute u bojama prikrivne vojne odore na kvadratu veličine 45x45 mm.

Značke roniteljskih zvanja (slijeva nadesno): instruktor ronjenja (zlatna značka) voditelj ronjenja (srebrna značka) i ronitelj (brončana značka).

Oznake roniteljskih zvanja u tekstilnoj izvedbi (slijeva nadesno): instruktor ronjenja, voditelj ronjenja i ronitelj.

8.3. Padobranska zvanja

Oznake padobranskog zvanja prikazuju stilizirani pozlaćeni (padobranac instruktor) ili posrebreni (padobranac) padobran na stiliziranim trobojnim krilima.

Oznake padobranskog zvanja su značke širine 80 mm i visine 46 mm.

Oznake padobranskog zvanja izrađuju se od metala i u tekstilnoj izvedbi.

Oznake padobranskih zvanja u tekstilnoj izvedbi preslikane su padobranske značke otisnute u stvarnim bojama ili u bojama prikrivne vojne odore na pravokutniku širine 90 mm i visine 55 mm.

                                                                                                                      Padobranac instruktor          Padobranac

8.4. Značke za dočasnika instruktora

Značke za dočasnika instruktora širine su 44 mm i visine 38 mm.

Značke za dočasnika instruktora izrađuju se od metala i u tekstilnoj izvedbi.

Značke za dočasnika instruktora u tekstilnoj izvedbi izrađuju se u bojama prikrivne vojne odore iste veličine kao i metalne značke.

Značke za dočasnika instruktora (slijeva nadesno): instruktor (VDI–viša dočasnička izobrazba), instruktor (NDI-napredna dočasnička izobrazba i instruktor (TDI–temeljna dočasnička izobrazba)

8.5. Značke tečajeva (metalne)

Slijeva nadesno: značka za tečaj MESID (minskoeksplozivna sredstva i diverzije-metalna), značka za tečaj »Snajperist«, značka za »KOMANDO« tečaj – opća, značka za »KOMANDO« tečaj – instruktor

9. VOJNE OZNAKE: OZNAKA GENERALA I ADMIRALA NA VOJNIM ODORAMA, OZNAKA KADETA, OZNAKA I ZNAČKE S PREZIMENOM, IDENTIFIKACIJSKE PLOČICE, KOŽNI NOSAČI ZA OZNAKE DUŽNOSTI, OZNAKE SJENILA SLUŽBENIH I SVEČANIH KAPA, METALNI ZNACI ZA BERETKE, ZNAČKA INSPEKTORA OBRANE, ZNAČKA OBALNE STRAŽE, ZNAČKE VOJNE POLICIJE, ZNAK I OZNAKE DRAGOVOLJNIH ROČNIKA

9.1. Oznaka generala i admirala na vojnim odorama

Vojna oznaka generala sastoji se od stiliziranih slova »HV« na pravokutnoj podlozi u osnovnoj boji odore pripadajuće grane Oružanih snaga Republike Hrvatske, okružena pleterom i obrubljena vezom.

Vojna oznaka za generale izrađuje se na platnenoj podlozi, u zlatnom ili srebrnom vezu, u veličini 48x58 mm.

Oznake generala nose se na gornjem dijelu suvratka kratkog kaputa.

Vojna oznaka admirala sastoji se od stiliziranih slova »HRM« i izrađuje se od pozlaćenog metala, širine 27 mm i visine 13 mm.

Oznake admirala nose se na gornjem dijelu suvratka kratkog kaputa.

9.2. Oznaka prezimena i značka s prezimenom

Oznaka prezimena za prikrivne vojne odore je platnena, dimenzija 30x130 mm, crnih slova na podlozi u boji prikrivne odore ili časničke veste.

Značka prezimena za službenu i svečanu vojnu odoru izrađena je od metala na zlatnoj podlozi s prezimenom urezanim crnim uspravnim slovima u veličini koja je ovisna o duljini prezimena (»Arial«). Dimenzije značke su 25x70 mm. Na znački je s lijeve strane gledano prema nositelju otisnuta zastava Republike Hrvatske. Iznad prezimena otisnut je naziv »HRVATSKA«.

Značka prezimena za košulje izrađuje se od plastike u istom obliku i veličini kao i metalna značka, a na njoj se otiskuje samo prezime bijelim uspravnim slovima fonta (»Arial«).

9.3. Identifikacijske pločice izrađuju se od nehrđajuće kovine širine 50,5 mm, visine 28,5 mm i debljine 0,5 mm. Rubovi pločica presvučeni su crnom zaštitnom gumom. Na pločicama su rupice kroz koje se provlače lančići koji se kopčaju. Kraći lančić je duljine 120 mm, a dulji 660 mm.

9.4. Kožni podložci za metalne značke i oznake dužnosti izrađuju se od crne kože u dva oblika: zaobljeni širine 55 mm i visine 70 mm (slika lijevo dolje) i zaobljeni trokutasti širine 70 mm i visine 120 mm.

9.5. Oznake na sjenilu kapa svečanih i službenih vojnih odora

Slike lijevo: izgled oznaka na sjenilu kapa svečanih i službenih vojnih odora HkoV-a i HRZ-a i PZO-a – u gornjem redu izgled oznake za niže časnike, u sredini za više časnike i u doljnjem redu za generale.

Slike desno: izgled oznaka na sjenilu kapa HRM-a – u gornjem redu izgled oznake za niže časnike, u sredini za više časnike i u doljnjem redu za admirale.

Kod službenih kapa za HkoV i HRZ i PZO boja sjenila je boja granske službene vojne odore, a kod kapa za svečane odore boja sjenila je u boji svečane vojne odore. Boja oznaka na sjenilu kapa za HKoV je zlatna, a boja oznaka na sjenilu kapa za HRZ i PZO je srebrna.

Oznake na sjenilu kapa službenih vojnih odora HRM-a (desno).

Boja sjenila za kape službenih vojnih odora za dočasnike sve tri grane je crna, a na sjenilu nema nikakvih oznaka.

9.6. Metalni znakovi za beretke

Lijevo: znak Vojne policije (promjer 52 mm)

Desno: znak Bojne za specijalna djelovanja (promjer 52 mm)

Lijevo: znak Počasno-zaštitne bojne (promjer 45 mm)

Sredina: znak Vojno-obavještajne bojne (promjer 50 mm)

Desno: znak satnije specijalne Vojne policije HkoV-a (širina 37 mm visina 45 mm)

9.7. Značka inspektora obrane zaobljenog je oblika širine 50 mm i visine 60 mm.

9.8. Značka ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske kružnog je oblika promjera 54 mm.

9.9. Značka Vojne policije širine je 68 mm i visine 71 mm, a izrađuje se kao pozlaćena za časnike i dočasnike, odnosno posrebrena za vojnike pripadnike Vojne policije.

Lijevo: zlatna značka za časnika i dočasnike

Desno: srebrna značka za vojnike

9.10. Znak i oznake za dragovoljne ročnike okruglog su oblika. Oznaka dragovoljnog ročnika može se izraditi od metala. Kada se izrađuje u tekstilnoj izvedbi za rukav vojne odore, promjera je 85 mm. Može biti u stvarnim bojama ili i u bojama prikrivne odore.

Slijeva nadesno: znak dragovoljnih ročnika i oznake dragovoljnih ročnika za rukav