Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih kopitara podrijetlom iz Bosne i Hercegovine

NN 115/2011 (12.10.2011.), Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih kopitara podrijetlom iz Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2252

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

NAREDBU

O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE ŽIVIH KOPITARA PODRIJETLOM IZ BOSNE I HERCEGOVINE

I.

Zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko područja Republike Hrvatske živih kopitara podrijetlom iz Bosne i Hercegovine radi zaštite zdravlja životinja.

Navedena zabrana odnosi se i na pošiljke živih kopitara koji potječu iz drugih zemalja ako dolaze s područja Bosne i Hercegovine.

II.

Zabrana navedena u točki I. ove Naredbe ne primjenjuje se na:

1. Sportske konje koji se privremeno uvoze u Republiku Hrvatsku u svrhu sportskog natjecanja, smotre, izložbe ili događanja pod uvjetom da:

(a) se nalaze na listi sportskih konja odobrenoj od strane Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;

(b) ih prati poziv organizatora na natjecanje, smotru, izložbu ili događanje.

Sportski konji se mogu zadržati na području Republike Hrvatske isključivo do završetka natjecanja, smotre, izložbe ili događanja na kojem sudjeluju.

2. Sportske konje podrijetlom iz Republike Hrvatske koji su sudjelovali na sportskom natjecanju, smotri, izložbi ili događanju u Republici Bosni i Hercegovini pod uvjetom da ih pri ponovnom ulasku u Republiku Hrvatsku prati:

(a) odgovarajući veterinarski certifikat za privremeni ulazak registriranih konja iz Hrvatske na područje Bosne i Hercegovine koji ih je pratio prilikom privremenog izvoza;

(b) poziv organizatora na natjecanje, smotru, izložbu ili događanje.

Sportski konji podrijetlom iz Hrvatske mogu se zadržati na području Republike Bosne i Hercegovine do završetka natjecanja, smotre, izložbe ili događanja na kojem sudjeluju.

III.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih kopitara podrijetlom iz Bosne i Hercegovine (»Narodne novine«, broj 23/09).

IV.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/138

Urbroj: 525-11-2-0486/11-1

Zagreb, 12. rujna 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.