Rješenje o utvrđivanju cijene iskaznice osobe ovlaštena za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara

NN 116/2011 (14.10.2011.), Rješenje o utvrđivanju cijene iskaznice osobe ovlaštena za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2259

Na temelju članka 2. stavka 4. Pravilnika o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (»Narodne novine« br. 88/2011.), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENE ISKAZNICE OSOBE OVLAŠTENE ZA OBAVLJANJE KONTROLE PROVEDBE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

I.

Za izdavanje iskaznice osobe ovlaštene za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara plaća se naknada u iznosu od 71,00 kn.

II.

Sredstva od naknade iz točke I. ovog Rješenja uplaćuju se na žiro-račun Državnog proračuna broj 1001005-1863000160, model 63, poziv na broj 7005-713-23124.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-5677-2011

Zagreb, 10. listopada 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.