Pravilnik o izmjeni Pravilnika o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku

NN 120/2011 (26.10.2011.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2358

Na temelju članka 87. st. 8. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj 152/08 i 76/09) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SNIMANJU DOKAZNE ILI DRUGE RADNJE U PRETHODNOM I KAZNENOM POSTUPKU

Članak 1.

U članku 2. točki 5. iza riječi »Pravosudnoj akademiji« dodaju se riječi: »ili Policijskoj akademiji«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 703-01/09-01/83

Urbroj: 514-05-02-01/09-9

Zagreb, 18. listopada 2011.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.