Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Državi Katar, sa sjedištem u Dohi

NN 121/2011 (28.10.2011.), Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Državi Katar, sa sjedištem u Dohi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2387

Na temelju odredbe članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 10. stavka 5., članka 17. stavka 2. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96) i točke I. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/11-01/09, urbroj: 5030109-11-3 od 19. listopada 2011., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U DRŽAVI KATAR, SA SJEDIŠTEM U DOHI

Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar, sa sjedištem u Dohi, na čelu s izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/11-01/07

Urbroj: 71-05-03/1-11-6

Zagreb, 21. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.