Pravilnik o izmjenama Pravilnika minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje

NN 121/2011 (28.10.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2417

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine« br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA MINIMALNIH TEHNIČKIH UVJETA ZA PROJEKTIRANJE I GRADNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

Članak 1.

U Pravilniku minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (»Narodne novine« broj 106/04, 25/06), u članku 2. stavku 1. alineji 7., alineji 9. i alineji 11. riječ »6 m²« zamjenjuje se riječju »8 m²«.

Članak 2.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi: Dio zidova u kupaonici, nužniku i kuhinji koji se u uporabi prostorija učestalo onečišćuju ili vlaže mora biti obložen keramičkim pločicama ili drugim odgovarajućim materijalom koji omogućava pranje. Visina obloga u kupaonici i nužniku mora biti minimalno do visine vrata, a u kuhinji do visine ispod gornjih kuhinjskih elemenata.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-03/11-01/18
Urbroj: 531-01-11-1
Zagreb, 18. listopada 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.