Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

NN 122/2011 (31.10.2011.), Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2424

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), te članaka 5., 6. i 80. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 111/99, 109/00, 53/03, 69/03 – pročišćeni tekst, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11 i 120/11 – pročišćeni tekst), donosim

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ZASTUPNIKE
U HRVATSKI SABOR

1. Raspisujem izbore za zastupnike u Hrvatski sabor.

2. Izbori će se na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održati u nedjelju, 4. prosinca 2011. godine.

Izbori na biračkim mjestima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske održat će se u subotu, 3. prosinca 2011. godine i u nedjelju, 4. prosinca 2011. godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013/03/11-01/01
Urbroj: 71-05-03/1-11-1
Zagreb, 31. listopada 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.