Pravilnik o dopuni Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN 123/2011 (2.11.2011.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2442

Na temelju odredbe članka 84. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine«, broj 16/07) donosim

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o službenim sjedištima javnih bilježnika (»Narodne novine«, broj 55/10) – Raspored javnobilježničkih mjesta i njihovih službenih sjedišta, u Osječko-baranjskoj županiji, za područje mjesno nadležnog Općinskog suda u Belom Manastiru, u koloni »Broj javnobilježničkih mjesta«, broj: »2« zamjenjuje se brojem: »3«, a u koloni »Službeno sjedište javnog bilježnika« – Beli Manastir, broj: »1« zamjenjuje se brojem: »2«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 714-02/11-01/124

Urbroj: 514-02-02-11-2

Zagreb, 21. listopada 2011.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.