Popis službenih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti

NN 123/2011 (2.11.2011.), Popis službenih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2447

Na temelju članka 90. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11) i članka 9. stavka 2. Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 102/10) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavljuje

POPIS

SLUŽBENIH LABORATORIJA U PODRUČJU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI

(a) BIOINSTITUT d.o.o., Dr. Rudolfa Steinera 7, 40000 Čakovec

(b) E.C. INSPEKT d.o.o. za kontrolu i tehničko ispitivanje, Josipa Pupačića 2, 10000 Zagreb

(c) HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT, Savska cesta 143, 10 000 Zagreb

1. Laboratorij za mikrobiologiju hrane, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo, Savska cesta 143, 10 000 Zagreb

2. Laboratorij za određivanje rezidua, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo, Savska cesta 143, 10 000 Zagreb

3. Laboratorij za mikrobiologiju hrane za životinje, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo, Savska cesta 143, 10 000 Zagreb

4. Laboratorij za analitičku kemiju, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo, Savska cesta 143, 10 000 Zagreb

5. Laboratorij za analizu veterinarsko-medicinskih pripravaka, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo, Savska cesta 143, 10 000 Zagreb

6. Laboratorij za opću bakteriologiju i mikologiju, Odjel za bakteriologiju i parazitologiju, Savska cesta 143, 10 000 Zagreb

7. Laboratorij za bakterijske zoonoze i molekularnu dijagnostiku bakterijskih bolesti, Odjel za bakteriologiju i parazitologiju, Savska cesta 143, 10 000 Zagreb

8. Laboratorij za mastitise i kakvoću sirovog mlijeka, Odjel za bakteriologiju i parazitologiju, Savska cesta 143, 10 000 Zagreb

9. Laboratorij za dijagnostiku klasične svinjske kuge, molekularnu virologiju i genetiku, Odjel za virologiju, Savska cesta 143,
10 000 Zagreb

10. Laboratorij za bjesnoću i opću virologiju, Odjel za virologiju, Savska cesta 143, 10 000 Zagreb

11. Laboratorij za serološku dijagnostiku virusnih bolesti, Odjel za virologiju, Savska cesta 143, 10 000 Zagreb

12. Laboratorij za patologiju preživača i transmisivne spongiformne encefalopatije, Odjel za patološku morfologiju, Savska cesta 143, 10 000 Zagreb

13. Laboratorij za patologiju riba, Odjel za patološku morfologiju, Savska cesta 143, 10 000 Zagreb

14. Laboratorij za analitiku stočne hrane, Centar za peradarstvo, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb

15. Laboratorij za bakteriologiju, Centar za peradarstvo, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb

16. Laboratorij za virusologiju i serologiju, Centar za peradarstvo, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb

17. Laboratorij za dijagnostiku, Veterinarski zavod Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 10, 48260 Križevci

18. Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje, Veterinarski zavod Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 10, 48260 Križevci

19. Laboratorij za dijagnostiku, Veterinarski zavod Vinkovci, J. Kozarca 24, 32100 Vinkovci

20. Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje, Veterinarski zavod Vinkovci, J. Kozarca 24, 32100 Vinkovci

21. Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue, Veterinarski zavod Vinkovci, J. Kozarca 24, 32100 Vinkovci

22. Laboratorij za dijagnostiku, Veterinarski zavod Rijeka, Podmurvice 29, 51000 Rijeka

23. Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje, Veterinarski zavod Rijeka, Podmurvice 29, 51000 Rijeka

24. Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue, Veterinarski zavod Rijeka, Podmurvice 29, 51000 Rijeka

25. Laboratorij za dijagnostiku, Veterinarski zavod Split, Poljička cesta 33, 21000 Split

26. Laboratorij za mikrobiologiju hrane i hrane za životinje, Veterinarski zavod Split, Poljička cesta 33, 21000 Split

27. Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue, Veterinarski zavod Split, Poljička cesta 33, 21000 Split

(d) INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO, Šetalište Ivana Meštrovića 63, 21000 Split – Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša

(e) VETERINARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Heinzelova 55, 10000 Zagreb

1. Laboratorij za leptospire (LEPTOlab), Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane

2. Laboratorij za infekcioznu anemiju kopitara (IAKlab), Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane

3. Laboratorij za virusni arteritis konja (ARTERlab), Zavod za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane

4. Laboratorij za dijagnostiku trihineloze (LabT), Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane

5. Laboratorij za klamidije (CHLAMlab), Zavod za bolesti peradi s klinikom, Odjel za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane.

Klasa: 322-01/11-01/588

Urbroj: 525-06-3-0583/11-1

Zagreb, 17. listopada 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.