Pravilnik o dopuni Pravilnika o provođenju obaveznog označavanja i registracije ovaca i koza

NN 124/2011 (4.11.2011.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o provođenju obaveznog označavanja i registracije ovaca i koza

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2492

Na temelju članka 35. stavka 9. i 36. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07, 55/11) te članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVOĐENJU OBVEZNOG OZNAČAVANJA I REGISTRACIJE OVACA I KOZA

Članak 1.

U Pravilniku o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 111/07, 128/08, 154/08, 9/10 i 110/10) u članku 36. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od stavka 4. ovoga članka, životinje koje su označene samo ušnom markicom i registrirane u razdoblju do 31. prosinca 2010. godine moraju se označiti i elektronskim transponderom samo u slučaju gubitka ušne markice.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/161

Urbroj: 525-06-1-0568/11-1

Zagreb, 6. listopada 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.