Odluka o pomilovanu po molbama osuđenih osoba: klasa: 703-05/11-01/05 od 15. lipnja 2011. godine

NN 125/2011 (7.11.2011.), Odluka o pomilovanu po molbama osuđenih osoba: klasa: 703-05/11-01/05 od 15. lipnja 2011. godine

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2508

Na temelju članka 98. podstavak 4. Ustava Republike Hrvatske, članka 1. stavka 2. Zakona o pomilovanju i prijedloga Komisije za pomilovanja od 13. lipnja 2011. godine, donosim

ODLUKU

O POMILOVANJIMA PO MOLBAMA OSUĐENIH OSOBA

Umanjuje se izrečena kazna zatvora

SVETOMIR MILETA, sin Todora, rođen 1939. godine u Siveriću

– izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 3 mjeseca, zbog kaznenih djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u vezi st. 1. alineja 4. KZ i prijevare iz čl. 345. st. 3. u vezi st. 1. KZ – umanjuje se za 6 mjeseci

Neizdržani dio izrečene kazna zatvora zamjenjuje se uvjetnom osudom

GORDAN BORIĆ, sin Petra, rođen 1978. godine u Zagrebu

– neizdržani dio izrečene kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz č1. 271. st. 4. KZ u vezi čl. 265. st. 2. i 3. KZ – zamjenjuje se uvjetnom osudom i neće se izvršiti ukoliko osuđenik u roku od 1 godine ne počini novo kazneno djelo

Daje se prijevremena rehabilitacija

NENAD KAZIJA, sin Nike, rođen 1974. godine u Zagrebu

– za izrečenu kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca, uvjetno na 1 godinu, zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće iz čl. 272. st. 2. KZ – daje se prijevremena rehabilitacija

MILJENKO MIŠETA, sin Nikole, rođen 1963. godine u Dubrovniku

– za izrečenu kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca, uvjetno na 2 godine, zbog kaznenog djela tjelesne ozljede iz čl. 98. KZ – daje se prijevremena rehabilitacija

EMIL CORTESI, sin Borisa, rođen 1979. godine u Rijeci

– za izrečenu kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, uvjetno na 1 godinu, zbog kaznenog djela protupravne naplate iz čl. 330. st. 2. KZ – daje se prijevremena rehabilitacija.

Klasa: 703-04/11-01/05

Urbroj: 71-05-05/2-11-01

Zagreb, 15. lipnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.