Odluka o imenovanju zamjenika općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, Kazneni odjel

NN 125/2011 (7.11.2011.), Odluka o imenovanju zamjenika općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, Kazneni odjel

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

2509

Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« 76/09, 153/09, 116/10, 145/10 i 57/11) Državnoodvjetničko vijeće na 16. sjednici održanoj 13. i 14. listopada 2011.donijelo je

ODLUKU

Za zamjenike općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, Kazneni odjel imenuju se:

1. GORDAN ROKIĆ, državnoodvjetnički savjetnik u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci,

2. MAJA BOŽIĆ, viša državnoodvjetnička savjetnica u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci.

Broj: DOVO-80/11

Zagreb, 13. listopada 2011.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Josip Čule, v. r.