Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Pazinu, Kazneni odjel

NN 125/2011 (7.11.2011.), Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Pazinu, Kazneni odjel

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

2510

Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« 76/09, 153/09, 116/10, 145/10 i 57/11) Državnoodvjetničko vijeće na 16. sjednici održanoj 13. i 14. listopada 2011. donijelo je

ODLUKU

Za zamjenicu općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Pazinu, Kazneni odjel, imenuje se BLANKA COTMAN-KALAC, sudska savjetnica u Prekršajnom sudu u Pazinu.

Broj: DOVO-81/11

Zagreb, 13. listopada 2011.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Josip Čule, v. r.