Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, Kazneni odjel

NN 125/2011 (7.11.2011.), Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, Kazneni odjel

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

2513

Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10) Državnoodvjetničko vijeće na 16. sjednici održanoj 13. i 14. listopada 2011. donijelo je

ODLUKU

Za zamjenike općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, Kazneni odjel, imenuju se:

1. JOSIP MRŠIĆ, državnoodvjetnički savjetnik u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu,

2. JELENA BOTICA, državnoodvjetnička savjetnica u Općinskom državnom odvjetništvu u Sinju.

Broj: DOVO-67/11

Zagreb, 13. listopada 2011.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Josip Čule, v. r.