Odluka o imenovanju zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci

NN 125/2011 (7.11.2011.), Odluka o imenovanju zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

2514

Na temelju članka 152. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10 i 57/11) Državnoodvjetničko vijeće na 16. sjednici održanoj 13. i 14. listopada 2011. donijelo je

ODLUKU

Za zamjenike županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci imenuju se:

1. NENAD BOGOSAVLJEV, zamjenik općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci

2. VANJA MARUŠIĆ, zamjenica općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, upućena na rad u Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Broj: DOVO-92/11
Zagreb, 14. listopada 2011.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Josip Čule, v. r.