Odluka o razrješenju s dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Našicama

NN 125/2011 (7.11.2011.), Odluka o razrješenju s dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Našicama

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

2517

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 152., a u svezi s čl. 113. st. 1. točka 1. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine« broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10 i 57/11) odlučujući o zahtjevu za razrješenje IVICE KRŠILOVIĆA, na 16. sjednici održanoj 13. i 14. listopada 2011., donijelo je

ODLUKU

IVICA KRŠILOVIĆ, razrješava se dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Našicama s danom 17. listopada 2011.

Broj: DOVO-94/11
Zagreb, 13. listopada 2011.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Josip Čule, v. r.