Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi iz Zakona o upravnim pristojbama

NN 126/2011 (9.11.2011.), Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi iz Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2536

Na temelju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010 i 69/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. kolovoza 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA TARIFE UPRAVNIH PRISTOJBI IZ ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Tarifi upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010 i 69/2010), Tarifni broj 105. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 105.

Za zahtjev za pokretanje postupka nadzora provedbe državne potpore na prijedlog pravne ili fizičke osobe iz članka 15. stavka 1. Zakona o državnim potporama 1.000,00«.

Članak 2.

Tarifni broj 106. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 106.

1. Za zahtjev:

1.

za davanje stručnog mišljenja

1.000,00

2.

za produljenje roka kreditnim ili drugim financijskim institucijama investicijskim fondovima ili društvima za osiguranje iz članka 15. stavka 5. točke 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: ZZTN)

5.000,00

3.

sudionika koncentracije za ukidanje rješenja Agencije o dopuštenosti koncentracije iz članka 23. stavka 1. ZZTN

5.000,00

4.

sudionika koncentracije za izmjenu rješenja Agencije o dopuštenosti koncentracije iz članka 23. stavka 3. ZZTN

5.000,00

2.

Za prijavu ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije poduzetnika iz članka 17. ZZTN i za prijavu ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije poduzetnika po posebnim propisima kada je ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika – sudionika koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN

10.000,00

3.

Za prijavu ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije poduzetnika po posebnim propisima kada nije ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika – sudionika koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN

5.000,00

4.

Za prijedlog stranke u postupku za preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera i uvjeta, te rokova u svrhu otklanjanja negativnih učinaka njenog postupanja ili propuštanja postupanja na tržišno natjecanje iz članka 49. stavka 1. ZZTN

5.000,00«.

Članak 3.

Tarifni broj 107. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 107.

Za rješenje:

1.

o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 22. stavka 7. ZZTN (II. razina ocjene)

150.000,00

2.

o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika u smislu članka 22. stavka 7. ZZTN kada se obveza podnošenja prijave koncentracije temelji na posebnim propisima, i kada je ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika – sudionika koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN (II. razina ocjene)

150.000,00

3.

o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika u smislu članka 22. stavka 7. ZZTN kada se obveza podnošenja prijave koncentracije temelji na posebnim propisima, i kada nije ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika – sudionika koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN (II. razina ocjene) 15.000,00

4.

o ukidanju rješenja Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije na zahtjev sudionika koncentracije iz članka 23. stavka 1. ZZTN

15.000,00

5.

o izmjeni rješenja Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije na zahtjev sudionika koncentracije iz članka 23. stavka 3. ZZTN

15.000,00

6.

o produljenju roka kreditnim ili drugim financijskim institucijama, investicijskim fondovima ili društvima za osiguranje iz članka 15. stavka 5. točke 1. ZZTN

10.000,00

7.

o prihvaćanju predloženih mjera, uvjeta i rokova koji postaju obvezni za predlagatelja u smislu članka 49. stavaka 2. i 3. ZZTN

30.000,00«.

Članak 4.

Tarifni broj 108. mijenja se i glasi:

»Tarifni broj 108.

Za zaključak o odbacivanju prijave za ocjenu dopuštenosti koncentracije jer ne postoje zakonske pretpostavke za tu ocjenu u smislu članka 58. stavka 2.točke 5. ZZTN, vezano uz članke 15., 17. i 19. ZZTN 5.000,00«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/11-01/03

Urbroj: 5030120-11-1

Zagreb, 18. kolovoza 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.