Uredba o izmjeni Uredbe o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova

NN 129/2011 (14.11.2011.), Uredba o izmjeni Uredbe o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2585

Na temelju članka 103. stavka 1. podstavka 1. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (»Narodne novine«, broj 76/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. studenoga 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O IZGLEDU ODORA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 1.

U Uredbi o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 88/2011) u članku 58. stavku 1. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »pet«, a riječ: »pet« zamjenjuje se riječju: »sedam«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 210-01/11-01/01

Urbroj: 5030106-11-4

Zagreb, 10. studenoga 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.