Zakon o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

NN 130/2011 (16.11.2011.), Zakon o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava

HRVATSKI SABOR

2606

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. listopada 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/213

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 4. studenoga 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Članak 1.

U Zakonu o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (»Narodne novine«, br. 84/11.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sjedište i područje nadležnosti županijskih i općinskih državnih odvjetništava je:

I. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U BJELOVARU za područje Županijskog suda u Bjelovaru i Upravnog suda u Osijeku i Zagrebu.

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru za područje općinskih sudova u Bjelovaru i Daruvaru.

Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici za područje općinskih sudova u Virovitici i Slatini.

II. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U DUBROVNIKU za područje Županijskog suda u Dubrovniku i Upravnog suda u Splitu.

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku za područje općinskih sudova u Dubrovniku i Korčuli.

Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću za područje Općinskog suda u Metkoviću.

III. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KARLOVCU za područje Županijskog suda u Karlovcu i Upravnog suda u Rijeci.

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu za područje općinskih sudova u Karlovcu i Ogulinu.

Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću za područje Općinskog suda u Gospiću.

IV. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU za područje Županijskog suda u Osijeku i Upravnog suda u Osijeku.

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku za područje općinskih sudova u Osijeku, Valpovu i Belom Manastiru.

Općinsko državno odvjetništvo u Našicama za područje općinskih sudova u Đakovu i Našicama.

V. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI – POLA za područje Županijskog suda u Puli – Pola i Upravnog suda u Rijeci.

Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu za područje općinskih sudova u Pazinu, Poreču – Parenzo i Bujama – Buie.

Općinsko državno odvjetništvo u Puli – Pola za područje općinskih sudova u Puli – Pola, Rovinju – Rovigno i Labinu.

VI. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI za područje Županijskog suda u Rijeci i Upravnog suda u Rijeci.

Općinsko državno odvjetništvo u Crikvenici za područje općinskih sudova u Crikvenici, Rabu i Delnicama.

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci za područje općinskih sudova u Krku, Malom Lošinju, Opatiji i Rijeci.

VII. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SLAVONSKOM BRODU za područje Županijskog suda u Slavonskom Brodu i Upravnog suda u Osijeku.

Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu za područje općinskih sudova u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški.

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi za područje Općinskog suda u Požegi.

VIII. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SISKU za područje Županijskog suda u Sisku i Upravnog suda u Zagrebu.

Općinsko državno odvjetništvo u Kutini za područje Općinskog suda u Kutini.

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku za područje općinskih sudova u Glini, Hrvatskoj Kostajnici i Sisku.

IX. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU za područje Županijskog suda u Splitu i Upravnog suda u Splitu.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu za područje općinskih sudova u Splitu, Starom Gradu, Supetru i Trogiru.

Općinsko državno odvjetništvo u Makarskoj za područje Općinskog suda u Makarskoj.

Općinsko državno odvjetništvo u Sinju za područje općinskih sudova u Imotskom i Sinju.

X. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ŠIBENIKU za područje Županijskog suda u Šibeniku i Upravnog suda u Splitu.

Općinsko državno odvjetništvo u Kninu za područje Općinskog suda u Kninu.

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku za područje Općinskog suda u Šibeniku.

XI. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU za područje Županijskog suda u Varaždinu i Upravnog suda u Zagrebu.

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu za područje Općinskog suda u Varaždinu.

Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu za područje Općinskog suda u Čakovcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici za područje općinskih sudova u Koprivnici i Križevcima.

XII. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VELIKOJ GORICI za područje Županijskog suda u Velikoj Gorici i Upravnog suda u Zagrebu.

Općinsko državno odvjetništvo u Ivanić-Gradu za područje općinskih sudova u Ivanić-Gradu i Vrbovcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Samoboru za područje općinskih sudova u Jastrebarskom i Samoboru.

Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici za područje Općinskog suda u Velikoj Gorici.

XIII. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VUKOVARU za područje Županijskog suda u Vukovaru i Upravnog suda u Osijeku.

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima za područje općinskih sudova u Vinkovcima i Županji.

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru za područje Općinskog suda u Vukovaru.

XIV. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZADRU za područje Županijskog suda u Zadru i Upravnog suda u Splitu.

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru za područje općinskih sudova u Benkovcu, Pagu i Zadru.

XV. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU za područje Županijskog suda u Zagrebu i Upravnog suda u Zagrebu.

Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru za područje općinskih sudova u Krapini, Zaboku i Zlataru.

Općinsko državno odvjetništvo u Sesvetama za područje Općinskog suda u Sesvetama.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu za područje Općinskoga građanskog suda u Zagrebu, Općinskoga kaznenog suda u Zagrebu, Općinskog radnog suda u Zagrebu i Općinskog suda u Zaprešiću.

Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu za područje Općinskog suda u Novom Zagrebu.

Do početka rada Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu poslove iz djelokruga toga državnog odvjetništva obavljat će Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012.

Klasa: 701-01/11-01/06

Zagreb, 28. listopada 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.