Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca "Čipkarstvo u Hrvatskoj"

NN 133/2011 (21.11.2011.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca "Čipkarstvo u Hrvatskoj"

HRVATSKA NARODNA BANKA

2677

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 16. studenoga 2011. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA ZLATNOGA KOVANOG NOVCA »ČIPKARSTVO
U HRVATSKOJ«

1. Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom d.o.o. iz Zagreba izdaje prigodni zlatni kovani novac »Čipkarstvo u Hrvatskoj« s motivima paške i lepoglavske čipke, koje su dio hrvatske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a.

2. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 10 kuna, u količini ne većoj od 5000 komada i u ukupnom iznosu ne većem od 50.000,00 kuna.

3. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od zlata stupnja čistoće 999/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva. Zlatni kovani novac imat će masu od 0,5 grama i promjer od 11 milimetra.

4. Prigodni zlatni kovani novac od 10 kuna s lica izgleda ovako: na okrugloj plohi kovanog novca prikaz je paške čipke, iznimnoga ručnog rada u formi podloška okruglog oblika, gdje se uzorak končanim nitima šije iglom od središta prema obodu. Između ruba kovanog novca i ruba prikaza paške čipke ispisan je tekst »ČIPKARSTVO U HRVATSKOJ«.

5. Prigodni zlatni kovani novac od 10 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu polukruga prikaz je lepoglavske čipke, iznimnoga ručnog rada u formi podloška pravokutnog oblika, gdje se uzorak končanim nitima prepliće pomoću parnog broja drvenih batića te su motivi uvijek izrađeni u kombinaciji gustog i rijetkog pletiva. U gornjem polukrugu kovanog novca, između prikaza lepoglavske čipke i gornjeg ruba kovanog novca, jedno ispod drugog u tri retka, prikaz je grba Republike Hrvatske te ispisi nominalne vrijednosti »10« i naziva novčanice jedince »kuna«. Ispod prikaza lepoglavske čipke ispisana je godina izdanja »2012.«. Kružno uz rub kovanog novca ispisan je tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«.

6. Autor je idejnoga i likovnog rješenja prigodnoga zlatnoga kovanog novca od 10 kuna Stjepan Divković, akademski kipar.

7. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se po cijeni od 366,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

8. Prodaju prigodnoga zlatnoga kovanog novca iz točke 2. ove Odluke obavljat će Hrvatski novčarski zavod d.o.o. iz Zagreba.

9. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke pustit će se u prodaju 2. siječnja 2012.

10. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 764/2011.

Zagreb, 16. studenoga 2011.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.