Pravilnik o korištenju automata za prodaju toplih i hladnih napitaka, snekova, te jednostavnih jela u originalnom pakiranju za potrebe zaposlenika kod korisnika zone koji obavlja gospodarsku djelatnost u slobodnoj zoni

NN 134/2011 (23.11.2011.), Pravilnik o korištenju automata za prodaju toplih i hladnih napitaka, snekova, te jednostavnih jela u originalnom pakiranju za potrebe zaposlenika kod korisnika zone koji obavlja gospodarsku djelatnost u slobodnoj zoni

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2687

Na temelju odredbe članaka 17. i 18. Zakona o sustavu za državne uprave (»Narodne novine«, br. 190/2003, 199/2003 i 79/2007), u provođenju odredbe članka 4. stavak 4. Zakona o slobodnim zonama (»Narodne novine«, br. 44/1996, 127/2000, 92/2005 i 85/2008) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O KORIŠTENJU AUTOMATA ZA PRODAJU TOPLIH I HLADNIH NAPITAKA, SNEKOVA, TE JEDNOSTAVNIH JELA U ORIGINALNOM PAKIRANJU ZA POTREBE ZAPOSLENIKA KOD KORISNIKA ZONE KOJI OBAVLJA GOSPODARSKU DJELATNOST U SLOBODNOJ ZONI

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se uređuje korištenje automata za prodaju toplih i hladnih napitaka, snekova, te jednostavnih jela u originalnom pakiranju za potrebe zaposlenika kod korisnika zone koji obavlja gospodarsku djelatnost u slobodnoj zoni (u daljnjem tekstu: korisnik), a vezano uz provođenje odredbe članka 4. stavak 4. Zakona o slobodnim zonama.

(2) Pravna ili fizička osoba može, iznimno obavljati djelatnost trgovine na malo putem automata prodajom toplih i hladnih napitaka, snekova, te jednostavnih jela u originalnom pakiranju samo zaposlenicima u poslovnom prostoru korisnika zone.

(3) Način obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka uređuje se ugovorom između koncesionara slobodne zone i korisnika iz stavka 1. ovog članka i predstavlja uvjet za primjenu stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost trgovine na malo putem automata prodajom toplih i hladnih napitaka, snekova, te jednostavnih jela u originalnom pakiranju zaposlenicima kod korisnika zone, ne može na temelju obavljanja te djelatnosti ostvarivati pogodnosti propisane odredbama Zakona o slobodnim zonama.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/234

Urbroj: 526-07-02-02/1-11-1

Zagreb, 18. studenoga 2011.

Ministar gospodarstva,
rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.