Tarifni sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

NN 134/2011 (23.11.2011.), Tarifni sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2690

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« broj 177/04 i 76/07) Hrvatska energetska regulatorna agencija na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. studenoga 2011. donosi

TARIFNI SUSTAV
ZA TRANSPORT PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI