Odluka o postavljanju Alekseja Poltavčenka za počasnog konzula Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Sankt Peterburgu

NN 135/2011 (25.11.2011.), Odluka o postavljanju Alekseja Poltavčenka za počasnog konzula Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Sankt Peterburgu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2701

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 24. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II.a Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE HRVATSKE U RUSKOJ FEDERACIJI, SA SJEDIŠTEM U SANKT PETERBURGU

ALEKSEJ POLTAVČENKO postavlja se za počasnog konzula Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Sankt Peterburgu i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća Lenjingradsku oblast.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/11-05/04
Urbroj: 71-05-03/1-11-2
Zagreb, 17. studenoga 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.