Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Varaždinsko zelje"

NN 136/2011 (28.11.2011.), Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Varaždinsko zelje"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2730

Na temelju članka 9. stavka 10. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 84/08, 75/09, 20/10) i članka 18. stavka 3. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 88/09, 53/10, 46/11) objavljuje

REGISTRIRANU OZNAKU I NAZIV PROIZVODA

Naziv proizvoda »VARAŽDINSKO ZELJE« registriran je kao OZNAKA IZVORNOSTI, Rješenjem klasa: UP/I 310-26/11-01/23, urbroj: 525-13-2-0496/11-4 od 11. studenoga 2011. godine.

Klasa: 310-26/11-01/226

Urbroj: 525-13-2-0496/11-2

Zagreb, 18. studenoga 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.