Naputak o izmjeni Naputka o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom

NN 137/2011 (30.11.2011.), Naputak o izmjeni Naputka o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2753

Na temelju članka 3.b stavka 1. i članka 106. stavka 1. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

NAPUTAK

O IZMJENI NAPUTKA O NAČINU IZRAČUNA NAKNADE GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 1.

U Naputku o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom (»Narodne novine«, br. 129/11) članak 5. mijenja se i glasi:

»Odluku iz članka 4. stavka 1. ovoga Naputka nadležno tijelo dužno je donijeti do 31. prosinca 2012. godine.«

Članak 2.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/10-01/564
Urbroj: 531-01-11-7
Zagreb, 24. studenoga 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.