Ispravak Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

NN 137/2011 (30.11.2011.), Ispravak Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2763

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija, koji je objavljen u »Narodnim novinama« br. 64/2011, utvrđena je pogreška te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU, OBILJEŽAVANJU I PAKIRANJU OPASNIH KEMIKALIJA

U Prilogu VI. 3.3. DIO: TABLICE USKLAĐENOSTI RAZVRSTAVANJA I OZNAČAVANJA nepotpun je tekst te se zamjenjuje potpunim koji glasi:

Tablica 3.1. Popis usklađenoga razvrstavanja i označavanja opasnih tvari prema ovoj Uredbi i Uredbi (EZ-a) br. 790/2009 koja nadopunjuje ovu Uredbu u svrhu njene prilagodbe i znanstvenog napretka nalazi se u zasebnom dijelu Priloga VI. – Prilogu VI.a koji se nalazi na službenoj internetskoj stranici »Narodnih novina« (www.narodne-novine.nn.hr).

Tablica 3.2. Popis usklađenoga razvrstavanja i označavanja opasnih tvari iz Priloga I. Pravilnika o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija (»Narodne novine« br. 23/08 i 64/09), a usklađen je s ovom Uredbom i Uredbom (EZ-a) br. 790/2009 koja nadopunjuje ovu Uredbu u svrhu njene prilagodbe i znanstvenog napretka nalazi se u zasebnom dijelu Priloga VI. – Prilogu VI.b koji se nalazi na službenoj internetskoj stranici »Narodnih novina« (www.narodne-novine.nn.hr).

Klasa: 011-02/11-07/15

Urbroj: 534-07-11-1

Zagreb, 14. studenoga 2011.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.