Mreža telemedicinskih centara

NN 138/2011 (1.12.2011.), Mreža telemedicinskih centara

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2768

Na temelju članka 34.a stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011 i 84/2011) na prijedlog Hrvatskog zavoda za telemedicinu, ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

MREŽU

TELEMEDICINSKIH CENTARA

I.

Mrežom telemedicinskih centara određuje se potreban broj zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika s odobrenjem za rad telemedicinskog centra koje daje Hrvatski zavod za telemedicinu.

II.

Mjerila za određivanje Mreže telemedicinskih centara su: ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, ukupan broj osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, demografske karakteristike stanovništva, zdravstveno stanje stanovništva, socijalna struktura stanovništva, zemljopisni raspored i udaljenost zdravstvenih ustanova u odnosu na napučenost, gravitirajući broj stanovnika, zemljopisne karakteristike pojedinih područja, prometna povezanost, raspoloživost tehničkih resursa, raspoloživost zdravstvenih resursa, utjecaj okoliša na zdravlje stanovništva i gospodarske mogućnosti.

III.

Mreža telemedicinskih centara sastoji se od osnovne mreže telemedicinskih centara i proširene mreže telemedicinskih centara.

IV.

Osnovna mreža telemedicinskih centara jest mreža kojom se osigurava jednaka dostupnost zdravstvenih usluga na cijelom području Republike Hrvatske.

V.

Za telemedicinske specijalističke centre u osnovnoj mreži telemedicinskih centara određuje se za područje Republike Hrvatske: šifra telemedicinskog centra, naziv zdravstvene ustanove, adresa, područje medicinske struke telemedicinskog centra, vrsta telemedicinskih usluga te minimalan broj zdravstvenih radnika.

Zdravstveni radnik u telemedicinskom specijalističkom centru mora biti doktor medicine sa specijalizacijom iz područja medicinske struke za koju je telemedicinski centar osnovan.

Iznimno, za područje dijagnostike u radu s dijagnostičkim uređajima pri pružanju telemedicinskih usluga može biti uključen i zdravstveni radnik sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem iz odgovarajućeg područja dijagnostike.

VI.

Za telemedicinske pristupne centre na primarnoj razini zdravstvene zaštite u osnovnoj mreži telemedicinskih centara određuje se za područje Republike Hrvatske, za područja jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno za područja jedinice lokalne samouprave: šifra telemedicinskog centra, županija, grad/naselje, vrsta telemedicinskih usluga i minimalan broj zdravstvenih radnika.

Telemedicinski pristupni centri iz stavka 1. ove točke koriste zdravstvene usluge telemedicinskih specijalističkih centara iz osnovne mreže telemedicinskih centara.

U telemedicinskom pristupnom centru iz stavka 1. ove točke poslove može obavljati zdravstveni radnik koji ima završen preddiplomskim sveučilišni studij zdravstvenog usmjerenja ili doktor medicine specijalist hitne medicine u timu s najmanje medicinskom sestrom-medicinskim tehničarom.

Iznimno, na području gdje nije moguće osigurati uvjete u pogledu zdravstvenog radnika iz stavka 3. ove točke predviđene poslove može obavljati i medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege.

VII.

Telemedicinski pristupni centar za laboratorijsku dijagnostiku, radiološku dijagnostiku i dijalizu na primarnoj razini zdravstvene zaštite u osnovnoj mreži telemedicinskih centara osniva se isključivo za potrebe pružanja telemedicinskih usluga iz tog područja medicinske struke.

Za telemedicinske pristupne centre iz stavka 1. ove točke određuje se za područje Republike Hrvatske, za područja jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno za područja jedinice lokalne samouprave: šifra telemedicinskog centra, županija, vrsta telemedicinskih usluga, minimalan broj zdravstvenih radnika, grad/naselje, područje medicinske struke za koje se organizira taj centar te naziv ustanove u kojoj se uspostavlja telemedicinski pristupni centar.

Zdravstveni radnik u telemedicinskom pristupnom centru iz stavka 1. ove točke mora imati završen preddiplomski sveučilišni studij odgovarajućeg područja dijagnostike.

VIII.

Telemedicinski pristupni centar za djelatnost hitne medicine na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite u osnovnoj mreži telemedicinskih centara osniva se isključivo za potrebe pružanja telemedicinskih usluga iz tog područja medicinske struke.

Za telemedicinske pristupne centre iz stavka 1. ove točke određuje se za područje Republike Hrvatske, za područja jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno za područja jedinice lokalne samouprave: šifra telemedicinskog centra, županija, vrsta telemedicinskih usluga, minimalan broj zdravstvenih radnika, grad/naselje, područje medicinske struke za koje se organizira taj centar te naziv ustanove u kojoj se uspostavlja telemedicinski pristupni centar.

Zdravstveni radnik u telemedicinskom pristupnom centru iz stavka 1. ove točke mora imati završen preddiplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg područja dijagnostike.

IX.

Za telemedicinske pristupne centre za djelatnost radiologije, neurologije, kirurgije, neurokirurgije, neurologije i transfuzijske medicine u osnovnoj mreži telemedicinskih centara na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite određuje se za područje Republike Hrvatske, za područja jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno za područja jedinica lokalne samouprave: šifra telemedicinskog centra, naziv ustanove, naziv organizacijske jedinice ako se u ustanovi nalazi više telemedicinskih centara, grad/naselje, vrsta telemedicinskih usluga i minimalan broj zdravstvenih radnika.

Zdravstveni radnik u telemedicinskom pristupnom centru iz stavka 1. ove točke mora biti doktor medicine, odnosno za područje laboratorijske i radiološke dijagnostike te transfuzijske medicine u radu s dijagnostičkim uređajima mora imati završen preddiplomski sveučilišni studij iz odgovarajućeg područja dijagnostike.

X.

Minimalan broj zdravstvenih radnika u osnovnoj mreži telemedicinskih centara odnosi se na pružanje redovnih i hitnih telemedicinskih usluga.

XI.

Ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave u kojima se osnivaju telemedicinski centri u okviru osnovne mreže telemedicinskih centara obvezna je osigurati prostor, tehničku opremu i minimalan broj zdravstvenih radnika za pružanje redovnih i hitnih telemedicinskih usluga.

Pružanje hitnih telemedicinskih usluga u telemedicinskim pristupnim centrima na primarnoj razini zdravstvene zaštite organizira se u županijskim zavodima za hitnu medicinu, odnosno njegovim ispostavama, za područje županije/grada/naselja navedenih u osnovnoj mreži telemedicinskih centara.

XII.

OSNOVNA MREŽA TELEMEDICINSKIH CENTARA
POPIS TELEMEDICINSKIH CENTARA

TELEMEDICINSKI SPECIJALISTIČKI CENTRI

R. br.

Šifra telemedicinskog centra

Naziv zdravstvene ustanove

Adresa

Područje medicinske struke

Vrsta telemedicinskih usluga

Minimalan broj zdravstvenih radnika

1.

TMSC – 001

Klinički bolnički centar Split

Klinika za unutarnje bolesti,

Odjel za bolesti srca i krvožilnog sustava

Spinčićeva 1, 21 000 Split

Kardiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

2.

TMSC – 002

Klinički bolnički centar Split

Klinika za unutarnje bolesti;

Odjel za bolesti srca i krvožilnog sustava

Šoltanska 1, 21 000 Split

Kardiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

3.

TMSC – 003

Klinički bolnički centar »Sestre Milosrdnice«

Klinika za kožne i spolne bolesti

Vinogradska 29, 10 000 Zagreb

Dermatovenerologija

Redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

4.

TMSC – 004

Klinički bolnički centar Split

Klinika za kožne i spolne bolesti

Šoltanska 1, 21 000 Split

Dermatovenerologija

Redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

5.

TMSC – 005

Klinički bolnički centar Rijeka,

Klinika za neurologiju

Krešimirova 42, 51 000 Rijeka

Neurologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

6.

TMSC – 006

Klinički bolnički centar Rijeka,

Klinika za internu medicinu

Zavod za nefrologiju i dijalizu

T. Strižića 3, 51 000 Rijeka

Nefrologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

7.

TMSC – 007

Klinički bolnički centar »Sestre Milosrdnice«

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Vinogradska 29, 10 000 Zagreb

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

8.

TMSC – 008

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za psihološku medicinu

Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb

Psihijatrija/psihoterapija/dječja i adolescentna psihijatrija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

9.

TMSC – 009

Klinički bolnički centar »Sestre Milosrdnice«

Klinika za neurokirurgiju

Vinogradska 29, 10 000 Zagreb

Neurokirurgija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

10.

TMSC – 010

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

11.

TMSC – 011

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za neurokirurgiju

Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb

Neurokirurgija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

12.

TMSC – 012

Klinički bolnički centar Split

Klinički odjel za nefrologiju i hemodijalizu

Šoltanska 1, 21 000 Split

Nefrologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

13.

TMSC – 013

Klinički bolnički centar »Sestre Milosrdnice«

Klinika za traumatologiju

Odjel za radiologiju i

Referentni centar za kirurgiju kralježnice

Draškovićeva 19, 10 000 Zagreb

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

14.

TMSC – 014

Klinički bolnički centar Rijeka

Klinika za neurokirurgiju

T. Strižića 3, 51 000 Rijeka

Neurokirurgija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

15.

TMSC – 015

Klinički bolnički centar Rijeka,

Zavod za kardiovaskularne bolesti

T. Strižića 3, 51 000 Rijeka

Kardiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

16.

TMSC – 016

Klinička bolnica Dubrava

Klinika za kirurgiju

Odjel za neurokirurgiju

Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb

Neurokirurgija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

17.

TMSC – 017

Klinički bolnički centar Osijek

Klinika za neurokirurgiju

J. Huttlera 4, 31 000 Osijek

Neurokirurgija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

18.

TMSC – 018

Klinička bolnica Dubrava

Zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

19.

TMSC – 019

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Petrova 3, 10 000 Zagreb

Transfuzija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

20.

TMSC – 020

Klinički bolnički centar Split

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Spinčićeva 1, 21 000 Split

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

21.

TMSC – 021

Klinički bolnički centar Split

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Šoltanska 1, 21 000 Split

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

22.

TMSC – 022

Klinički bolnički centar Osijek

Odjel za radiologiju

J. Huttlera 4, 31 000 Osijek

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

23.

TMSC – 023

Klinički bolnički centar Split

Klinički odjel za neurokirurgiju

Spinčićeva 1, 21 000 Split

Neurokirurgija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

24.

TMSC – 024

Klinički bolnički centar Rijeka

Klinički zavod za radiologiju

Krešimirova 42, 51 000 Rijeka

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

25.

TMSC – 025

Klinički bolnički centar Split

Klinika za psihijatriju

Spinčićeva 1, 21 000 Split

Psihijatrija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

26.

TMSC – 026

Klinički bolnički centar Osijek

Klinika za neurologiju

J. Huttlera 4, 31 000 Osijek

Neurologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

27.

TMSC – 027

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za neurologiju

Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb

Neurologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

28.

TMSC – 028

Klinički bolnički centar »Sestre Milosrdnice«

Klinika za neurologiju

Vinogradska 29, 10 000 Zagreb

Neurologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

29.

TMSC – 029

Klinička bolnica Dubrava

Zavod za neurologiju

Avenija Gojka Šuška 6, 10 000 Zagreb

Neurologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

30.

TMSC – 030

Klinički bolnički centar Split

Klinika za neurologiju

Spinčićeva 1, 21 000 Split

Neurologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

31.

TMSC – 031

Klinički bolnički centar Split

Klinika za neurologiju

Šoltanska 1, 21 000 Split

Neurologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

32.

TMSC – 032

Klinički bolnički centar Split

Objedinjeni hitni bolnički prijem

Spinčićeva 1, 21 000 Split

Hitne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

33.

TMSC – 033

Klinički bolnički centar Split

Objedinjeni hitni bolnički prijem

Šoltanska 1, 21 000 Split

Hitne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

34.

TMSC – 034

Klinički bolnički centar Rijeka,

Objedinjeni hitni bolnički prijem

Krešimirova 42, 51 000 Rijeka

Hitne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

35.

TMSC – 035

Klinički bolnički centar Rijeka,

Objedinjeni hitni bolnički prijem

T. Strižića 3, 51 000 Rijeka

Hitne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

36.

TMSC – 036

Klinički bolnički centar Rijeka,

Objedinjeni hitni bolnički prijem

Istarska 43, 51 000 Rijeka

Hitne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

37.

TMSC – 037

Opća bolnica Dubrovnik

Objedinjeni hitni bolnički prijem

Dr. R. Mišetića bb, 20 000 Dubrovnik

Hitne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

R. br.

Šifra telemedicinskog centra

Županija

Grad/

Naselje

Vrsta telemedicinskih usluga

Minimalan broj zdravstvenih radnika

1.

TMPC-001

Splitsko-
-dalmatinska županija

Supetar

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

2.

TMPC-006

Splitsko-
-dalmatinska županija

Lastovo

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

3.

TMPC-008

Splitsko-
-dalmatinska županija

Vis

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

4.

TMPC-012

Splitsko-
-dalmatinska županija

Vrgorac

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

5.

TMPC-015

Splitsko-
-dalmatinska županija

Trilj

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

6.

TMPC-016

Splitsko-
-dalmatinska županija

Vrlika

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

7.

TMPC-004

Splitsko-
-dalmatinska županija

Hvar

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

8.

TMPC-017

Splitsko-
-dalmatinska županija

Jelsa

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

9.

TMPC-002

Dubrovačko--neretvanska županija

Korčula

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

10.

TMPC-003

Dubrovačko--neretvanska županija

Vela Luka

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

11.

TMPC-007

Dubrovačko--neretvanska županija

Babino polje

(otok Mljet)

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

12.

TMPC-031

Dubrovačko--neretvanska županija

Metković

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

13.

TMPC-022

Ličko-senjska županija

Senj

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

14.

TMPC-018

Primorsko--goranska županija

Rab

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

15.

TMPC-019

Primorsko--goranska županija

Mali Lošinj

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

16.

TMPC-021

Primorsko--goranska županija

Cres

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

17.

TMPC-009

Primorsko--goranska županija

Krk

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

18.

TMPC-020

Primorsko--goranska županija

Delnice

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU I DIJALIZU NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

R. br.

Šifra
telemedicinskog centra

Županija/

Naziv ustanove

Grad/

Naselje

Područje medicinske struke

Vrsta
telemedicinskih sluga

Minimalan broj
zdravstvenih radnika

1.

TMPC-074

Splitsko-dalmatinska županija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Hvar

Hvar

Radiologija

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

2.

TMPC-010

Dubrovačko-neretvanska županija

Dom zdravlja Korčula

Korčula

Radiologija

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

3.

TMPC-011

Dubrovačko-neretvanska županija

Dom zdravlja »Ante Franulović«

Vela Luka

Radiologija

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

4.

TMPC-026

Dubrovačko-neretvanska županija

Dom zdravlja »Ante Franulović«

Vela Luka

Dijaliza

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

5.

TMPC-024

Primorsko-goranska županija

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije ispostava Rab

Rab

Dijaliza

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

6.

TMPC-025

Primorsko-goranska županija

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije ispostava Mali Lošinj

Mali Lošinj

Dijaliza

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

7.

TMPC-023

Splitsko-dalmatinska županija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Supetar

Supetar

Dijaliza

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

8.

TMPC-075

Splitsko-dalmatinska županija

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ispostava Hvar

Hvar

Dijaliza

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI ZA DJELANOST HITNE MEDICINE NA SEKUNDARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

R. br.

Šifra telemedicinskog centra

Naziv ustanove

Grad/

Naselje

Minimalan broj zdravstvenih radnika

1.

TMPC-073

Opća bolnica »Hrvatski ponos«

Objedinjeni hitni bolnički prijem

Knin

Zdravstveni radnik: 1

TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI ZA DJELANOST RADIOLOGIJE, KIRURGIJE, NEUROKIRURGIJE I NEUROLOGIJE NA SEKUNDARNOJ I TERCIJARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

R. br.

Šifra telemedicinskog centra

Naziv
ustanove

Grad/

Naselje

Vrsta
telemedicinskih usluga

Minimalan broj
zdravstvenih radnika

1.

TMPC-014

Opća bolnica »Hrvatski ponos«

Knin

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

2.

TMPC-041

Opća bolnica Šibensko-kninske županije

Šibenik

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

3.

TMPC-040

Opća bolnica Dubrovnik

Dubrovnik

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

4.

TMPC-005

Opća bolnica »Nova
Gradiška«

Nova Gradiška

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

5.

TMPC-013

Opća bolnica Gospić

Gospić

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

6.

TMPC-046

Opća županijska bolnica Pakrac

Pakrac

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

7.

TMPC-043

Opća bolnica Bjelovar

Djelatnost za radiologiju

Bjelovar

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

8.

TMPC-032

Opća bolnica Bjelovar

Djelatnost opće kirurgije

Bjelovar

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

9.

TMPC-044

Opća bolnica Karlovac

Služba za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

Karlovac

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

10.

TMPC-045

Opća bolnica Karlovac

Služba za kirurgiju

Odsjek za traumatologiju

Karlovac

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

11.

TMPC-033

Opća bolnica Karlovac

Odjel za radiološku dijagnostiku

Karlovac

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

12.

TMPC-038

Opća bolnica Ogulin

Ogulin

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

13.

TMPC-035

Opća bolnica »dr. Ivo Pedišić«

Sisak

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

14.

TMPC-034

Opća bolnica Vinkovci

Vinkovci

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

15.

TMPC-036

Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek«

Koprivnica

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

16.

TMPC-037

Opća bolnica Varaždin

Varaždin

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

17.

TMPC-039

Opća bolnica Čakovec

Čakovec

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

18.

TMPC-042

Opća bolnica Zabok

Zabok

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

19.

TMPC-047

Opća bolnica Pula

Pula

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

20.

TMPC-048

Opća bolnica Požega

Požega

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

21.

TMPC-049

Opća bolnica »Dr. Josip Benčević«

Slavonski Brod

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

22.

TMPC-050

Opća bolnica Virovitica

Virovitica

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

23.

TMPC-051

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – Krapinske toplice

Krapinske toplice

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

24.

TMPC-052

Opća bolnica Zadar

Zadar

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

25.

TMPC-053

Klinička bolnica »Merkur«

Zagreb

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

26.

TMPC-054

Opća bolnica Vukovar

Vukovar

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

27.

TMPC-055

Klinička bolnica »Sveti duh«

Zagreb

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

28.

TMCP-077

Opća bolnica Našice

Našice

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI ZA DJELANOST TRANSFUZIJSKE MEDICINE NA SEKUNDARNOJ I TERCIJARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

R. br.

Šifra telemedicinskog centra

Naziv
ustanove

Grad/

Naselje

Vrsta telemedicinskih usluga

Minimalan broj zdravstvenih radnika

1.

TMPC-028

Opća bolnica »Hrvatski ponos«

Knin

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

2.

TMPC-030

Opća bolnica Nova Gradiška

Nova Gradiška

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

3.

TMPC-027

Klinička bolnica »Merkur«

Zagreb

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

4.

TMPC-029

Klinički bolnički centar »Sestre milosrdnice«, Draškovićeva 19

Zagreb

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

5.

TMPC-056

Opća bolnica Gospić

Gospić

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

6.

TMPC-057

Opća županijska bolnica Pakrac

Pakrac

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

7.

TMPC-058

Opća bolnica Bjelovar

Bjelovar

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

8.

TMPC-059

Opća bolnica Karlovac

Karlovac

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

9.

TMPC-060

Opća bolnica Ogulin

Ogulin

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

10.

TMPC-061

Opća bolnica »dr. Ivo Pedišić«

Sisak

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

11.

TMPC-062

Opća bolnica Vinkovci

Vinkovci

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

12.

TMPC-063

Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek«

Koprivnica

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

13.

TMPC-064

Opća bolnica Varaždin

Varaždin

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

14.

TMPC-065

Opća bolnica Čakovec

Čakovec

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

15.

TMPC-066

Opća bolnica Zabok

Zabok

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

16.

TMPC-067

Opća bolnica Pula

Pula

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

17.

TMPC-068

Opća bolnica Požega

Požega

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

18.

TMPC-069

Opća bolnica »Dr. Josip Benčević«

Slavonski Brod

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

19.

TMPC-070

Opća bolnica Virovitica

Virovitica

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

20.

TMPC-071

Opća bolnica Zadar

Zadar

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

21.

TMPC-072

Opća bolnica Šibensko-kninske županije

Šibenik

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

22.

TMPC-076

Opća bolnica Vukovar

Vukovar

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

23.

TMPC-078

Opća bolnica Našice

Našice

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

XIII.

Danom stupanja na snagu ove Mreže prestaju važiti Mreža telemedicinskih centara za 2009. godinu (»Narodne novine« broj 108/2009.) i Mreža telemedicinskih centara za 2010. godinu (»Narodne novine« broj 152/2009).

XIV.

Ova Mreža stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/11-01/95

Urbroj: 534-07-11-1

Zagreb, 9. studenoga 2011.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.