Odluka o izmjeni Odluke o stambenog zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi

NN 139/2011 (5.12.2011.), Odluka o izmjeni Odluke o stambenog zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2799

Na temelju članka 10 i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. prosinca 2011. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O STAMBENOM ZBRINJAVANJU POVRATNIKA – BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

I.

U Odluci o stambenom zbrinjavanju povratnika – bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi (»Narodne novine«, broj 29/2011) točka VI. mijenja se i glasi:

»VI.

Rok za podnošenje zahtjeva povratnika – bivših nositelja stanarskog prava za stambeno zbrinjavanje je do 30. travnja 2012. godine.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/11-01/01

Urbroj: 5030105-11-3

Zagreb, 1. prosinca 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.