Odluka o iznosu naknade glavnom mentoru i mentoru specijalizacije iz obiteljske medicine

NN 139/2011 (5.12.2011.), Odluka o iznosu naknade glavnom mentoru i mentoru specijalizacije iz obiteljske medicine

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2803

Na temelju članka 139. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11) i članka 10. stavka 5. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (»Narodne novine«, br. 129/11), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

ODLUKU

O IZNOSU NAKNADE GLAVNOM MENTORU I MENTORU SPECIJALIZACIJE IZ OBITELJSKE MEDICINE

I.

Godišnja naknada glavnom mentoru za rad po mentorstvu utvrđuje se u iznosu od 1.500,00 kn neto.

II.

Godišnja naknada mentoru za rad po mentorstvu utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 kn neto.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-02/145

Urbroj: 534-07-11-1

Zagreb, 29. studenoga 2011.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.