Pravilnik o minimalnoj osobnoj zaštitnoj i tehničkoj opremi inspektora zaštite od požara

NN 141/2011 (7.12.2011.), Pravilnik o minimalnoj osobnoj zaštitnoj i tehničkoj opremi inspektora zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2823

Na temelju članka 46. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 92/10.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNOJ OSOBNOJ ZAŠTITNOJ I TEHNIČKOJ OPREMI INSPEKTORA ZAŠTITE OD POŽARA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalna osobna zaštitna i tehnička oprema inspektora za zaštitu od požara (u daljnjem tekstu: inspektora), Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), te njihovo zaduženje i zamjena.

2. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA INSPEKTORA

Članak 2.

Osobnu zaštitnu opremu inspektori koriste prilikom pregleda mjesta požara i tehnoloških eksplozija radi utvrđivanja uzroka njegovog nastajanja (u daljnjem tekstu: očevidi požara).

Pod osobnom zaštitnom opremom podrazumijeva se pojedinačna i skupna osobna zaštitna oprema.

Pojedinačna osobna zaštitna oprema je osobna zaštitna oprema koju inspektori koriste osobno.

Skupna osobna zaštitna oprema je osobna zaštitna oprema koju koristi više inspektora.

Inspektori su dužni koristiti pojedinu osobnu zaštitnu opremu (pojedinačnu i/ili skupnu) i za vrijeme obavljanja inspekcijskog nadzora, ovisno o opasnosti za njihovu sigurnost i zdravlje na pojedinom mjestu nadzora.

Članak 3.

Pojedinačna osobna zaštitna oprema sastoji se od:

1. kape sa šiltom (ljetna i zimska),

2. kombinezona,

3. dvodijelnog kišnog kompleta s kapuljačom,

4. zaštitnih rukavica,

5. visokih cipela (gležnjača),

6. gumenih čizama.

Kapa sa šiltom (ljetna i zimska) je tamnoplave boje, izrađena od pamuka, sa strojno izvezenim hrvatskim grbom na zrakastoj podlozi i lovorovom vijencu zlatne boje. Kapa sa šiltom – ljetna izrađena je od lakše tkanine.

Kombinezon je izrađen od teže tkanine tamnoplave boje, uobičajene izvedbe s većim brojem džepova koji se kopčaju čičak-trakom. Na desnoj strani, prednjeg dijela iznad džepa, u visini prsiju, našivena je čičak-traka za oznaku »INSPEKCIJA ZAŠTITE OD POŽARA«. S leđne strane u visini struka nalazi se uvučen rebrasto prošiven elastični umetak. Na oba rukava prišivena je oznaka »MUP RH«. Na leđima je prišivena čičak-traka na koju se učvršćuje oznaka »MUP RH« izrađena od bijeloga fluorescentnog materijala.

Dvodijelni kišni komplet s kapuljačom sastoji se od jakne s kapuljačom i hlača tamnoplave boje. Izrađen je od gumirane, nepromočive tkanine. Jakna se kopča zatvaračem i čičak-trakom. Na stražnjem dijelu ovratnika je otvor sa zatvaračem s mogućnošću spremanja fiksne kapuljače. Na leđima je prišiven natpis »MUP RH«, bijelim slovima od reflektirajućeg materijala.

Zaštitne rukavice sa prstima (kožne ili gumene).

Cipele visoke (gležnjače) izrađene su od vodonepropusnog materijala, crne boje s crnim gumenim đonom koji se ne kliže. Gornjište je tako izrađeno da je cipela u potpunosti zatvorena te s povišenom sarom (iznad gležnja).

Čizme gumene, klasičnog izgleda, visokih sara, crne boje.

Članak 4.

Skupna osobna zaštitna oprema sastoji se od:

1. zaštitne kacige,

2. zaštitnih naočala,

3. jednokratnih zaštitnih maski (100 kom),

4. reflektirajućeg prsluka.

Zaštitna kaciga je industrijska zaštitna kaciga bez vizira, tamnoplave boje.

Zaštitne naočale koriste se za zaštitu očiju od letećih čestica, prašine i kapljica nagrizajućih tvari.

Jednokratna zaštitna maska koristi se za zaštitu organa za disanje.

Reflektirajući prsluk je izrađen od laganog materijala, jarke boje (narančaste ili žute), s našivenim reflektirajućim trakama bijele boje i, na leđima, reflektirajućim natpisom »MUP RH« bijele boje.

Članak 5.

Osobna zaštitna oprema mora udovoljavati zahtjevima posebnih propisa, kojima se uređuje stavljanje na tržište i/ili raspolaganje i uporaba osobne zaštitne opreme, odnosno posebnim propisima koji uređuju područje zaštite na radu.

3. TEHNIČKA OPREMA INSPEKTORA

Članak 6.

Tehničku opremu inspektori koriste za obavljanje inspekcijskog nadzora i očevida požara.

Tehnička oprema je oprema koju koristi više inspektora.

Članak 7.

Tehnička oprema sastoji se od:

1. digitalnog diktafona,

2. digitalnog fotoaparata ili kamere,

3. prijenosnog računala-laptopa,

4. mobilnog telefona,

5. službene torbe za spise,

6. kompleta ručnog alata s metalnim koferom (Prilog III.),

7. baterijske svjetiljke,

8. kompasa,

9. dalekozora,

10. digitalnog multimetra za mjerenje električnih veličina,

11. tračnog metra dužine 5 m,

12. laserskog daljinomjera,

13. preklopne lopate,

14. GPS uređaja.

Članak 8.

Ministarstvo može osigurati i drugu tehničku opremu za koju se utvrdi da je, sukladno posebnim propisima, nužna za obavljanje poslova inspektora.

Odobrenje za nabavu opreme iz stavka 1. ovog članka daje ministar na prijedlog čelnika ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležnog za poslove zaštite od požara.

4. ZADUŽENJE INSPEKTORA OSOBNOM ZAŠTITNOM OPREMOM I TEHNIČKOM OPREMOM

Članak 9.

Pojedinačnu osobnu zaštitnu opremu iz članka 3. ovog Pravilnika inspektori zadužuju prema Popisu s količinama za zaduženje i rokovima uporabe iz Priloga I. ovog Pravilnika.

Skupnom osobnom zaštitnom opremom iz članka 4. ovog Pravilnika i tehničkom opremom iz članka 7. ovog Pravilnika zadužuje se ustrojstvena jedinica Ministarstva, odnosno policijske uprave, koja je nadležna za poslove zaštite od požara prema sljedećem:

1. policijska uprava I. kategorije – 4 kompleta,

2. policijska uprava II kategorije – 3 kompleta,

3. policijska uprava III. kategorije – 2 kompleta,

4. policijska uprava IV. kategorije – 1 komplet.

Broj kompleta iz stavka 2. ovog članka može se povećati za broj izdvojenih mjesta rada inspektora izvan sjedišta policijskih uprava.

Skupnu osobnu zaštitnu opremu iz članka 4. ovog Pravilnika ustrojstvena jedinica Ministarstva, odnosno policijske uprave, koja je nadležna za poslove zaštite od požara zadužuje prema Popisu i rokovima uporabe iz Priloga II. ovog Pravilnika.

Članak 10.

Osobna zaštitna oprema i tehnička oprema, koja je dotrajala, oštećena ili uništena u obavljanju službe ili povodom obavljanja službe, zamijenit će se bez naknade, na temelju pisanog zahtjeva inspektora uz odobrenje nadređenog rukovoditelja.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-15945/2011.
Zagreb, 30. studenoga 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG I.

POPIS POJEDINAČNE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME INSPEKTORA S KOLIČINAMA I ROKOVIMA UPORABE

Red. br.

Naziv

Kom.

Rok
uporabe

1.

Kapa sa šiltom ljetna

1

2 g.

2.

Kapa sa šiltom zimska

1

2 g.

3.

Kombinezon

1

3 g.

4.

Dvodijelni kišni komplet s kapuljačom

1

5 g.

5.

Zaštitne rukavice (kožne ili gumene)

2

1 g.

6.

Visoke cipele (gležnjače)

1

3 g.

7.

Gumene čizme

1

3 g.


PRILOG II.

POPIS SKUPNE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME INSPEKTORA S ROKOVIMA UPORABE

Red. br.

Naziv

Rok uporabe

1.

Zaštitna kaciga

3 g.

2.

Zaštitne naočale

3 g.

3.

Jednokratna zaštitna maska (100 kom)

1 g.

4.

Reflektirajući prsluk

2 g.


PRILOG III.

POPIS KOMPLETA RUČNOG ALATA INSPEKTORA

Red. br.

Naziv

Kom.

1.

Kombinirana kliješta dužine 160 mm

1

2.

Čekić težine 200 grama

1

3.

Izvijač (ravni) 0,8 × 4,0 × 100 mm

1

4.

Izvijač (križni) 1 x 80 mm

1

5.

Poluga savijena na krajevima – pajser dužine 300 mm

1

6.

Ručno povećalo (lupa)

1

7.

Špahtla s drvenim rukohvatom metalni rub 50 mm

1

8.

Kist plosnati drveni 40 mm

1

9.

Ispitivač napona 220 V/12 V

1

10.

Metalni kofer za alat vanj. dimenzija 460 × 335 × 150 mm

1