Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine

NN 141/2011 (7.12.2011.), Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine

MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2835

Na temelju članka 46. stavka 3. Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila (»Narodne novine«, broj: 36/08.,46/08.,10/09. i 88/11.) ministar unutarnjih poslova donosi:

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENE PUTOVNICE IZDANE SUKLADNO KONVENCIJI O STATUSU IZBJEGLICA OD 28. SRPNJA 1951. GODINE

I.

Ovim Rješenjem utvrđuje se cijena obrasca putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine.

II.

Cijena putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine iznosi 320,00 kuna.

III.

Novčana sredstva iz točke II. ovog Rješenja uplaćuju se u Državni proračun na žiro-račun, broj: 1001005-1863000160.

IV.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijene osobne iskaznice za azilanta, iskaznice pod supsidijarnom zaštitom te putne isprave za azilanta (»Narodne novine«, broj: 131/08).

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-60270/2011

Zagreb, 24. studenoga 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.