Izmjene Mreže javne zdravstvene službe

NN 141/2011 (7.12.2011.), Izmjene Mreže javne zdravstvene službe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2841

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011 i 84/2011), uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatske liječničke komore, ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

IZMJENE

MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

I.

U Mreži javne zdravstvene službe (»Narodne novine« br. 98/2009, 14/2010 – ispr., 81/2010, 64/2011, 103/2011 i 110/2011) u točki VIII. u Tablici III.4. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI točka III.4.1. mijenja se i glasi:

III.4.1

Opća bolnica Dubrovnik

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Interna medicina

87

Neurologija

20

Pedijatrija

20

Psihijatrija

27

Infektologija

10

Ginekologija i opstetricija

44

Opća kirurgija

71

Ortopedija

10

Urologija

10

Oftalmologija

10

Otorinolaringologija

14

Palijativna skrb

30

Ukupno

353

U Tablici III.13. MREŽA BOLNIČKE DJELATNOSTI U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI točka III.13.1. mijenja se i glasi:

III.13.1.

Opća županijska bolnica Pakrac

DJELATNOST

Broj postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

Interna medicina

42

Pedijatrija

10

Ginekologija i opstetricija

23

Opća kirurgija

40

Palijativna skrb

34

Ukupno

149

II.

Ove Izmjene Mreže javne zdravstvene službe stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-03/06
Urboj: 534-07-11-1
Zagreb, 22. studenoga 2011.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.